Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:3918/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 3684/10 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12861114
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1-3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: molnar.hajnalka@szombathely.hu
Fax: +36 94328148
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szombathely.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A szombathelyi uszodafejlesztés 2 részben
Hivatkozási szám: EKR000516972018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Közmű rekonstrukció
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231220-3
További tárgyak:45231300-8
45231400-9
45232100-3
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 3684/10 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1. rész tárgya:
„A szombathelyi uszoda fejlesztéséhez kapcsolódóan a közmű rekonstrukció hatósági engedélyeinek beszerzése, a kiviteli terveinek elkészítése, valamint a közmű rekonstrukció kivitelezési munkáinak elvégzése”
Az 1. rész mennyisége:
- Tervezés: Kiviteli tervek elkészítése a rendelkezésre bocsátott tenderterv alapján
- Engedélyezés: Szükséges vízjogi engedélyes dokumentáció elkészítése, egyeztetések és tulajdonosi-, közműkezelői hozzájárulások beszerzése, engedélyezés lefolytatása
- Közműegyeztetések: Nem vízjogi engedély köteles vízi-közműveknél közműegyeztetések lefolytatása, tulajdonosi-, közműkezelői hozzájárulások beszerzése. EON bejelentéshez és engedélyhez szükséges villamos tervezői feladatok elvégzése.
- Termálvízvezeték: II. számú termálkút meglévő NA 100 ac. nyomóvezeték kiváltása D 100/200 ISOPLUS STANDART szigetelt vezetékre a kút és a 33m-es medence szerelőszint fala közötti szakaszon, meglévő és új nyomvonalon, 200,0 m hosszon.
- Ivóvízvezeték: Meglévő NA 200 ac. ivóvízvezeték kiváltása D 200 KPE vezetékre meglévő nyomvonalon, szerelvények és tűzcsapok cseréjével 50,0 m hosszon. Meglévő NA 200 ac. ivóvízvezeték kiváltása D 200 KPE vezetékre új nyomvonalon, szerelvények és tűzcsapok cseréjével, új leágazás készítésével 150,0 m hosszon.
- Iparivízvezeték: Meglévő NA 200 ac. iparivízvezeték kiváltása D 200 KPE vezetékre meglévő nyomvonalon, szerelvények és tűzcsapok cseréjével 110,0 m hosszon.
- Szennyvízcsatorna: Az Uszoda bejárati homlokzaton meglévő NA 200 ac. 5db szennyvízbekötő vezeték kiváltása meglévő nyomvonalon D 200 KG-PVC vezetékre cserélve, 80,0 m hosszon.
- Csapadékcsatorna: Uszoda bejárati homlokzaton meglévő D300 beton csapadékcsatorna gerincvezeték kiváltása 7db csapadékvíz bekötéssel meglévő nyomvonalon D315-200 KG-PVC vezetékre cserélve, összesen 90,0 m hosszon.
- Villamos megtápláló kábel: A II. kútnál lévő transzformátorállomástól az Uszoda villamos főelosztó szekrényig 3 db NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2 kábel cseréje meglévő nyomvonalon, 450,0 m műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt.
- II. kút áramellátásának rekonstrukciója: új bekötővezeték kiépítésével (II. kút transzformátorállomástól új mérőberendezéssel), 50,0 m műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt.
A fenti közműrekonstrukció az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítással, valamint a Fedett Uszoda bejárati „előlépcső” végleges helyreállításával tervezett, mely során 250 m2 burkolat és 76 fm szegély kerül helyreállításra.
A részletes műszaki leírásokat és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20620 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Közmű rekonstrukció
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: alpokterra@alpokterra.hu
Telefon: +36 302264320
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 79277404
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231220-3
További tárgyak:45231300-8
45231400-9
45232100-3
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Bartók Béla krt. 3684/10 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1. rész tárgya:
„A szombathelyi uszoda fejlesztéséhez kapcsolódóan a közmű rekonstrukció hatósági engedélyeinek beszerzése, a kiviteli terveinek elkészítése, valamint a közmű rekonstrukció kivitelezési munkáinak elvégzése”
Az 1. rész mennyisége:
- Tervezés: Kiviteli tervek elkészítése a rendelkezésre bocsátott tenderterv alapján
- Engedélyezés: Szükséges vízjogi engedélyes dokumentáció elkészítése, egyeztetések és tulajdonosi-, közműkezelői hozzájárulások beszerzése, engedélyezés lefolytatása
- Közműegyeztetések: Nem vízjogi engedély köteles vízi-közműveknél közműegyeztetések lefolytatása, tulajdonosi-, közműkezelői hozzájárulások beszerzése. EON bejelentéshez és engedélyhez szükséges villamos tervezői feladatok elvégzése.
- Termálvízvezeték: II. számú termálkút meglévő NA 100 ac. nyomóvezeték kiváltása D 100/200 ISOPLUS STANDART szigetelt vezetékre a kút és a 33m-es medence szerelőszint fala közötti szakaszon, meglévő és új nyomvonalon, 200,0 m hosszon.
- Ivóvízvezeték: Meglévő NA 200 ac. ivóvízvezeték kiváltása D 200 KPE vezetékre meglévő nyomvonalon, szerelvények és tűzcsapok cseréjével 50,0 m hosszon. Meglévő NA 200 ac. ivóvízvezeték kiváltása D 200 KPE vezetékre új nyomvonalon, szerelvények és tűzcsapok cseréjével, új leágazás készítésével 150,0 m hosszon.
- Iparivízvezeték: Meglévő NA 200 ac. iparivízvezeték kiváltása D 200 KPE vezetékre meglévő nyomvonalon, szerelvények és tűzcsapok cseréjével 110,0 m hosszon.
- Szennyvízcsatorna: Az Uszoda bejárati homlokzaton meglévő NA 200 ac. 5db szennyvízbekötő vezeték kiváltása meglévő nyomvonalon D 200 KG-PVC vezetékre cserélve, 80,0 m hosszon.
- Csapadékcsatorna: Uszoda bejárati homlokzaton meglévő D300 beton csapadékcsatorna gerincvezeték kiváltása 7db csapadékvíz bekötéssel meglévő nyomvonalon D315-200 KG-PVC vezetékre cserélve, összesen 90,0 m hosszon.
- Villamos megtápláló kábel: A II. kútnál lévő transzformátorállomástól az Uszoda villamos főelosztó szekrényig 3 db NAYY-J 0,6/1 kV 4x240 mm2 kábel cseréje meglévő nyomvonalon, 450,0 m műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt.
- II. kút áramellátásának rekonstrukciója: új bekötővezeték kiépítésével (II. kút transzformátorállomástól új mérőberendezéssel), 50,0 m műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, keresztező akadályok alatt.
A fenti közműrekonstrukció az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítással, valamint a Fedett Uszoda bejárati „előlépcső” végleges helyreállításával tervezett, mely során 250 m2 burkolat és 76 fm szegély kerül helyreállításra.
A részletes műszaki leírásokat és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 79277404
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22660112
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: alpokterra@alpokterra.hu
Telefon: +36 302264320
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek, a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
3.1. A Szerződés 9.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.1.2. A Felek a jelen pontban foglaltak szerint a teljesítési (rész)határidőket az Építési Munkák vonatkozásában a Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott ütemterv szerint a fizetési mérföldkövekhez igazodóan az alábbiak szerint határoz-zák meg:
A kivitelezési dokumentáció hiba és hiánymentes szolgáltatásnak a határideje a szerződéskötéstől számított 180 naptári nap. A megrendelő előteljesítést elfogad.
9.1.2.1. a Létesítmények kivitelezésének 25 %-os (azaz huszonöt százalékos) készültségi foka.
9.1.2.2. a Létesítmények kivitelezésének 50 %-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka.
9.1.2.3. a Létesítmények kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka.
9.1.2.4. a Létesítmények átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 230 naptári napig. A Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szombathely uszodafejlesztéshez kapcsolódó közműrekonstrukció tervezésénél az ivóvízvezeték felújítás feladatrésznél a közmű üzemeltetővel történt előzetes egyeztetések alapján kiderült, hogy üzemeltetési szempontokat figyelembe véve a vízmérési helyeket célszerű lenne a burkolatban lévő aknákból áthelyezni az épületen belülre, emiatt a meglévő nyomvonaltól el kell térni, az új nyomvonalra történő áttérés miatt pedig vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása is szükséges, ami növeli a tervezési időszakot.
Ezzel a műszaki megoldással megszűnnének a burkolatban lévő tolózár és mérőaknák, amellyel csökkenthetők a későbbi fenntartásban előfordulható meghibásodási lehetőségek, az épületen belüli vízmérési hely teljes mértékben megfelelne a jelenleg érvényben lévő előírásoknak.
Karakterkorlát miatt a részletes indoklást a hirdetmény VII.1) További információk pontja tartalmazza.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 79277404 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 79277404 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Szombathely uszodafejlesztéshez kapcs.közműrekonstrukció tervezésénél az ivóvízvezeték felújítás feladatrésznél a közmű üzemeltetővel történt előzetes egyeztetések alapján kiderült,h üzemeltetési szempontokat figyelembe véve a vízmérési helyeket célszerű lenne a burkolatban lévő aknákból áthelyezni az épületen belülre,emiatt a meglévő nyomvonaltól el kell térni,az új nyomvonalra történő áttérés miatt pedig vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása is szükséges,ami növeli a tervezési időszakot.Ezzel a műszaki megoldással megszűnnének a burkolatban lévő tolózár és mérőaknák,amellyel csökkenthetők a későbbi fenntartásban előfordulható meghibásodási lehetőségek, az épületen belüli vízmérési hely teljes mértékben megfelelne a jelenleg érvényben lévő előírásoknak.Terveket ez alapján készítette el a tervező,egyeztetve az üzemeltetővel,az új nyomvonalakat megfelelőnek ítélték.A tervcsomag2018.12.06.napján feltöltésre került az e-közműbe,a közműkezelői nyilatkozatok beszerzéséhez. Ennek ügyintézési határideje a kiviteli terveket készíttető vállalkozó kivitelező tájékoztatása alapján 30naptári nap.Ezt követően lehet elindítani a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást, aminek ügyintézési határideje 60naptári nap,illetve a jogerőre emelkedés még minimum 8naptári nap.Fentieket figyelembe véve a jogerős vízjogi létesítési engedély kiadásának várható időpontja2019.03. közepére tehető.Ezt követően kezdődhet a kivitelezés, ami minimálisan 30nap,tehát a feltételek optimális teljesülése esetén a kivitelezési munkákat2019.04. közepénél előbb befejezni nem lehetséges.Továbbá az üzemeltető Vasivíz Zrt. kérésére az elektromos közmű rekonstrukció változik annyiban,hogy a termálkút külön betáp vezetéket kapna, külön mérőórával.Ehhez viszont szükséges többlet energia igény, amelyet Megrendelő megrendelte E.on-tól.Közmű szolgáltató ennek kiépítését,lehetőségét,azaz a plusz igényt tudja biztosítani,de a feltételek optimális teljesülése esetén is csak március közepére készíti el.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben