Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4021/2019
CPV Kód:33183100-7
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Koczkás Izabella
Telefon: +36 62544062
E-mail: koczkas.izabella@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62544062
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Idegsebészeti gerincimplantátumok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001103982018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33183100-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés idegsebészeti gerincimplantátumok beszerzésére 49 részajánlati körben, évi 876 esetre, konszignációs raktár létesítésével, 12 hónapra.
A beszerzés magában foglalja az áru leszállítását a konszignációs raktárba. Ajánlatkérő a műszaki specifikációnak megfelelő szakmai ajánlat benyújtását írja elő.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 24462 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 001 - 000277
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M/1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben, az évek összességében nem rendelkezik olyan, humán egészségügyi intézmény részére teljesített szállítási referenciával, amely tárgya részenként összesen, legalább a részenként feltüntetett éves esetszám 75%-ának megfelelő mennyiségű idegsebészeti gerincimplantátum szállítása.
Egészségügyi intézmény alatt Ajánlatkérő az 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) bekezdésében meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő a 3 év teljesítésének igazolása körében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A referencia több szerződéssel is igazolható. Több részajánlati körre történő ajánlattétel esetén a nagyobb értékű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.
M/2. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a megajánlott termékek tekintetében a 16/2012. (II.6.) Korm. rendelet 9. § (2) szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – osztályba sorolástól függő, CE igazolással, amely bizonyítja, hogy az ajánlott eszközök megfelelnek az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.
Helyesen:
M/1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben, az évek összességében nem rendelkezik olyan, humán egészségügyi intézmény részére teljesített szállítási referenciával, amely tárgya részenként összesen, legalább a részenként feltüntetett éves esetszám 75%-ának megfelelő mennyiségű idegsebészeti gerincimplantátum szállítása.
Egészségügyi intézmény alatt Ajánlatkérő az 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) bekezdésében meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő a 3 év teljesítésének igazolása körében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A referencia több szerződéssel is igazolható. Több részajánlati körre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.
M/2. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a megajánlott termékek tekintetében a 16/2012. (II.6.) Korm. rendelet 9. § (2) szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – osztályba sorolástól függő, CE igazolással, amely bizonyítja, hogy az ajánlott eszközök megfelelnek az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés alapján teszi közzé a jelen korrigendumot. Az alkalmasság (M.1.) igazolása, az ajánlattételi határidő és a közbeszerzési dokumentumok között a felolvasólap tartalma változik.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ