Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4086/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU-1021 Budapest, Budakeszi út 51/E.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:INTERÉP 2000 KFT;Nexusplus Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12056626
Postai cím: Róna Utca 174.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hideghéti- Szemerédi Anna Zsófia
Telefon: +36 304321329
E-mail: szemeredi.anna@filmalap.hu
Fax: +36 14611332
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.filmalap.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Filmarchívum Főépület felújítása I.ütem
Hivatkozási szám: EKR000414232018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Filmarchívum Főépület felújítása I.ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: HU-1021 Budapest, Budakeszi út 51/E.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő épület komplexum 688 négyzetméter alapterületű irodáinak és raktárainak, valamint a kapcsolódó szociális és kutató helyiségek teljeskörű felújítása: bontási munkák, építészeti munkák, erősáramú szerelés, mely tartalmazza a világítótestek komplett cseréjét, gyengeáramú szerelés, mely tartalmazza új riasztórendszer, kamerarendszer és tűzjelző rendszer, valamint IT- rendszer kiépítését, épületgépészeti szerelés, mely tartalmazza a szellőző-, a víz- és csatorna-, valamint a hűtés- fűtés rendszerének kiépítését továbbá az épületrészhez tartozó kb. 800 négyzetméter tetőfelület teljeskörű felújítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20252 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Filmarchívum Főépület felújítása I.ütem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INTERÉP 2000 KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39474746
Postai cím: CSERHÁT UTCA 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
E-mail: INTEREP@INTEREP.HU
Telefon: +36 304360202
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13028777
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Nexusplus Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29322215
Postai cím: Batthyány Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: nexusplusgeneral@gmail.com
Telefon: +36 707799901
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 298647523
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: HU-1021 Budapest, Budakeszi út 51/E.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő épület komplexum 688 négyzetméter alapterületű irodáinak és raktárainak, valamint a kapcsolódó szociális és kutató helyiségek teljeskörű felújítása: bontási munkák, építészeti munkák, erősáramú szerelés, mely tartalmazza a világítótestek komplett cseréjét, gyengeáramú szerelés, mely tartalmazza új riasztórendszer, kamerarendszer és tűzjelző rendszer, valamint IT- rendszer kiépítését, épületgépészeti szerelés, mely tartalmazza a szellőző-, a víz- és csatorna-, valamint a hűtés- fűtés rendszerének kiépítését továbbá az épületrészhez tartozó kb. 800 négyzetméter tetőfelület teljeskörű felújítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 301761236
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INTERÉP 2000 KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39474746
Postai cím: CSERHÁT UTCA 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
E-mail: INTEREP@INTEREP.HU
Telefon: +36 304360202
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13028777
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Nexusplus Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29322215
Postai cím: Batthyány Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: nexusplusgeneral@gmail.com
Telefon: +36 707799901
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a szerződéskötést követően, általuk előre nem láthatóan szembesültek azzal, hogy műszaki szükségességből bizonyos többletmunkák elvégzése indokolt. A többletmunkákon túl Megrendelő érdekkörében a Szerződéshez szorosan kapcsolódó, attól műszaki-technológiai szempontból nem leválasztható pótmunkák megrendelése is szükségessé vált.
A kivitelezés kezdetén, a bontási munkák végeztével előre nem látható problémákra derült fény:
Az épület belső falburkolatainak teljes elbontása után megállapítást nyert, hogy az épület aula melletti belső főfala jelentős mértékben megsüllyedt, a csatlakozó folyosó teljes hosszában, ill. arra merőlegesen is. A padlóburkolat felbontása során korábbi, jelenleg már nem használt, és nem megfelelően betemetett szerelőaknák és csőalagutak kerültek elő, melyek a tervezett új padlószerkezet kialakítását akadályozták. Az épület válaszfalainak bontása közben feltárásra került a régi esővíz elvezető hálózat, melyről megállapíthatóvá vált, hogy az a funkciójának ellátására és a korszerű vízelvezetés követelményeinek kielégítésére teljesen alkalmatlan. Egyes, takart helyzetben lévő válaszfalak anyaga vasbeton, az aula feletti mennyezet életveszélyes állapotú, mára már teljesen korrodált tartószerkezetre épített, 8 cm vastag cementrabic volt.
A fentiek okán a közvetlenül felmerült költségek többletmunkaként, a belsőépítészeti elképzelésekben felmerült módosítások költségei pedig pótmunkaként kerülnek megrendelésre.
Felek műszaki szükségességből felmerülő okokból a következő építési többletmunkák elvégzését tartják szükségesnek:
a) esővíz elvezetés, b) építőmesteri munkák, c) erősáram, d) gépészet
A többletmunkák összköltsége nettó 27.002.920 Ft + ÁFA, azaz huszonhétmillió-kétezer-kilencszázhúsz forint + ÁFA, mely összeg a tartalékkeret terhére kerül elszámolásra.
Felek műszaki szükségességből felmerülő okokból a következő – a tartalékkeret terhére nem elszámolható - építési többletmunkák elvégzését tartják szükségesnek:
a) építőmesteri munkák
A tartalékkeret terhére nem elszámolható többletmunkák összköltsége nettó 4.682.714 Ft + ÁFA, azaz négymillió-hatszáznyolcvankétezer-hétszáztizennégy forint + ÁFA.
Felek Megrendelő érdekkörében felmerülő okokból a következő építési pótmunkák elvégzését tartják szükségesnek:
a) homlokzati nyílászárók, b) erős áram, c) építőmesteri munkák, d) gépészet
A pótmunkák összköltsége nettó 9.019.246 Ft + ÁFA, azaz kilencmillió-tizenkilencezer-kétszáznegyvenhat forint + ÁFA.
Felek a II. ütem területét érintő gyengeáramú szerelések megvalósításától eltekintenek arra tekintettel, hogy az eredeti tervekkel ellentétben nem megvalósítható a II. ütemben érintett területeken való szerelés. A gyengeáramú szerelések elmaradó munkák ellenértéke mindösszesen nettó 10.588.248 Ft+ÁFA, azaz tízmillió-ötszáznyolcvannyolcezer-kétszáznegyvennyolc forint + ÁFA. Felek az elmaradt munkákból eredően a teljes nettó vállalkozói díjat 10.588.248 Ft+ÁFA összeggel csökkentik.
A tartalékkeret terhére nem elszámolható többletmunkák és pótmunkák teljes nettó vállalkozói díja 13.701.961 Ft+ÁFA, azaz tizenhárommillió-hétszázegyezer-kilencszázhatvanegy forint + ÁFA, melynek összegével Felek a teljes nettó vállalkozói díjat megemelik.
A szerződés-módosítás szerinti csökkentést és emelést követően a teljes nettó vállalkozói díj 301.761.236,- Ft + ÁFA, azaz háromszázegymillió-hétszázhatvanegyezer-kétszázharminchat forint + ÁFA összegre növekszik. Az eredeti ellenérték növekedése a módosítást követően ca. 1 %.A szerződés-módosítás szerint szükséges a fizetési feltételek és ütemezés pontosítása és módosítása, azzal, hogy Vállalkozó 1 darab előlegszámla, 10 darab részszámla, valamint 1 darab végszámla benyújtására jogosult.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Lásd a VI.2.1. pont szerint leírtakat.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 298647523 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 301761236 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben