Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:4059/2019
CPV Kód:24951311-8
Ajánlatkérő:Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SAMATO - Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47962930
Postai cím: Csaba Utca 19
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 34522398
E-mail: dr.kocsis.krisztina@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.univerzalbeszerzo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.univerzalbeszerzo.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fagyállók szállítása
Hivatkozási szám: EKR000302342018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24951311-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Foszfátmentes etilénglikol alapú fagyálló
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24951311-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Foszfátmentes, monoetilénglikol bázisú, OAT korrózió gátló inhibitort tartalmazó, fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum, MB 325.5, ASTM D4985, ASTM D3306 vagy GM6038 jóváhagyással szállítása és adásvétele nettó 109.400.000 Ft/év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.
A beszerezni kívánt fagyálló hűtőfolyadékok mennyisége 315.040 kg/év, illetve 1.645 l/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 008 - 015172

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Foszfátmentes etilénglikol alapú fagyálló
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/11/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SAMATO - Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42794824
Postai cím: Malom Utca 1
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
E-mail: info@samato.hu
Telefon: +36 203492972
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 73480687
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 109400000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás idópontja:2019.01.16.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24951311-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24951311-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Foszfátmentes, monoetilénglikol bázisú, OAT korrózió gátló inhibitort tartalmazó, fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum, MB 325.5, ASTM D4985, ASTM D3306 vagy GM6038 jóváhagyással szállítása és adásvétele nettó 109.400.000 Ft/év keretösszeg erejéig, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.
A beszerezni kívánt fagyálló hűtőfolyadékok mennyisége 315.040 kg/év, illetve 1.645 l/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 109400000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SAMATO - Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42794824
Postai cím: Malom Utca 1
Város: Sellye
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7960
Ország: Magyarország
E-mail: info@samato.hu
Telefon: +36 203492972
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 73480687
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„5. Fizetési feltételek
5.1 Felek az Általános Forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a szerinti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás határozott időre szólónak minősül, amelynek időszaka a tárgyhó első és utolsó napja közötti időtartam.
5.2. Eladó a tárgyhó utolsó napját követő 15 munkanapon belül összesítő számlát küld a Vevőnek, amelynek mellékletei a tárgyhavi átvételi igazolással ellátott szállítólevelek.
5.3. A számla ellenértékét Vevő a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésére is figyelemmel, átutalással egyenlíti ki. Eladó köteles a számláján a Szerződés számát (KSZ/…/2018) feltüntetni.

Számlázási cím: Univerzál Beszerző Kft, 2800 Tatabánya, Csaba u. 19.
Számla benyújtásának címe: Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. - 6001 Kecskemét, Pf. 701.

Vevő előleget nem fizet és fizetési biztosítékot nem nyújt Eladó részére, egyéb szerződés biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik.
Vevő a számla végösszegét az Eladó a számla keltétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással fizeti meg Eladónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára.
Eladó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a számla végösszegét az Eladó pénzforgalmi számláján Eladó számlavezető pénzintézete jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia.
5.4. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Eladó a Ptk. 6:155. §-ában foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamatra jogosult. Eladó a késedelmi kamat iránti igényét a Ptk. elévülési szabályai szerint jogosult érvényesíteni.
5.5. A Vevővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Vevővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak Vevő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Vevő írásos jóváhagyása nélküli átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Eladó szerződésszegést követ el Vevővel szemben.
5.6 A kifizetések Vevő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek:
5.6.1. Amennyiben az Eladó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Vevő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani az Eladót.
5.6.2. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő.
5.6.3. Amennyiben a Vevő az 5.6.1. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező késedelem a fizetési határidőt felfüggeszti. A számla, részleges vagy teljes kifizetésének kötelezettsége a jogszerű visszatartás okának elhárítását követően keletkezik, innen számítandó a 30 napos fizetési határidő.
5.6.4. Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
5.6.5. Eladó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek közös megegyezéssel a KSZ/78/2018 számú szerződésük vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. CLXIII. törvény 141. § (6) bekezdésére figyelemmel a fizetési feltételeket módosítják.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 109400000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 109400000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben