Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3969/2019
CPV Kód:79822500-7
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Keiok Kft
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43929137
Postai cím: Városgazda sor 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62777270
E-mail: kehop321@szkht.hu
Fax: +36 62777271
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dhgt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 szemléletformálás
Hivatkozási szám: EKR000419352018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79822500-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 projekthez kapcsolódó szemléletformálási feladatok teljes körű ellátása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 96885976 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 szemléletformálás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 35261000-1
További tárgyak:79821000-5
79952000-2
79961330-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás székhelye (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) illetve tagönkormányzatai közigazgatási területe, valamint a nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014.(XII.19.)Kr-ben az NFPNemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a2014-2020programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program(a továbbiakban:KEHOP)terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
A fentiek alapján kerül lefolytatásra jelen eljárás.
A beszerzés mennyisége:
Grafikai elemek kialakítása
arculati elemek kialakítása 1 alkalom
plakát szórólap 1 alkalom
roll up, és molino 1 alkalom
honlap 1 alkalom
Mentorprogram
"Felnőtt lakossági elődások, Elvárt létszám alkalmanként 40 fő" 15 alkalom
"Mentorprogram” 2 alkalom
plakát 60 db
szórólap 2000 db
"interaktív workshop" 4 alkalom
"oktatási anyag" 500 db
online oktatási anyagok kiküldése 8 db
Média
"közösségi oldal" 60 alkalom
"honlap" 1 db
radió spot 120 alkalom
online hírlevél kiküldése 8 alkalom
kisfilm 3 db
kisfilm irodai szelektív gyűjtés praktikák 1 db
"PR cikk" 4 alkalom
Rendezvények szervezése, általános ismeretterjesztés
mobil kiállítási stand 1 db
"makett 2 db
"roll up" 5 db
nagy rendezvényhez (fesztivál) kapcsolt megjelenés 2 alkalom
"Használatösztönzési akciók" 6 alkalom
Falu/családi nap 4 alkalom
iskolai előadás 8 alkalom
verseny 1 alkalom
Ajándéktárgyak készítése
projekt logóval, valamint szemléletformáló tartalommal ellátott jegyzettömb/füzet 5000 db
logózott reklám toll 4000 db
logózott reklám (grafit )ceruza 4000 db
logózott kis kuka tolltartó 2000 db
logózott vászontáska minimum 30 cmx40 cm méretben 3000 db
logózott póló mentorok részére 100 db
Kiadványok, nyomtatott anyagok
"szemléletformáló kiadvány lakosság részére" 100000 db
"szemléletformáló kiadvány lakosság részére" 100000 db
adott területre kidolgozott tájékoztató füzet cégek részére 4000 db
helyi sajátosságokat tartalmazó oktató munkafüzet iskolások részére 4000 db
"Foglalkoztató színező óvodások/óvodapedagógusok részére" 3000 db
AK felhívja AT figyelmét, hogy az arculati terv árát 150 000 Ft + Áfa áron maximalizálja. AT ennél magasabb összegű megajánlást nem tehet, a magasabb összegű megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A közbeszerzési dokumentumok(műszaki leírás)részletesen tartalmazzák az elvégzendő feladatokat.
A nyertes AT-ként szerződő félnek arra figyelemmel kell teljesítenie a megkötésre kerülő szerződést,hogy az AK-nak a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében rendezvényeinek szervezése során gondoskodnia kell a környezettudatos rendezvény körülményekről,beleértve a szervezés,a helyszínválasztás,az ellátás,a tájékoztatás körülményeit, lehetőség szerint a tájékoztatáshoz használt eszközöket is.A projekttáblák,szórólapok készítése,a reklám-és szóró ajándékok kiválasztása során szintén figyelembe kell venni a környezettudatosságot.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú,típusú,eredetű dologra,eljárásra,védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre,származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.(X.30.)Kr.46.§(3)bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szakmai megvalósítási terv kidolgozottsága  50
2 2. Arculati műszaki és koncepcionális többlet vállalások („A”, „B” és „C” vállalások) 15
3 3. A szerződés hatálya alatt a mentorok utánkövetése és szakmai támogatása („A”, és „B” vállalások) 15
4 4. Szakmai ajánlat - A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és szakmai tapasztalata 20
5 4.1. Az M.2.1 PR komm szak környezetvédelemhez kapcs szemléletformálási pr-ekben kommunikációs fel terén szerzett szakmai tap, az alk köv meghat túl (hónap, max 60) 10
6 4.2. Az M.2.2 pontban megjelölt mentor szakember szakmai tapasztalata a mentoráltak száma tekintetében, az alkalmassági követelményekben meghatározottakon túl értelmezve (fő, max 100 fő) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2016-00006
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű. Folytatás: AF. VI.4.3.19.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 140 - 320759
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 szemléletformálás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Keiok Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53383086
Postai cím: Tóth Lőrinc Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: tender@keiok.hu
Telefon: +36 12250785
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12250784
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 84690625
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 96885976
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: grafikai elemek kialakításának részfeladatai, mentorprogram egyes részfeladati, médiamegjelenés egyes részfeladatai,
rendezvényszervezés, általános ismeretterjesztés részfeladatai, ajándéktárgyak készítésének részfeladatai, kiadványok,
nyomtatott anyagok

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. Keiok Kft, 1126 Budapest, Tóth Lőrinc Utca 31. ,13320047-2-43
2. HRD-INVEST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1031 Budapest, Nánási Út 37-39. E825. , 14144880-2-41


A Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel, ajánlatkérő felhívta az ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló
igényt (támogatási szerződés módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy a
támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a
Támogatási Szerződés módosítását vagy a változás bejelentés el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az ajánlatkérő a
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1)
bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés
módosítás nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentés nem kerül elfogadásra. Jelen feltételek a szerződés. hatályba lépésének
felfüggesztő feltételei.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint
További információk folytatása:
17) A II.2.5. pont Ár értékelési résszempont:
1. Ár súlyszám: 50
1.1 Grafikai elemek kialakítása (nettó Ft) súlyszám: 0,0899
1.2.Mentorprogram (nettó Ft) súlyszám: 8,8158
1.3. Média (nettó Ft) súlyszám: 8,0933
1.4. Rendezvények szervezése, általános ismeretterjesztés (nettó Ft) súlyszám: 15,5519
1.5. Ajándéktárgyak készítése (nettó Ft) súlyszám: 5,1967
1.6. Kiadványok, nyomtatott anyagok (nettó Ft) súlyszám: 12,2524
18) AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 29. §, valamint a 339/2014. (XII. 19.) KR-ben foglaltak szerint a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más ajánlatkérő nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. Az AF I.1. pontjában ajánlatkérőként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás ajánlatkérője az AFI.1. pontjában megjelölt 2. szervezet, azaz a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás.
19) II.2.14. pont folytatása: AK a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően biztosítja. A beszerzési igény keretében nyertes ajánlattevő által kidolgozott arculati koncepció a projekt keretében mind elektronikus, mind papír alapon megjelenik, mely megjelenésekhez különböző tervek készítése és azok megvalósítása szükséges, mely arculati elemek egyebekben a projekt célját, a szemléletformálás jegyeit hordozzák, így az előadások, során az elektronikus és a papír megjelenéseket az arculatot alkotó elemeket, azok jelentését egy gazdasági szerepelő által elkészítve és több tekintetben perzentálva mind műszaki-szakmai, mind gazdasági szempontból alátámasztott megvalósítani. A feladatok ellátása során megjelenő azonos koncepció, és tartalom nem teszik lehetővé részekre történő ajánlattételt.
20) A II.2.7. pontban található kezdési dátum a közbeszerzési eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
II.2.7. folyt: Nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a projekt záró kifizetési igénylés IH részére történt benyújtásától a záró beszámoló IH általi elfogásáig rendelkezésre állni (a záró kifizetési igénylés benyújtásának a hatályos TSZ alapján jelenleg tervezett határideje: 2020.10.01.). Mely tervezett határidők módosulása esetén a megkötésre kerülő szerződés a módosított határidőig külön szerződésmódosítás nélkül meghosszabbodik. Minderre is figyelemmel került a fentiekben megjelölt Befejezés időpont megjelölésre.
21) Nyertes Ajánlattevő köteles a Szerződés megkötéséig rendezvényszervezési és/vagy oktatási szolgáltatásokra vonatkozóan felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, melynek mértéke legalább 9 000 000 HUF/káresemény és legalább 20 000 000 HUF/év összegű,és a szerződés tejes időtartama alatt érvényben tartani.
22) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése vonatkozásában (nemleges tartalommal is).
23) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlat-tevők erre vonatkozó megállapodását. Részl.:AD I. kötet, III/20.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)