Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:3928/2019
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Vígszínház Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UNIRENT Hungária Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Vígszínház Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK08433
Postai cím: Szent István körút 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 1293918
E-mail: kozbeszerzes@vigszinhaz.hu
Fax: +36 13293919
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vigszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vigszinhaz.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Vígszínház és a Pesti Színház épületének és egyes helyiségeinek takarítása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Vígszínház és a Pesti Színház épületének és egyes helyiségeinek takarítása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 1.) cím: Vígszínház, 1137 Bp. Szent István krt. 14. 2.) cím: Pesti Színház, 1052 Bp. Váci u. 9.
3.) cím: Vígszínház asztalos- kárpitos műhely, 1136 Bp. Pannónia u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vígszínház és a Pesti Színház épületének és egyes helyiségeinek takarítása. Rendszeres takarítás óraszáma: Vígszínházban és a hozzátartozó helyiségekben: 25 280 óra/év
Rendszeres takarítás óraszáma: Pesti Színházban 7 072 óra/év
Évente meghatározott számban végzendő feladatok:
Vígszínház nyári nagytakarítása évente 1 alkalommal Pesti Színház nyári nagytakarítása évente 1 alkalommal
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 147 - 304638

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/07/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UNIRENT Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Simonffy u. 17-19
Város: Debresen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 72793360 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 §.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911200-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 1.) cím: Vígszínház, 1137 Bp. Szent István krt. 14. 2.) cím: Pesti Színház, 1052 Bp. Váci u. 9.
3.) cím: Vígszínház asztalos- kárpitos műhely, 1136 Bp. Pannónia u. 10.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vígszínház és a Pesti Színház épületének és egyes helyiségeinek takarítása. Rendszeres takarítás óraszáma: Vígszínházban és a hozzátartozó helyiségekben: 25 280 óra/év
Rendszeres takarítás óraszáma: Pesti Színházban 7 072 óra/év
Évente meghatározott számban végzendő feladatok:
Vígszínház nyári nagytakarítása évente 1 alkalommal Pesti Színház nyári nagytakarítása évente 1 alkalommal
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 79781522
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UNIRENT Hungária Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Simonffy u. 17-19
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek az Alapszerződés következő pontját módosítják közös megegyezéssel:
3.) Vállalkozói díj:
Felek megállapodnak, hogy a munkák vállalási díja
rendszeres takarítás óradíja: 1 195.- Ft /óra+ ÁFA,
azaz: ezeregyszázkilencvenöt Ft/óra + ÁFA
Vígszínház évi egyszeri nagytakarítás egyösszegű díja: 937 080.- Ft/alkalom + ÁFA azaz: kilencszázharminchétezer-nyolcvan Ft/alkalom + ÁFA
Pesti Színház évi egyszeri nagytakarítás egyösszegű díja: 304 688.- Ft/alkalom + ÁFA azaz: háromszáznégyezer-hatszáznyolcvannyolc Ft/alkalom + ÁFA
A szerződésmódosítás időpontja: 2019.02.13.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó jelezte, hogy az országosan tapasztalható munkaerőhiány előre nem tervezhető bérnövekedést okozott Társaságuknál. A költségnövekedés rajtuk kívül álló, általuk nem befolyásolható gazdasági események eredményeképpen következett be, a munkaerőhiány nem várt növekedése miatt nem volt előre kalkulálható.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 72793360 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 79781522 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben