Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3973/2019
CPV Kód:
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:Dunakeszi II. sz. Hulladéklerakó fióktelepe - 2120 Dunakeszi, külterület, hrsz. 029/1, hrsz. 029/2, hrsz. 029/3, hrsz. 041.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Faragó Környezetvédelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK02451
Postai cím: Alföldi utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 14596940
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: K1662 Csurgalékvíz -szippantása - elszállítása telephelyen belül, csőátereszek, vízelvezetők Womázása a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő központban és Dunakeszi II. sz. Hulladéklerakóból csurgalékvíz elszállítása engedélyezett ártalmatlanítóba
Hivatkozási szám: K1662
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
K1662 Csurgalékvíz -szippantása - elszállítása telephelyen belül, csőátereszek, vízelvezetők Womázása a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő központban és Dunakeszi II. sz. Hulladéklerakóból csurgalékvíz elszállítása engedélyezett ártalmatlanítóba
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90410000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21 A teljesítés helye: Dunakeszi II. sz. Hulladéklerakó fióktelepe - 2120 Dunakeszi, külterület, hrsz. 029/1, hrsz. 029/2, hrsz. 029/3, hrsz. 041.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összességében nettó 22.651.200 Ft -2% keretösszeg erejéig, hetente legalább egy alkalom rendszerességgel, minimum 6h/nap/ kiszállás időtartamban a helyben keletkező csurgalékvizet és tisztítói koncentrátumot át kell szállítani a helyi vezetők által megjelölt helyre a PRHK-n belül. Várhatóan minimum 56 alkalom/év.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/08/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/22 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10382 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 27437 Rész száma: 3 Elnevezés: Dunakeszi II. számú Hulladéklerakóban rendszeresen keletkező technológiai víz (csurgalékvíz) elszállítása megfelelő ártalmatlanító helyre tartályos autóval.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Faragó Környezetvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipartelep utca 12-16.
Város: Kakucs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2366
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36960000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90410000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90410000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21 A teljesítés helye: Dunakeszi II. sz. Hulladéklerakó fióktelepe - 2120 Dunakeszi, külterület, hrsz. 029/1, hrsz. 029/2, hrsz. 029/3, hrsz. 041.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dunakeszi II. számú Hulladéklerakóban rendszeresen keletkező technológiai víz (csurgalékvíz) elszállítása megfelelő ártalmatlanító helyre tartályos autóval, nettó 53.321.100,-Ft (- 2 %) + ÁFA, azaz nettó Ötvenhárommillió-háromszázhuszonegyezer -száz forint (mínusz két százalék) +ÁFA.” erejéig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/08/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/22 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 53321100
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Faragó Környezetvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ipartelep utca 12-16.
Város: Kakucs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2366
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződés: A szerződés keretösszege nettó 40.460.000,-Ft. ( - 2 %) + ÁFA, azaz nettó Harminchatmillió-kilencszázhatvanezer forint (mínusz két százalék) +ÁFA
Módosított szerződés: A szerződés keretösszege
III. RÉSZ nettó 53.321.100,-Ft (- 2 %) + ÁFA, azaz nettó Ötvenhárommillió-háromszázhuszonegyezer -száz forint (mínusz két százalék) +ÁFA.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Kbt. 141.§(4)beK.C) pont alapján a szerződésmódosításra azért kerül sor, mert a rekultivációs utómunkák során a terület megbolygatása miatt a hulladék fellazult és a Megrendelő részéről előre nem láthatóan több csapadék jutott a lerakó testbe, így a tervezhetőnél több csurgalékvíz keletkezett, ami miatt gyorsabban telik a tároló. A tartály túlcsordulása környezetkárosítást okozna.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 40460000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 53321100 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
eredeti szerződés: nettó 36.960.000,-Ft ( - 2 %) + ÁFA összegről szól, I. számú módosítás: nettó 40.460.000,-Ft ( - 2 %) + ÁFA összegről szól
Tájékoztató: KÉ 15019/2018 2018.08.27.
II. számú módosítás dátuma 2019.02.15. az összeg nettó 53.321.100,-Ft (- 2 %) + ÁFA összegre módosul.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben