Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3975/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Edit
Telefon: +36 52512700 72173
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-523/2018.: Rendezvényszervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000555362018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: DEK-523/2018.: Rendezvényszervezési szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
További tárgyak:55110000-4
55300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem székhelye (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.), telephelyei (lásd közbesz. dokumentumokban), esetenként külső helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Jelen eljárás az ajánlatkérő által már megnyert vagy a jövőben támogatásban részesülő, EU Alapokból finanszírozott projektek (pld. EFOP, GINOP stb.) részeként megvalósuló rendezvények megszervezésére szól.
A keretmegállapodás időtartama a megkötésétől számított 36 hónap, vagy legfeljebb a keretösszeg eléréséig 300.000.000 Ft + áfa megrendelt – az ajánlattételi dokumentációban részletezett – szolgáltatás mennyiség.
A rendezvények a következő kategóriákba sorolhatóak: szakmai konferenciák; szakmai napok; konzultációk; találkozók; fórumok; workshopok; nyilvánosságot segítő rendezvények, sajtórendezvények; roadshow; egyéb rendezvények.
Az ellátandó tevékenységek különösen:
• A rendezvény és a rendezvényhelyszín teljes körű előkészítése, adott esetben biztosítása.
• A rendezvény résztvevőinek meghívásával kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenység.
• A helyszíneken a szükséges szakemberek biztosítása a rendezvény jellegéhez és nagyságához mérten.
• Technikai eszközök (különösen: fény- és hangtechnika, tolmács berendezés, hangrögzítés) biztosítása és üzemeltetése.
• A rendezvényhez kapcsolódó szakmai valamint alternatív programok biztosítása.
• A rendezvényekhez kapcsolódó dekorációs anyagok tervezése, gyártása és leszállítása a rendezvény helyszínére.
• Installáció biztosítása.
• A rendezvényekhez kapcsolódó ajándéktárgyak beszerzése.
• Kulturális események szervezése, jegyek biztosítása színházi és egyéb kulturális eseményeken.
• Rendezvények helyszíneire történő szállítás.
• Catering biztosítása.
Tervezett mennyiség:
Ajánlatkérő számára jelenleg ismert, az európai uniós projekt keretében tervezett rendezvények száma: összesen 400 db, típusa főként workshop, szakmai konferencia.
A fenti felsorolás nem teljes körű. A szerződés megvalósítása során előfordulhatnak 3-5 főtől 150-200 főig, egyes esetekben az akár 1500 főt meghaladó rendezvények is.
Ajánlatkérő által tervezett rendezvények jellege: többségében 1 napos rendezvény.
Ajánlatkérő opciót nem határoz meg. Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel nem lehetséges.
A részletes feltételeket a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Jelenleg ismert projektek:
EFOP-3.10.1-17-2017-00001: Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival
EFOP-3.4.3-16-2016-00021: A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében
EFOP-3.5.2-17-2017-00002: Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában
EFOP-3.5.2-17-2017-00001: Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai Tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT)
EFOP-3.6.1-16-2016-00022: Debrecen Venture Catapult Program
EFOP-3.6.2-16-2017-00003: Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása
EFOP-3.6.2-16-2017-00009: Klinikai Kutatások Tematikus Hálózatának Kialakítása és Nemzetköziesítése (KLI-K-K)
EFOP-3.6.2-16-2017-00015: A HU-MATHS-IN - Magyar Ipari Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat tevékenységének elmélyítése
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002: Integrált kutatói utánpótlás-képzési program az informatika és számítástudomány diszciplináris területein
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007: "Tehetségből fiatal kutató" A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban
EFOP-3.4.4-16-2017-00023 Az MTMI szakokra való bekerülést elősegítő innovatív programok megvalósítása a Debreceni Egyetem vonzáskörzetében
GINOP-2.3.2-15-2016-00062: Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: Táplálkozás-, teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és eszközfejlesztések a humán megbetegedések megelőzésére és kezelésére
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A megrendelésben AK által megjelölt uniós projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 218 - 500243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: DEK-523/2018.: Rendezvényszervezési szolgáltatások
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42845890
Postai cím: Kassai Út 26
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
E-mail: miklosvolgyipeter@gmail.com
Telefon: +36 30/978-7557
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 300000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
További tárgyak:55110000-4
55300000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem székhelye (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.), telephelyei (lásd közbesz. dokumentumokban), esetenként külső helyszínek.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen eljárás az ajánlatkérő által már megnyert vagy a jövőben támogatásban részesülő, EU Alapokból finanszírozott projektek (pld. EFOP, GINOP stb.) részeként megvalósuló rendezvények megszervezésére szól.
A keretmegállapodás időtartama a megkötésétől számított 36 hónap, vagy legfeljebb a keretösszeg eléréséig 300.000.000 Ft + áfa megrendelt – az ajánlattételi dokumentációban részletezett – szolgáltatás mennyiség.
A rendezvények a következő kategóriákba sorolhatóak: szakmai konferenciák; szakmai napok; konzultációk; találkozók; fórumok; workshopok; nyilvánosságot segítő rendezvények, sajtórendezvények; roadshow; egyéb rendezvények.
Az ellátandó tevékenységek különösen:
• A rendezvény és a rendezvényhelyszín teljes körű előkészítése, adott esetben biztosítása.
• A rendezvény résztvevőinek meghívásával kapcsolatos teljes körű előkészítő és lebonyolító tevékenység.
• A helyszíneken a szükséges szakemberek biztosítása a rendezvény jellegéhez és nagyságához mérten.
• Technikai eszközök (különösen: fény- és hangtechnika, tolmács berendezés, hangrögzítés) biztosítása és üzemeltetése.
• A rendezvényhez kapcsolódó szakmai valamint alternatív programok biztosítása.
• A rendezvényekhez kapcsolódó dekorációs anyagok tervezése, gyártása és leszállítása a rendezvény helyszínére.
• Installáció biztosítása.
• A rendezvényekhez kapcsolódó ajándéktárgyak beszerzése.
• Kulturális események szervezése, jegyek biztosítása színházi és egyéb kulturális eseményeken.
• Rendezvények helyszíneire történő szállítás.
• Catering biztosítása.
Tervezett mennyiség:
Ajánlatkérő számára jelenleg ismert, az európai uniós projekt keretében tervezett rendezvények száma: összesen 400 db, típusa főként workshop, szakmai konferencia.
A fenti felsorolás nem teljes körű. A szerződés megvalósítása során előfordulhatnak 3-5 főtől 150-200 főig, egyes esetekben az akár 1500 főt meghaladó rendezvények is.
Ajánlatkérő által tervezett rendezvények jellege: többségében 1 napos rendezvény.
Ajánlatkérő opciót nem határoz meg. Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel nem lehetséges.
A részletes feltételeket a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Jelenleg ismert projektek:
EFOP-3.10.1-17-2017-00001: Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival
EFOP-3.4.3-16-2016-00021: A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében
EFOP-3.5.2-17-2017-00002: Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában
EFOP-3.5.2-17-2017-00001: Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai Tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT)
EFOP-3.6.1-16-2016-00022: Debrecen Venture Catapult Program
EFOP-3.6.2-16-2017-00003: Sport- Rekreációs- és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása
EFOP-3.6.2-16-2017-00009: Klinikai Kutatások Tematikus Hálózatának Kialakítása és Nemzetköziesítése (KLI-K-K)
EFOP-3.6.2-16-2017-00015: A HU-MATHS-IN - Magyar Ipari Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat tevékenységének elmélyítése
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002: Integrált kutatói utánpótlás-képzési program az informatika és számítástudomány diszciplináris területein
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007: "Tehetségből fiatal kutató" A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban
EFOP-3.4.4-16-2017-00023 Az MTMI szakokra való bekerülést elősegítő innovatív programok megvalósítása a Debreceni Egyetem vonzáskörzetében
GINOP-2.3.2-15-2016-00062: Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: Táplálkozás-, teljesítménybiológiai és biotechnológiai experimentális kutatások és eszközfejlesztések a humán megbetegedések megelőzésére és kezelésére
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 300000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42845890
Postai cím: Kassai Út 26
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
E-mail: miklosvolgyipeter@gmail.com
Telefon: +36 309787557
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés módosítása értelmében a vállalkozási szerződés 1. számú mellékletének tartalma (a 150., illetve a 179. sor megnevezése) jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete szerint módosul:
Az alapszerződés eredeti szövege:
150. sor Teherszállítás;
179. sor Egyéb szórakoztató tevékenység (definiálva)
A szerződés módosítás szövege:
150. sor Szállítás
179. sor Egyéb, szakmai, szórakoztató tevékenység (magába foglalhatja a tevékenységet ellátó Szolgáltató szállítását, szállását, valamint az előadó díját)

VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás oka:
A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti nem lényeges módosításnak minősül tekintettel arra, hogy a módosítás kizárólag az alapszerződés mellékletében szereplő egyes elemek definiálására szolgál.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4005900 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4005900 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben