Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4028/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Pécsi Tudományegyetem KK I. sz. Belgyógyászati Klinika (7624 Pécs, Ifjúság u. 13.);Pécsi Tudományegyetem KK I. sz. Belgyógyászati Klinika (7624 Pécs, Ifjúság u. 13.);Pécsi Tudományegyetem KK Neurológiai Klinika Stroke Tanszék (7624 Pécs Ifjúság u. 13. C szárny I. emelet)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy, Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Onhausz Nikolett
Telefon: +36 309147518
E-mail: onhausz.nikolett@pte.hu
Fax: +36 72537345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000229522019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000229522019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egészségügy, Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközök GINOP-2.3.2-15-2016-00048
Hivatkozási szám: EKR000229522019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00048 jelű projektje keretein belül – 3. a közbeszerzési dokumentációban meghatározott paraméterekkel, az alábbiak szerint:
1. ajánlati rész: Automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gép
2. ajánlati rész: Endoszkópok tárolására alkalmas tárolószekrény
3. ajánlati rész: Telemedicinális többcsatornás EKG rekorder
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1-Automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gép
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33168000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem KK I. sz. Belgyógyászati Klinika (7624 Pécs, Ifjúság u. 13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab, 2 endoszkóp mosására alkalmas automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gép beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00048 jelű projektje keretein belül – 3. adásvételi szerződés feltételei alapján a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban megadott paraméterek alapján.
Hő-kémiai fertőtlenítési eljárás, azaz melegített víz és fertőtlenítőszer használata; A megajánlás a mosógép működtetéséhez szükséges valamennyi kiegészítő berendezést (vízmelegítő, vízlágyító, kábelek, adapterek, induló vegyszerkészlet stb.) tartalmazza; Induló vegyszerkészlet, mely min. 50 mosásra elegendő. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően az „azzal egyenértékű” termékkel történő teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő kötelezettsége. Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.
Garancia 12 hónap.
A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő.
Az Eszközök átadás-átvétele során a Vevő próbával győződik meg arról, hogy azok a rendetetésszerű használatra alkalmasak, rendelkeznek a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban – így különösen a Műszaki Leírásban –, valamint a jogszabályokban előírt tulajdonságokkal. Ajánlatkérő próba alatt az eszköz kipróbálását érti.
1.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a fertőtlenítési hőmérséklet értékére vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 30 °C értékben határozta meg.
1.4. értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a ciklusidő hosszára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 20 percben határozta meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be a képletbe, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
1.3, 1.5-1.8 értékelési szempont esetében amennyiben Ajánlattevő vállalja a paraméter megvalósítását 10 pontot, amennyiben nem vállalja, úgy 0 pontot kap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A fertőtlenítési hőmérséklet értéke (max 50 °C) 5
2 Beépített vízlágyítóval rendelkezik (igen/nem) 5
3 Teljes (mosási, fertőtlenítési, öblítési) ciklusidő hossza (max. 40 perc) 5
4 Egyfázisú, 230 V-os elektromos tápfeszültséggel való működés (igen/nem) 5
5 2 endoszkóp egymástól függetlenül indítható mosás-fertőtlenítése (igen/nem) 5
6 A készülék rendelkezik lábpedállal nyitható motorikus ajtóval (igen/nem) 5
7 A készülék rendelkezik a vegyszer azonosítására és lejárati idejének ellenőrzésére alkalmas beépített automata azonosító rendszerrel (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú, „Életet veszélyeztető akut megbetegedések súlyossági és halálozási mutatóinak javítása transzlációs orvostudományi megközelítésben - STAY ALIVE”
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott 2 hónapon 60 naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: 2-Endoszkópok tárolására alkalmas tárolószekrény
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33168000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem KK I. sz. Belgyógyászati Klinika (7624 Pécs, Ifjúság u. 13.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab endoszkópok tárolására alkalmas tárolószekrény beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00048 jelű projektje keretein belül – 3. adásvételi szerződés feltételei alapján a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban megadott paraméterek alapján.
Az endoszkópok biztonságos tárolását lehetővé tevő speciális tárolószekrény, min. 6 db flexibilis endoszkóp tárolására. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően az „azzal egyenértékű” termékkel történő teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő kötelezettsége. Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.
Garancia 12 hónap.
A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembe helyezés.
Az Eszközök átadás-átvétele során a Vevő próbával győződik meg arról, hogy azok a rendetetésszerű használatra alkalmasak, rendelkeznek a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban – így különösen a Műszaki Leírásban –, valamint a jogszabályokban előírt tulajdonságokkal. Ajánlatkérő próba alatt az eszköz kipróbálását érti.
2.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a színkódok számára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 4 darab értékben határozta meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be a képletbe, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
2.3 értékelési szempont esetében amennyiben Ajánlattevő vállalja a paraméter megvalósítását 10 pontot, amennyiben nem vállalja, úgy 0 pontot kap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az endoszkópok állapotát (szárítás folyamatban, megszárított stb.) jelző színkódok száma 10
2 Egyfázisú, 230 V-os elektromos tápfeszültséggel való működés (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú, „Életet veszélyeztető akut megbetegedések súlyossági és halálozási mutatóinak javítása transzlációs orvostudományi megközelítésben - STAY ALIVE”
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott 2 hónapon 60 naptári napot ért.

II.2.1)
Elnevezés: 3-Telemedicinális többcsatornás EKG rekorder
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33124110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem KK Neurológiai Klinika Stroke Tanszék (7624 Pécs Ifjúság u. 13. C szárny I. emelet)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab telemedicinális többcsatornás EKG rekorder rendszer és kapcsolódó üzemeltetés beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.2-15-2016-00048 jelű projektje keretein belül – 3. szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés feltételei alapján a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban megadott paraméterek alapján.
Pitvarfibrilláció távmonitorozására alkalmas rendszer szállítása és üzemeltetésének biztosítása: 2 db EKG rekorderből álló rendszer; A rendszernek biztosítania kell a páciens EKG jeleinek rögzítését és elemzését, hogy az esetlegesen fellépő pitvarfibrilláció pontosan detektálható és dokumentálható legyen. A mozgási műtermékek elkülönítésére a rekorder egységnek a páciens mozgását is rögzítenie kell. A pitvarfibrilláción túl a légzésgörbe regisztrálása is segíti a stroke kockázatának megállapítását. A monitorozott páciensről beállítható gyakorisággal, vagy valamely arrythmia esemény bekövetkeztekor, vagy általa kezdeményezve egy kb. fél perc hosszúságú görbeszakasz kerül elküldésre a felügyelő szerverre egy erre a célra szolgáló wifi eszközön keresztül. Ezek a szakaszok internetes hozzáférésen keresztül elemezhetők. Szükség esetén a páciens instruálható pl. elektróda cserére vagy más technikai beavatkozásra. A páciensnek az adatok elküldéséhez semmilyen műveletet nem kell végeznie, kivéve az eseménygomb megnyomását, ha ezt indokoltnak tartja. A megajánlás tartalmazza a fenntartási időszakra eső adattovábbítást is, melynek költségét Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően az „azzal egyenértékű” termékkel történő teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő kötelezettsége. Továbbiak a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírásban.
Garancia 12 hónap.
A teljesítési időszakban Szállító által elvégzendő további feladatok: szállítás, üzembehelyezés, felhasználói szintű oktatás legalább 4 óra, maximum 4 fő.
Teljesítés az eszköz vonatkozásában: szerződéskötéstől számított 2 hónap
További feladatok:
„A” rész: Adattovábbítás biztosítása 24 hónapra;
„B” rész: Üzemeltetés további 60 hónapig a projekt fenntartási időszakában
Az Eszközök átadás-átvétele során a Vevő próbával győződik meg arról, hogy azok a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, rendelkeznek a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban – így különösen a Műszaki Leírásban –, valamint a jogszabályokban előírt tulajdonságokkal. Ajánlatkérő próba alatt az eszköz kipróbálását érti.
3.2 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a megjelenített esemény hosszára vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 60 sec értékben határozta meg.
3.3 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a tárolási kapacitásra vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 30 napban határozta meg.
3.4 értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a súlyra vonatkozó azon legkedvezőbb megajánlás szintjét, amelyre, illetve amely felett maximális pontot ad 60 gramm értékben határozta meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be a képletbe, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.
Nettó ajánlati ár értékelési szempont: Eszköz és 24 havi adattovábbítás / Súlyszám: 60; 60 havi üzemeltetés havi díja / Súlyszám: 25
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Megjelenített esemény (ritmuszavar) hossza (min. 30) 5
2 EKG tárolási kapacitás (min. 14 nap) 5
3 EKG egység súlya akkumulátorral (max. 100 gr) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 86 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú, „Életet veszélyeztető akut megbetegedések súlyossági és halálozási mutatóinak javítása transzlációs orvostudományi megközelítésben - STAY ALIVE”
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott 86 hónapon 2580 naptári napot ért, ebből szállítás 60 naptári nap, adattovábbítás biztosítása 720 naptári nap. további üzemeltetés 1800 nap

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§, 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése.
A kizáró okok fenn nem állását: a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 12-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ic) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.
A ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (7)bek).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett nyilatkozat, igazolás alkalmas arra, hogy a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-(1)-(2) foglaltakra is.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő, ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek elektronikus űrlapként be kell nyújtania az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: Alfa).
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett jelentősebb közbeszerzés tárgykörében végzett, Ajánlatkérő által meghatározott szállításokat is magukban foglaló, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kiállított referencia-igazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
- a szállítás tárgyát, rövid leírását (amelynek alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható),
- a teljesítés kezdő és befejező időpontját,
- ellenszolgáltatás összegét,
- a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont].
A referencia igazolása több szerződésből is lehetséges, illetve amennyiben Ajánlattevő több ajánlati rész vonatkozásában nyújt be ajánlatot és az érintett részek esetében a referenciák megegyeznek, úgy alkalmasságát a nagyobb összegű referenciakövetelménynek való megfeleléssel elegendő igazolnia.
Amennyiben Ajánlattevő a mennyiségi elvárásnak megfelelését kívánja igazolni, úgy az igazolásból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a referenciaként bemutatott eszköz műszaki egyenértékűségének.
Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1.) pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1.) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik összességében legalább
1. ajánlati rész esetében nettó 9 000 000 HUF (kilencmillió forint) értékű műszer mosogató gép és/vagy műszer mosogató rendszer szállításból származó referenciával
2. ajánlati rész esetében nettó 4 500 000 HUF (négymillió-ötszázezer forint) értékű műszer tárolására alkalmas tároló és / vagy tárolórendszer szállításból származó referenciával
3. ajánlati rész esetében nettó 2 500 000 HUF (kettőmillió-ötszázezer forint) értékű telemedicinás EKG berendezés és/vagy rendszer szállításból származó referenciával.
Tekintettel arra, hogy az 1.-3. ajánlati részek esetében nem értelmezhető a 75%-os normatív alkalmassági követelmény, Ajánlatkérő az alkalmassági követelményt az ellenszolgáltatás összegében határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi ajánlati rész esetében:
A számla ellenértéke a GINOP-2.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú, „Életet veszélyeztető akut megbetegedések súlyossági és halálozási mutatóinak javítása transzlációs orvostudományi megközelítésben - STAY ALIVE” pályázatból, 100 %-ban európai uniós forrásból,
utófinanszírozással kerül kiegyenlítésre. A 3. rész fenntartási időszak üzemeltetését AK saját forrásból finanszírozza, éves szlaütemben.
A Kbt.135.§(1),(6)szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk.6:130.§(1),
(2)bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg Ajánlatkérő az Áht., illetve a
272/2014(XI.5.)Korm.rendelet szerint.
Részszámlázási lehetőség és előleg nincs.
Késedelmi kötbér: alapja az Eszköz nettó vételára; mértéke az Eszköz nettó vételárának 1 %-a naptári naponként, de legfeljebb 20 naptári napnak megfelelő összeg
Meghiúsulási kötbér: mértéke az Eszköz nettó vételárának 30%-a
Figyelemmel: Ptk.6:187.§(1)-(3).
Egyéb infok: KD
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő (AK) Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint
Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
A Kbt. 57.§(2) alapján a közbeszerzési dokumentumokat (KD) jelentkezésenként leg. egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. A KD másra át nem ruházható és közzé nem tehető, de közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az KD-t az egyik ajánlattevő eléri.
AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
Hiánypótlás (HP): Kbt. 71.§. AK a Kbt. 71.§(6) alapján nem rendel el újabb HP-t, ha a HP-al az
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.i szereplőt vont be, és e szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb HP.
Az ajánlathoz csatolni kell az egyéb előírt dokumentumokon kívül:
Felolvasólapot a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti információkkal.
A Kbt. 66. § (2), (6) szerinti nyilatkozatokat, nemleges nyíl. esetén is.
Meg kell jelölni az alk. ig.-ában részt vevő gazd. szereplő(ke)t és a felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alk. követelményt, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 65. § (7)].
Közös ajánlattétel esetén: a felelősségi hatás-köröket bemutató együttműködésről szóló megállapodás, illetve
a közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy ki az eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 35. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint megjelölnek. Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozatát [Kbt. 35. § (6)]. Figyelemmel:
Kbt. 35. § (3)-(4)
Az ajánlattevő, illetőleg az alk. ig.-ban részt vevő, az ajánlattevő által az eljárásba bevont
gazd. szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát
vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat meghatalmazott(ak) aláírásával
kerül benyújtásra, úgy az előbbieken túl teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt
meghatalmazást (is) kell csatolni, illetőleg csatolni kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
Az igazolások benyújtásának nyelve: magyar. Egyéb infok a KD-ban.
Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termék paramétereit, tulajdonságait bemutató műszaki leírást, valamint az Ajánlatkérő által kiadott mintán elkészített részletes költségvetést. 1. és 3. ajánlati rész esetében a megajánlott termék, az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti CE megfelelőség értékelési tanúsítványát. Amennyiben a termék nem tartozik a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványát kell csatolni. Nem kell tanúsítványt csatolni abban az esetben, ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé, ezen esetben kérjük benyújtani Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése TILOS!
A nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a KH
tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni
A III.1.3) alk. min.köv. a 321/2015.(X. 30.)Korm. rend.28.§(3)-ban meghatározott
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban került meghatározásra.
Kbt.73.§(4)-(5) alapján Ajánlattevő tájékozódjon a körny. védelmi, szociális és munkajogi követelményekről.
Referenciák esetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam irányadó.
FAKSZ: Biróné dr. Czeininger Mariann (00051), dr. Csécsei Henrietta (00448), Onhausz Nikolett (01030)
AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.
AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
Ért.szep: Legjobb ár-érték arány. A pontszám alsó és felső határa: 0-10, a módszer: arányosítás és absz. ért. KD szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák