Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:3974/2019
CPV Kód:15000000-8
Ajánlatkérő:Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Közétkeztetést Pályázó Kft.;Halker Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK02869
Postai cím: Radnóti M. u. utca 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +3652219500
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +3652371978
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hbvgkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hbvgkft.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Élelmiszer alapanyagok beszerzése adás-vételi szerződés keretében.”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szárazárú termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hajdúböszörmény
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása:
127 tétel,74.028 kg, 132.550 db és 19.665 liter különböző szárazáru termék
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: évi nettó 68.000.000 Ft
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot.
A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 078 - 173975

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Szárazárú termékek beszerzése adásvételi szerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Közétkeztetést Pályázó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Balmazújvárosi út 10.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Halker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Klapka u. 14.
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 20683400 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Jelen szerződésmódosítás megkötésének dátuma: 2018.11.01.
Folytatása a VII.2.2. pontnak:
A szerződésbe lépő jogutód Baromfiudvar 2002 Kft nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, - az ajanlattevőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e torvény alkalmazásának a megkerülését célozza.
3. Felek egyezően rögzítik az előadottak alapján, hogy a jelen kézbeszerzési szerződést eladói oldalon a Közétkeztetést Pályázó Kft helyett 2018. november 1. napjától kezdődően a Baromfiudvar 2002 Kft teljesíti, a szerződésbe belép.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): -
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesi-szervezetek/#kozbeszerzesi-dontobizottsag
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15000000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hajdúböszörmény
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása:
127 tétel,74.028 kg, 132.550 db és 19.665 liter különböző szárazáru termék
A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: évi nettó 68.000.000 Ft
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 20683400
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Baromfiudvar 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Balmazújvárosi út 10.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Jelen szerződésmódosítás megkötésének dátuma: 2018.11.01.
2. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a Közétkeztetést Pályázó Kft 2018. június 30. napján meghozott társasági döntések alapján beolvad a Baromfiudvar 2002 Kft-be, mint jogutód társaságba, a két társaság által megjelölt beolvadási időpont 2018. október 31. napja. A beolvadási folyamat megkezdődött, a Cégközlönyben a hirdetmények közzétételre kerültek. Eladó és a szerződésbe belépő Baromfiudvar 2002 Kft a Cégbírósági bejegyzés kézhezvételét követő két napon belül annak egy példányának megküldésével tájékoztatni fogja Vevőt a beolvadás megtörténtéről.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. torvény 139. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nyertes ajánlattevő személyében a jogutódlásra tekintettel változás következhet be.
A szerződésbe lépő jogutód Baromfiudvar 2002 Kft nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, - az ajanlattevőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e torvény alkalmazásának a megkerülését célozza.
3. Felek egyezően rögzítik az előadottak alapján, hogy a jelen kézbeszerzési szerződést eladói oldalon a Közétkeztetést Pályázó Kft helyett 2018. november 1. napjától kezdődően a Baromfiudvar 2002 Kft teljesíti, a szerződésbe belép.
3.1. A Baromfiudvar 2002 Kft kijelenti, hogy megfelel a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, vele
szemben nem áll fenn kizáró ok. Kijelenti továbbá, hogy az 1./ pontban ismertetett szerződést teljes mértékben megismerte, azt képes és
kész teljesíteni.
3.2. Felek rögzítik, hogy a Közétkeztetést Pályázó Kft által 2018. október 31. napjáig teljesített aruszállítások ellenértékét - tekintettel a halasztott fizetésre - a Baromfiudvar 2002 Kft 12052705-00215559- 00100006 (Raiffeisen Bank Rt), vagy 11743002-20186564-00000000 (OTP Megyei Igazgatóság) számú bankszámlájára kell teljesítenie Vevőnek.
3.3./ A Közétkeztetést Pályázó Kft által 2018. október 31. napjáig teljesített áruszállítások vonatkozásában esetlegesen felmerülő kellékszavatossági, kötbér, vagy kártérítési igényeket a Baromfiudvar 2002 Kft-vel szemben érvényesítheti Vevő. A Vevő általi késedelmes fizetésekre tekintettel felmerülő késedelmi kamatokat a Baromfiudvar 2002 Kft
jogosult.
4. Felek az 1./ pontban meghatározott szerződés további rendelkezéseit változatlanul fenntartják.
5./ A jelen szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.
6./ Szerződő felek kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok, míg képviselőik cselekvőképes nagykorú magyar állampolgárok, így ügyletkötési képességük semmilyen módon nem korlatozott és nem kizárt.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a Közétkeztetést Pályázó Kft 2018. június 30. napján meghozott társasági döntések alapján beolvad a Baromfiudvar 2002 Kft-be, mint jogutód társaságba, a két társaság által megjelölt beolvadási időpont 2018. október 31. napja. A beolvadási folyamat megkezdődött, a Cégközlönyben a hirdetmények közzétételre kerültek. Eladó és a szerződésbe belépő Baromfiudvar 2002 Kft a Cégbírósági bejegyzés kézhezvételét követő két napon belül annak egy példányának megküldésével tájékoztatni fogja Vevőt a beolvadás megtörténtéről.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. torvény 139. § (1) bekezdés b) pontja szerint a nyertes ajánlattevő személyében a jogutódlásra tekintettel változás következhet be.
Folytatás: a További információk pont alatt karakterkorlát miatt.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 20683400 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 20683400 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben