Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3937/2019
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A villamos energia felhasználási helyek azonosító adatait a közbeszerzési dokumentumok részét képező Dokumentáció mellékletét képező I. melléklet tartalmazza.;A villamos energia felhasználási helyek azonosító adatait a közbeszerzési dokumentumok részét képező Dokumentáció mellékletét képező I. melléklet tartalmazza.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54271241
Postai cím: Piac Utca 77. II/5
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felegyi Csaba
Telefon: +36 52509482
E-mail: felegyi@dvrt.hu
Fax: +36 52427362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dvrt.hu
 
Hivatalos név: DKV Debreceni Közlekedési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31813123
Postai cím: Salétrom Utca 3
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Zoltán
Telefon: +36 52502523
E-mail: szabo.zoltan@dkv.hu
Fax: +36 52502651
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dkv.hu

Hivatalos név: Debreceni Vízmű Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56592872
Postai cím: Hatvan Utca 12-14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar László
Telefon: +36 52513570
E-mail: magyarl@debreceni-vizmu.hu
Fax: +36 52523672
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debreceni-vizmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debreceni-vizmu.hu

Hivatalos név: Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16536740
Postai cím: Iparkamara Utca 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király Lászlóné
Telefon: +36 52503143
E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu
Fax: +36 52503114
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.civishaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.civishaz.hu

Hivatalos név: Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57209032
Postai cím: Hatvan Utca 12-14
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: titkárság titkárság
Telefon: +36 52509480
E-mail: titkarsag@dhrt.hu
Fax: +36 52509491
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dhrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dhrt.hu

Hivatalos név: Médiacentrum Debrecen Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74671993
Postai cím: Petőfi Tér 10.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó József
Telefon: +36 52525100
E-mail: szabo.jozsef@dtv.hu
Fax: +36 52525105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dtv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dtv.hu

Hivatalos név: Debreceni Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64762034
Postai cím: Nagyerdei Park 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ratkai János
Telefon: +36 52514110
E-mail: kozpont@aquaticum.hu
Fax: +36 52346883
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aquaticum.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aquaticum.hu

Hivatalos név: DV Parking Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55683667
Postai cím: Piac Utca 77.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyikos István
Telefon: +36 52502660
E-mail: titkarsag@dvparking.hu
Fax: +36 52531514
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvparking.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dvparking.hu

Hivatalos név: "Zsuzsi" Erdei Vasút Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56546464
Postai cím: Ruyter Utca 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gacsályi István
Telefon: +36 52417212
E-mail: zsuzsivasut@gmail.com
Fax: +36 52501677
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://zsuzsivasut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://zsuzsivasut.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000223232019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000223232019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzés 2020-2021
Hivatkozási szám: EKR000223232019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia adás-vételi szerződés a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. alábbi tagvállalatai (Debreceni Vízmű Zrt., DKV Debreceni Közlekedési Zrt., Debreceni Hőszolgáltató Zrt., Cívis Ház Zrt., Médiacentrum Debrecen Kft., Debreceni Gyógyfürdő Kft., DV Parking Kft., „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft.) részére, a magyar villamos energia átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, a felhasználási helyek csatlakozási jellemzőinek megfelelő minőségű villamos energia beszerzése (kereskedelmi jogviszonyban való megvásárlása) 2020.01.01. (0:00) - 2020.12.31. (24:00) közötti, illetőleg 2021.01.01. (0:00) - 2021.12.31. (24:00) időszakra vonatkozóan, 2 részben, menetrend adási kötelezettség nélküli teljes ellátásalapú villamos energia adás-vételi szerződés keretében, amely magában foglalja a rendszerhasználati díjak elszámolását.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzés 2020
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: A villamos energia felhasználási helyek azonosító adatait a közbeszerzési dokumentumok részét képező Dokumentáció mellékletét képező I. melléklet tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ajánlatkérő(k) 2020.01.01. (0:00) - 2020.12.31. (24:00) közötti időszakra vonatkozó villamos energiaszükségletét biztosító villamos-energia beszerzése összesen 28771,66 MWh alap beszerzési mennyiség + 11508,66 MWh opció. Ajánlatkérő(k) jelenlegi felhasználási helyeinek a száma: 1427 db
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó pontos követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhasználás ingadozása függvényében az alábbi opciós mennyiség hívható le: 11508,66 MWh
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzés 2021
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: A villamos energia felhasználási helyek azonosító adatait a közbeszerzési dokumentumok részét képező Dokumentáció mellékletét képező I. melléklet tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
: Az ajánlatkérő(k) 2021.01.01. (0:00) - 2021.12.31. (24:00) közötti időszakra vonatkozó villamos energiaszükségletét biztosító villamos-energia beszerzése összesen 28780,54 MWh alap beszerzési mennyiség + 11512,22 MWh opció. Ajánlatkérő(k) jelenlegi felhasználási helyeinek a száma: 1427 db
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó pontos követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhasználás ingadozása függvényében az alábbi opciós mennyiség hívható le: 11512,22 MWh
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész esetén:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben:
- a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn;
- továbbá ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész esetén:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (1) bek. c) pontja ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban.
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
a) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített (azaz a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), közbeszerzés tárgyának (villamos energia értékesítése) megfelelő tárgyú referencia munkáinak ismertetése, megjelölve legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év, hónap, nap), a szerződést kötő másik felet, a referenciát igazoló személy nevét és elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, a szerződés releváns mennyiségi adatait, nyilatkozatot az előírás és szerződésszerű teljesítésről, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolva. Amennyiben ajánlattevő olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia alkalmasságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mindkét rész esetén:
a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített (azaz a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) összesen 20 GWh mennyiségű villamos energia értékesítésre vonatkozó referenciával.
A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az ajánlati felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó teljesített értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
A Kbt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ebben az esetben meg kell jelölni az Ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felszólítására benyújtandó dokumentumok között ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét rész esetén:
Késedelmi kötbér: mértéke a szerződésszegéssel érintett felhasználási helyenként napi 50.000,- Ft.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a Szerződött Villamos Energia Mennyiségnek (kötbéralap) a nyertes ajánlattevő elfogadott ajánlatában az 1 kWh-ra vonatkozóan megajánlott nettó HUF egységáron meghatározott értéke 20%-a.
Előleget nem biztosított. Az ellenszolgáltatás naptári havonkénti elszámolás alapján 30 napon belül átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (10) bekezdései alapján.
Ajánlatkérő késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Mindkét rész esetén: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatba csatolandó:
1.1. EKR-ben rendszeresített űrlapon csatolandó nyilatkozatok:
- Felolvasólap részenként, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkat.
- A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat részenként.
- A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyilatkozat
- Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat részenként
- Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról
- A Kbt. 67. § (1) bek. alapján egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD).
1.2. Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok:
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról részenként.
- A Kbt. 67. § (1) bek. szerinti részenkénti nyilatkozat(ok) alkalmassági feltételeknek való megfelelésről
- A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti részenkénti ajánlattevői nyilatkozat más szervezet kapacitására támaszkodásról
- A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti előszerződés v. szerződés (adott esetben)
- Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bek. megfelelően elkészített aláírás mintáját egyszerű másolatban.
- Közös ajánlattétel esetében együttműködési (konzorciális) szerződés
- Mérlegkör szerződés (vagy mérlegkörfelelőssel megkötött megállapodáson alapuló jog igazolása) és mérlegkör-tagsági szerződés tervezet.
2. Egyéb információk
2.1. Ajánlattevőnek érvényes és hatályos a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes villamos energia kereskedelemre szóló működési engedéllyel kell rendelkeznie. Ezt Ajánlatérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
2.2. A legalacsonyabb ár indoka, hogy Ajánlatkérő igényeinek csak a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
2.3. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (3)-(4) és a 11. § (4) bekezdésére.
2.4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
2.5. A Kbt. 57. § (2) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.
2.6. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.
2.7. A III.1.3.) szerinti feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
2.8. Minden idegen nyelvű nyilatkozat, hatósági igazolás, dokumentum és okirat magyar fordításban csatolandó.
2.9. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést.
2.10. A Kbt. 71. § (1) alapján hiánypótlás lehetősége.
2.11. A szerződés nem köthető meg az összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltakat.
2.12. Az ajánlatban bemutatott referenciák esetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlati árat legfeljebb 2 tizedes jegyre kerekítve kell megadni. Az ajánlatok összehasonlítása az egy kWh-ra megajánlott nettó HUF összegű (Ft/kWh) energiadíj alapján történik.
2.13. Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bek. foglaltakra.
2.14. FAKSZ: Bátyi László, lajstromszáma: 00043
2.15. Ajánlatkérő a IV.2.6 pont tekintetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
2.16. Irányadó: Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek, valamint a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák