Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:3996/2019
CPV Kód:71300000-1
Ajánlatkérő:Bátonyterenye Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:S-TÉR Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bátonyterenye Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16198
Postai cím: Városház út 2.
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3070
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy-Majdon József
Telefon: +36 32 353 877
E-mail: jegyzo@batonyterenye.hu
Fax: +36 32 354 945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): www.batonyterenye.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mérnöki szolgáltatások biztosítása a Zöld város kialakítása Bátonyterenyén című támogatási cél megvalósítása érdekében (1-2. rész)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Zöldterületek fejlesztése Bátonyterenyén” című projekt megvalósításához szükséges műszaki tervek elkészítése, a hatósági engedélyek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3, HU313 A teljesítés helye: 3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata a „Mérnöki szolgáltatások biztosítása a Zöld város kialakítása Bátonyterenyén” című támogatási cél megvalósítása érdekében az 1, 2. részben meghatározott projektek előkészítéséhez szükséges tanulmánytervek, a hatósági engedélyköteles építmények és létesítmények engedélyezési terveinek és a teljeskörű kivitelezési tervdokumentációnak az elkészítése. A hatósági engedélyköteles építmények és létesítmények hatósági engedélyeinek (építési/létesítési engedély) beszerzése is része a feladatnak.
A hatósági engedélyköteles építmények/létesítmények esetében a kivitelezési dokumentációt a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott, egyben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet és mellékleteinek megfelelő tartalommal kell elkészíteni. Amennyiben a tervezési munka tárgya szerinti építési beruházás hatósági engedély nélkül végezhető, úgy a közbeszerzési műszaki terveket a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. vagy 2. melléklete szerinti tartalommal kell szállítani.
1. rész: „Zöldterületek fejlesztése Bátonyterenyén” című projekt megvalósításához szükséges műszaki tervek elkészítése, a hatósági engedélyek beszerzése.
A fentiek szerinti mérnöki szolgáltatásoknak a közbeszerzési dokumentáció részét képező „ZÖLDTERÜLETEK FEJLESZTÉSE BÁTONYTERENYÉN KONCEPCIÓTERV MŰSZAKI LEÍRÁS”-ban rögzített helyszíneket érintően, a koncepciótervben szereplő fejlesztési elemekre kell kiterjednie. Főbb tervezési területek:
- Gyürky - Solymossy Kastélykert: tájépítészet, építészet és térfigyelő kamerarendszer
- Csente lakótelep: tájépítészet, építészet
- Ruzsinszky Ház: építészet
- Főtér és Mátra lakótelep: tájépítészet, térfigyelő kamerarendszer
- Bányavárosi lakótelep: tájépítészet
- Ózdi út: tájépítészet
A tájépítészeti feladatok által érintett tervezési terület cca. 23 ha.
A tervezési feladat során mind két rész tekintetében biztosítani kell az Ajánlatkérővel való folyamatos szakmai egyeztetést. Az egyes tervfajták (tanulmányterv, engedélyezési terv, kiviteli terv) esetében be kell szerezni az Ajánlatkérő írásbeli jóváhagyását, a sorrendben következő tervfázis csak ezt követően, a jóváhagyott tervrészeknek megfelelően készíthető el.
A tervezési feladat elvégzése keretében - mindkét rész tekintetében - be kell szerezni valamennyi, a projekt teljeskörű megvalósításához szükséges kezelői, üzemeltetői, ill. amennyiben releváns, úgy a szakhatósági, hatósági hozzájárulást vagy engedélyt, amely alapján a kiviteli munkák elvégezhetőek.
Ajánlattevő feladata továbbá - mindkét rész tekintetében - a tervek hatósági engedélyeztetésre történő benyújtásának előkészítése, az engedélyezési eljárás végigkísérése, szükség szerint az Ajánlatkérő érdekeinek képviselete, és az engedélyezési eljárás során felmerülő tervmódosítások, illetve tervkiegészítések elkészítése, valamint esetleges hiánypótlások teljesítése. Az engedélyezési eljárásban az Ajánlatkérő képviseletében a nyertes ajánlattevőnek kell eljárnia.
A műszaki terveknek és engedélyeknek előzőeken túl meg kell felelniük a vonatkozó Támogatási Szerződésekben foglalt feltételeknek is.
A nyertes ajánlattevőnek jótállási kötelezettsége részeként biztosítani kell a tárgyi munka kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásában a műszaki terveket érintő kiegészítő tájékoztatást.
A részletesebb minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13823 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Zöldterületek fejlesztése Bátonyterenyén” című projekt megvalósításához szükséges műszaki tervek elkészítése, a hatósági engedélyek beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S-TÉR Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 5. III./23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
E-mail: ter@s-ter.hu
Telefon: +36 13218598
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13218599
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16900000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71300000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata a „Mérnöki szolgáltatások biztosítása a Zöld város kialakítása Bátonyterenyén” című támogatási cél megvalósítása érdekében az 1, 2. részben meghatározott projektek előkészítéséhez szükséges tanulmánytervek, a hatósági engedélyköteles építmények és létesítmények engedélyezési terveinek és a teljeskörű kivitelezési tervdokumentációnak az elkészítése. A hatósági engedélyköteles építmények és létesítmények hatósági engedélyeinek (építési/létesítési engedély) beszerzése is része a feladatnak.
A hatósági engedélyköteles építmények/létesítmények esetében a kivitelezési dokumentációt a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott, egyben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet és mellékleteinek megfelelő tartalommal kell elkészíteni. Amennyiben a tervezési munka tárgya szerinti építési beruházás hatósági engedély nélkül végezhető, úgy a közbeszerzési műszaki terveket a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. vagy 2. melléklete szerinti tartalommal kell szállítani.
1. rész: „Zöldterületek fejlesztése Bátonyterenyén” című projekt megvalósításához szükséges műszaki tervek elkészítése, a hatósági engedélyek beszerzése.
A fentiek szerinti mérnöki szolgáltatásoknak a közbeszerzési dokumentáció részét képező „ZÖLDTERÜLETEK FEJLESZTÉSE BÁTONYTERENYÉN KONCEPCIÓTERV MŰSZAKI LEÍRÁS”-ban rögzített helyszíneket érintően, a koncepciótervben szereplő fejlesztési elemekre kell kiterjednie. Főbb tervezési területek:
- Gyürky - Solymossy Kastélykert: tájépítészet, építészet és térfigyelő kamerarendszer
- Csente lakótelep: tájépítészet, építészet
- Volt óvoda épület: építészet
- Főtér és Mátra lakótelep: tájépítészet, térfigyelő kamerarendszer
- Bányavárosi lakótelep: tájépítészet
- Ózdi út: tájépítészet
A tájépítészeti feladatok által érintett tervezési terület cca. 23 ha.
A tervezési feladat során mind két rész tekintetében biztosítani kell az Ajánlatkérővel való folyamatos szakmai egyeztetést. Az egyes tervfajták (tanulmányterv, engedélyezési terv, kiviteli terv) esetében be kell szerezni az Ajánlatkérő írásbeli jóváhagyását, a sorrendben következő tervfázis csak ezt követően, a jóváhagyott tervrészeknek megfelelően készíthető el.
A tervezési feladat elvégzése keretében - mindkét rész tekintetében - be kell szerezni valamennyi, a projekt teljeskörű megvalósításához szükséges kezelői, üzemeltetői, ill. amennyiben releváns, úgy a szakhatósági, hatósági hozzájárulást vagy engedélyt, amely alapján a kiviteli munkák elvégezhetőek.
Ajánlattevő feladata továbbá - mindkét rész tekintetében - a tervek hatósági engedélyeztetésre történő benyújtásának előkészítése, az engedélyezési eljárás végigkísérése, szükség szerint az Ajánlatkérő érdekeinek képviselete, és az engedélyezési eljárás során felmerülő tervmódosítások, illetve tervkiegészítések elkészítése, valamint esetleges hiánypótlások teljesítése. Az engedélyezési eljárásban az Ajánlatkérő képviseletében a nyertes ajánlattevőnek kell eljárnia.
A műszaki terveknek és engedélyeknek előzőeken túl meg kell felelniük a vonatkozó Támogatási Szerződésekben foglalt feltételeknek is.
A nyertes ajánlattevőnek jótállási kötelezettsége részeként biztosítani kell a tárgyi munka kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásában a műszaki terveket érintő kiegészítő tájékoztatást.
A részletesebb minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazta.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16900000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: S-TÉR Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Üllői út 5. III./23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: HU
E-mail: ter@s-ter.hu
Telefon: +36 13218598
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: +36 13218599
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Az alábbi indokok alapján a Felek a tárgyi szerződéses megállapodásuk műszaki tartalmát úgy módosítják, hogy - a Művészeti Szolgáltató Ház kialakítása céljából - az eredeti szerződés szerinti Ruzsinszky ház korszerűsítésének műszaki tervei helyett a Bátonyterenye 69/1. hrsz-ú ingatlanon található volt óvoda épületének rekonstrukciós terveit kell elkészíteni a közbeszerzési dokumentumban foglalt műszaki tartalommal.
2. A Szerződés III. pontja „A szerződés teljesítésének határideje, helye” az alábbiakban módosul:
I. A teljesítés időtartama: a szerződés aláírásától számított 250 nap.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az eljárást megindító felhívásban egyebek mellett rögzítésre került a közbeszerzés tárgya és mennyisége. Ezen belül a tervezési munkával érintett területek között szerepelt a Ruzsinszky ház - mint fejlesztési elem - is. A közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint a művészeti programoknak és alkotóközösségeknek helyet biztosító épület átalakításának és felújításának műszaki terveit is el kellett volna készíteni a szerződés részeként.
A Ruzsinszky ház a szerződéskötés időszakában nem volt az Ajánlatkérő (Bátonyterenye Város Önkormányzata) tulajdonában, és a folyamatos tárgyalások ellenére az Ajánlatkérőnek nem sikerült megállapodást kötnie az ingatlan tulajdonosaival, az ingatlan tulajdonjogának megszerzése sikertelen volt.
Tekintettel a támogatási szerződésben megfogalmazott projektcélra, a Művészeti Szolgáltató Ház kialakítását az ajánlatkérő továbbra is fontosnak tartja, ezért a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott helyszínhez képest máshol, a Bátonyterenye 69/1 helyrajzi számon található volt óvoda épületében kívánja megvalósítani.
A Vállalkozó 2018. szeptember 06-án írásban kérte az ingatlanba való bejutás biztosítását az ajánlatkérőtől, de a tulajdoni problémák miatt erre nem volt módja. Végül a projektcél megvalósítása érdekében az ajánlatkérő 2018. október 02-án közölte, hogy a Ruzsinszky ház helyett a Művészeti Szolgáltató Ház kialakítását a Bátonyterenye 69/1. számon található volt óvoda épületben kell megtervezni, és ide a bejutást ezt követően biztosította is.
- A módosítás nem változtatta meg a szerződés általános jellegét.
- Az ellenérték növekedése (0 Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 16900000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 16900000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben