Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4110/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Karcagi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Tiszafüred, Kossuth tér 2. (Hrsz.:347);Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31. (Hrsz.:1373)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karcagi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53929512
Postai cím: Táncsics Mihály Körút 15
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pabar Ignác Roland
Telefon: +36 59795270
E-mail: roland.ignac.pabar@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/karcag
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000157432019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000157432019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP-4.1.2-17 projektben építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000157432019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Építési beruházás az EFOP-4.1.2-17 projekt keretén belül, 2 (kettő) részajánlattétel biztosítása mellett, a következő azonosítószámú projektekben:
1. rész: Az EFOP-4.1.2-17-2017-00011 azonosítószámú, Tiszafüreden a Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése című projektben építési beruházási feladatok ellátása.
2. rész: EFOP-4.1.2-17-2017-00070 azonosítószámú, a Fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése című projektben építési beruházási feladatok ellátása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-4.1.2-17-2017-00011 építési beruházás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45261210-9
45261300-7
45261400-8
45262100-2
45262500-6
45421100-5
45432113-9
45432130-4
45442100-8
45443000-4
09331000-8
45315000-8
45315100-9
45231300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Tiszafüred, Kossuth tér 2. (Hrsz.:347)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00011 azonosítószámú,Tiszafüreden a Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése című projektben építési beruházási feladatok ellátása.
A kivitelezés építési engedélyköteles.
A felújítandó épület nettó alapterülete:2167,72 m2.Az épület védelmi státusza,helyi védett.
Épület felújítás munkanemei,főbb mennyiségi jellemzői:
Építőmesteri munkák :
- Tetőfelújítás, magastető héjazat cserével,figyelemmel az itt élő denevér kolóniára és a faanyagvédelmi szakértő előírásaira. Magastető 1600 m2,azbeszt mentesítés 1350 m2,állványozás hálóval 1850 m2
- Lapostetős rész,hő és vízszigetelése 75 m2,
- Az udvar felőli terasz teljes külső határoló szerkezetek átépítése 32,02 m2
- Részleges külső fa nyílászáró csere,42 db vegyes méretű,hőtechnikai megfelelőséggel,konszignáció szerint
- Részleges belső fa nyílászáró csere,22 db vegyes méretű,összes munkáival,
- Padlásfödém hőszigetelés,780 m2,
- Külső homlokzat teljes felújítása,javítása,színezése 2000 m2 és lábazat 150 m2.
- Állványozás hálóval 1850 m2.
- Külső belső teljes akadálymentesítés
- Részleges belső padló- és falburkolat cserék ~ 1993 m2-en, parketta felújítás, csiszolás, lakkozás ~ 724 m2-en,
- Vakolatcserék 810 m2, javítások,villamos munkák horony javításai több ezer fm-en.
- Fal és mennyezet festések,előkészítéssel ~ 7500 m2
- Akadálymentes WC-k kialakítása előtérrel 1 db a földszinten és 1 db az emeleten a rehab előírásoknak megfelelően
Villamos munkák:
- Teljes vezetékhálózat csere,elosztókkal
- Részleges világítás korszerűsítés,vegyes méretű 47 db lámpatest,37 db fénycső csere
- Napelem HMKE méretben napelem telj. 13,5 KWp, 3 fázisú 15 KW inverter teljesítmény
Gyengeáramú hálózatok tűzjelző:
- Tűzjelző kiépítése,teljes épületben
- Video rendszer kiépítése,
- Informatikai hálózat kiépítése
Épületgépészeti munkák:
• Központi fűtési hálózat rekonstrukció 3x67,6=202,8 KW kondenzációs gázkazán hőtermelővel, részleges radiátor cserével és vezeték építéssel.
• Földgázellátás kiépítése meglévő hálózatról az új kazánokig új mérőhellyel.
• A természettudományi labor munkaállomásainak kialakítása Pb gázellátása 21 db munkaállomással
• Víz szennyvíz szerelési munkák a vizesblokkoknál és az új természettudományi labor munkaállomásain.
• Szellőzés szerelési munkák, vizesblokkoknál időkésleltetésű elszívó ventilátorokkal és temészettudományi labornál a gáz bunzenégők használatának időszakában a gázellátással reteszelten üzemeltetve.
• AKM rehab munkák :
o AKM parkoló kialakítás közterületen 1 db,36,5 m2
o Főbejárati rámpa 20 m2, 21 cm szint és lépcsőjáró 58 cm szint áthidalásra kialakítása,
o AKM lift építés,8 személy,vagy 630 kg,
o AKM WC-k 2 db, rehab szabályok szerinti,
o Külső belső teljes akadálymentesítés,vezetősávokkal,infó táblákkal,hurokkal stb.a rehab mérnöki munkarész szerint.
• Út közmű építési munkák:
o AKM parkoló közterületen építve,36,5 m2 térkővel
o Udvar, közösségi tér burkolat rekonstrukció vonalmenti vízelvezetéssel,szivárogtató műben történő elszivárogtatással.Aszfalt burkolat 817 m2,térkő burkolat 270 m2
o Vízellátás és szennyvíz elvezetés a kazánokhoz,
o Épület egyéb részek szennyvíz elvezetése.
o Új csapadékvíz hálózat kialakítása szivárogtatóval,mely 17,3 m3 térfogatú
Az összes elvégzendő feladat,a teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre.
A 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet,amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre,személyre,szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást,a megnevezés csak a tárgyjellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”minden esetben értendő.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,hogy,egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kivitelezési munkákra vonatkozó kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő építész szakember III.1.3) M1. alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (szakember személy neve, hó) ((minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)) 10
3 A teljesítésbe bevonásra kerülő építményvillamossági szakember III.1.3) M3. alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (szakember személy neve, hó) ((minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00011
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban a 15 hónap a szerződés hatályba lépésétől kezdődően értendő.Nyertes AT-vel kötendő szerződés Felek aláírásával lép hatályba,azzal,hogy az EU-s források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított,támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba,s szerződésszerű teljesítéssel
szűnik meg.(kivéve pl.jótállás).

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-4.1.2-17-2017-00070 építési beruházás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45261210-9
45261211-6
45261300-7
45261400-8
45262100-2
45262500-6
45421100-5
45432113-9
45432130-4
45442100-8
45443000-4
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31. (Hrsz.:1373)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP-4.1.2-17-2017-00070 azonosítószámú, a Fegyverneki Orczy Anna Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézményének infrastrukturális fejlesztése című projektben építési beruházási feladatok ellátása.
A kivitelezés nem építési engedély köteles.
A felújítás az A,B,C,D jelű épületeket érinti, melyek hasznos alapterülete mindösszesen 2729,17 m2.
A munkálatok az épületek felújításához szükséges valamennyi,a műszaki dokumentumban lévő munkálatok elvégzését
jelenti.Egyes mennyiségi adatok,különösen: Fa tetőszerekezet készítés (215 m2), Tető fóliázás, lécezés (2375 m2), Külső színvakolat építés (2080 m2), Külső lábazati színvakolat építés (321 m2), Új cserépfedés építés (2375 m2), Lambéria építés (1860 m2), Nyílászáró csere (ajtó, ablak): 235 db, Belső festés (6700 m2), Homlokzati hőszigetelés (1380 m2), Pincefödém hőszigetelés (244 m2).A felújítással érintett munkálatok részletezése, különösen:
„A” épület:
- tető felújítása, a fedés és lécezés cseréje, tetőfólia beépítése.
- épület teljes energetikai felújítása (zárófödém hőszigetelése, homlokzati korszerűtlen nyílászárók cseréje, homlokzat hőszigetelése).
- bádogos szerkezetek cseréje
- informatikai tanterem kialakítása
- művészeti tanterem kialakítása
- foglalkoztató terem kialakítása
- új könyvtár kialakítása
- természettudományi tanterem kialakítása
- szertár kialakítása
- csoportterem kialakítása
- az épület teljes fűtési rendszerének korszerűsítése
- vizesblokkok teljes felújítása
- az épület teljes padló és falburkolat cseréje
- az épület teljes festése fa lambéria burkolat készítése a tantermekben és folyosókon 1,5 m magasságban
- átalakítással érintett helyiségek elektromos hálózatának átalakítása az új funkciónak megfelelően
- infokommunikációs akadálymentesítés
- akadálymentesítés
„B” épület:
- tető felújítása, lapos tető hő- és vízszigetelése
- épület teljes energetikai felújítása (zárófödém hőszigetelése, homlokzati korszerűtlen nyílászárók cseréje, homlokzat hőszigetelése.
- bádogos szerkezetek cseréje
- az épület teljes fűtési rendszerének korszerűsítése
- vizesblokkok teljes felújítása
- az épület teljes padló és falburkolat cseréje
- az épület teljes festése fa lambéria burkolat készítése a tantermekben és folyosókon 1,5 m magasságban
- átalakítással érintett helyiségek elektromos hálózatának átalakítása az új funkciónak megfelelően
- infokommunikációs akadálymentesítés
- akadálymentesítés
„C” épület:
- Belső felújítás teljes épületben (festés, burkolatok cseréje, lambéria falburkolat készítése)
- Tető felújítása, a fedés és lécezés cseréje, tetőfólia beépítése
- Homlokzati felújítás (vakolás)
- Homlokzati korszerűtlen nyílászárók cseréje
„D” épület:
- Belső felújítás épületben (festés, burkolatok cseréje, lambéria falburkolat készítése)
- Vizes blokkok felújítása
- Tető héjazat cseréje, beázás megszüntetése (kiszolgáló ép. rész)
- Homlokzati felújítás (vakolás)
- Kopolit üveg cseréje
Az összes elvégzendő feladat, a teljes mennyiség a közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgyjellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a felhívás jelen pontjában és a közbeszerzési dokumentumban megadott paramétereknek való megfelelést vizsgálja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kivitelezési munkákra vonatkozó kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő építész szakember III.1.3) M1. alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (szakember személy neve, hó) ((minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)) 10
3 A teljesítésbe bevonásra kerülő építményvillamossági szakember III.1.3) M3. alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (szakember személy neve, hó) ((minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00070
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban a 15 hónap a szerződés hatályba lépésétől kezdődően értendő.Nyertes AT-vel kötendő szerződés Felek aláírásával lép hatályba,azzal,hogy az EU-s források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított,támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány hiányában nem léphet hatályba,s szerződésszerű teljesítéssel
szűnik meg.(kivéve pl. jótállás).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész esetében irányadóan:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az EEKD-val egyidejűleg kell benyújtani.
A kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása ajánlattevő esetén a 321/2015. Kr. 8. §, 10. §, 12-14. §,16. § szerint, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a 321/2015. Kr. 15. § (1) bekezdés szerint, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a321/2015. Kr. 15. § (2) bekezdés szerint. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pontjának kb) alpontja tekintetében nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és állandó lakóhelyéről; vagy ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozónyilatkozatot szükséges csatolni.
A III. Fejez. sz. igazolási módok az V. Fej.-nek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (321/2015. Kr. 1. § (4).
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,illetve adat tartalma valós. (321/2015. Kr. 1. § 7. bek) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. Kr. 13. §). Az EKR-ben erre űrlap található, mely az ajánlatba benyújtandó.
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 12. § (2) bekezdésének megfelelően, hogy a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani,amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az e-Kr. 13. § is alkalmazandó. EKR-ben űrlapon teljesítendő nyilatkozatok még: Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kb) és kc) alpontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, nyilatkozat kizáró okok tekintetében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész esetében irányadó előírás:
Alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi:1.körben EEKD alapján;2.körben 321/2015.(X.30.)Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására Kbt.69.§(4)szerinti bírálat körében kerül sor.EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közb.dokumentumok tartalmaznak.AK előzetes igazolási módként elfogadja ajánlattevők,érintett gazd. szereplők EEKD IV.rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról,megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek.EKR-ben elektronikus űrlap található EEKD tekintetében,melyet közös ajánlattevők nevében az ajánlatot benyújtó gazd.szereplő nyújt be.Az e-Kr.12.§(2)alapján alk.követelménynek való megfelelés igazolása körében gazd.szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani,melyet AK részére korábbi közb.eljárásban EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.Ebben az esetben gazd.szereplőnek nyilatkoznia kell arról,mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
M1., valamint M3. előírásai:
Ajánlattevő mutassa be Kbt.65.§(1)b) és 321/2015.(X.30.)Kr.21.§(2)b)alapján azt a szakembert akit (megnevezésével,képzettsége,szakmai tapasztalata ismertetésével)be kíván vonni a teljesítésbe.Szakember bemutatása során csatolandó dokumentumok:
-szakember bevonására,ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,pontosan megjelölve a
szakember nevével,s hogy a szakember melyik/milyen alkalmassági feltételnek való megfelelés
céljából kerül bevonásra,-a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza,olyan
részletezettséggel,hogy az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt
feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen(pl.szakmai gyakorlat(év,hó),(a szakember munkáltatójának
(ajánlattételi határidő időpontjában)feltüntetésével,vagy annak a személynek a
megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában,amennyiben releváns)
-végzettséget(képzettséget)igazoló dokumentumok másolata,-szakember által
aláírt,rendelkezésre állási,valamint arra vonatkozó nyilatkozata,hogy az eljárásba történő
bevonásáról tudomással bír.Ha bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a
szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban,úgy az előírt„Képzettség és
szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést -névjegyzékbe vétel ténye által - AK
ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet(kamara)által vezetett nyilvántartásban(ez esetben a
szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges,de elvárás
olyan adattartalom megadása,mely AK számára ellenőrzést lehetővé teszi[elektronikus
elérési útvonal,vagy tagi azonosító megadása]);ha a bemutatott szakember nem szerepel
nyilvántartásban,vagy nem ellenőrizhető nyilvántartáson keresztül,de a vonatkozó érvényes
jogosultsággal bír,„Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés
igazolásához jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be(ez esetben a
szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges).
AK.párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében küldő vagy származási országban szerzett,
fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása.A
321/2015.Kr. 24.§(1)bek.alapján azokban az esetekben,melyekben 28.§ és 36.§-ban
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke -figyelemmel 30.§,39.§-ban
foglaltakra is- bizonyítja,hogy gazd.szereplő megfelel az alk.
követelménynek,minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való
szereplés tényét,ill.EU Hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti
igazolást is köteles AK elfogadni 321/2015.Kr.21.§(1)-(3) egyéb igazolási
módok helyett.Kbt.65.§(6)bek.alapján M1.alkalmassági követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.Kbt.65.§(7) megfelelően alkalmazandó.M2.karakterkorlát miatt lásd alk.minimumkövetelmény rovat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mindkét rész esetében irányadó rendelkezés:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő - az alábbi „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltétel szerinti - szakemberrel, aki:
- a végzettség terén: A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.
melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű)
jogosultsággal rendelkezik.
És a szakmai gyakorlat terén:
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1.
rész 2. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal
rendelkezik.
Ugyanazon szakember mindkét rész esetében igénybe vehető, valamint az M1. és M3. követelményeket 1 (egy) fő szakember egy személyben is igazolhatja.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) referenciával,mely legalább nettó 1500 m2 alapterületű (Ajánlatkérő nettó alapterület alatt a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 88. pontja szerinti fogalmat érti) építmény (Ajánlatkérő építmény alatt a 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 8. pontja szerinti fogalmat érti) építésére, és/vagy átalakítására, és/vagy bővítésére, és/vagy felújítására és/vagy kivitelezésére vonatkoztak.Az előírt referencia követelmény több szerződéssel is teljesíthető.
Ugyanazon referencia mindkét rész esetében igénybe vehető.
M2) kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése pont karakterkorlát miatt itt kerül feltüntetésre, mely az alábbi:
Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett teljesítéseit, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél általadott igazolással kell igazolni.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásban meg kell adni legalább:
— a szerződést kötő másik fél nevét,
— a szerződést kötő másik fél nevében referenciát igazoló személy nevét, elérhetőségét,
— az építési beruházás (referencia) tárgyát, valamint mennyiségét, az alkalmasság igazolásához szükséges valamennyi adatot (az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
— a teljesítés idejét (év-hónap-nap pontossággal a kezdő és befejező időpontját, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját év-hónap-nap pontossággal),
— a teljesítés helyét,
— továbbá az igazolásban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referencia munkát közös ajánlattevőként teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X.30.) Kr. 22.§(5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
A vonatkozó referenciaigazolásból az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie. AK azokat a referenciákat tudja elfogadni, amelyek a vizsgált időszak alatt befejezésre kerültek (a felhívás feladásától számított 5 évben) és a felhívás feladásától számított 8 éven belül kerültek megkezdésére.
A 321/2015. Kr. 22. § (5) bekezdése valamint a Kbt. 140. § (9) bekezdése is irányadó.
M3. pont előírásait karakterkorlát miatt lásd VI.4.3) pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét rész esetében irányadó:
A fizetési feltételek tekintetében Kbt.135.§ (1)-(3),(5)-(7) és (10)-(11);a 322/2015 (X.30.)Kr. 31-32. és 32/A. §32/B.§,Ptk. 6:130.§(1) és (2) bek.,a 191/2009 (IX.15.)Korm.rend. és a 272/2014.(XI.5.) Kr. utófinanszírozási szabályai.A fedezetet az adott rész esetében a II.2.13)pont szerinti projekt biztosítja.Előleg:nettó szerződéses ár összegének max.30 %-a.(Kbt.135.§(8)).Az előleg elszámolása az utolsó 2 számlából történik (utolsó részszámla és a végszámla).Az előleget Megrendelő legkésőbb a munkaterület átadását követő 15.napig köteles megfizetni.A kifizetés,az elszámolás és ajánlattétel pénzneme:HUF. Jólteljesítési biztosíték:nettó 1 %.Késedelmi kötbér:a teljes nettó ajánlati ár összegének 0,2 %-a/naptári nap, maximum 75 naptári nap.Meghiúsulási kötbér:A teljes nettó ajánlati ár 15%-a.1 (egy) darab előlegszámla, 3 darab részszámla és a végszámla. Tartalékkeret nem áll rendelkezésre.További részletek a közbeszerzési dokumentumban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az e-Kr. 15.
§-a tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlatokat tartalmazó iratok
felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az
ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Mindkét részre irányadó rendelkezések:
1)Ajánlatkérő korlátlanul és teljes körűen,közvetlenül és díjmentesen
elektronikusan biztosítja a közbeszerzési dokumentumok
elérhetőségét az EKR rendszerben.2)Az EKR használatához az EKR rendelet 6.§-a szerint
regisztráció szükséges.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató
elérhető:https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.3)Az
ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.4)Az EKR-ben továbbított
dokumentumokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel,valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR rendelet 10-13.§-ai tartalmaznak.
5)Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(2)
szerint.6)A Kbt.66.§(5)alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet
11.§(1) alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.7)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
Kbt.66.§(6)bek. a)-b) pontjában foglaltakról.A nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!
8.)Ajánlatkérő kizárja a Kbt.35.§(9)bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló,mind közös ajánlattevők tekintetében.
9.)Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi
V.tv.9.§(1) bek.szerinti aláírás-mintáját.Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja
alá,az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító
meghatalmazását.10)Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában
megadott határidő közép-európai idő szerint értendő.11)Közös ajánlattétel esetén felhívjuk
figyelmet a Kbt.35.§-ban foglaltakra,valamint e-Kr.13.§ ára.12)Ajánlatkérő bármely,műszaki
leírásban szereplő,konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket
elfogad,az egyenértékűséget igazolni kell AT-nek.
13)Ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt,azonban Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat,igazolásokat és más dokumentumokat.14)FAKSZ:dr.Fülöp Gyula(Lajstromszám:00880).15)Helyszíni bejárás nincs.16)Hiánypótlás a Kbt.71.§ alapján.15)Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a 75.§(2) bek. e) pontját.16)Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a közbeszerzési dokumentumban előírt legalább 50 millió Ft/év és 25 millió Ft/káresemény felelősségbiztosításra.
17)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§(5) bekezdését.
18)Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6. pontjában megadott 2 hónapos ajánlati kötöttség időtartamán 60 naptári napot ért.
19)Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100.Ajánlatkérő az ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítást, míg a többi értékelési szempont esetében az arányosítás módszerét alkalmazza.Az értékelés módszerének részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
20)Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak a minőségi értékelési szempontokra tett ajánlatot tekinti, figyelemmel a közbeszerzési dokumentumban előírtakra.
21)Ajánlati biztosíték:1.rész:2.500.000,HUF.2.rész:2.000.000,HUF.A Kbt.54.§(1)-(2)alapján kell rendelkezésre bocsátani. Befizetés esetén Ajánlatkérő 10045002-00336509-30005008 számlájára,az ajánlattételi határidő lejártáig az előírt teljes összegben be kell érkeznie,különben az ajánlat a Kbt.73.§(6) b)alapján érvénytelen.Részletek a közbeszerzési dokumentumban.
22)Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben irányadó a Kbt.,végrehajtási rendeletei,e-Kr.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Mindkét részre irányadó rendelkezés:
A Kbt. 148. § szerint.
Mindkét részre irányadó rendelkezés:
M3) pont alkalmassági minimumkövetelményei karakterkorlát miatt itt kerül feltüntetésre, mely az alábbi:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő - az alábbi „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltétel szerinti - szakemberrel, aki:
- a végzettség terén: A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős
műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1.
melléklete IV./2. rész 5. pontjában meghatározott (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű)
jogosultsággal rendelkezik.
És a szakmai gyakorlat terén:
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2.
rész 5. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal
rendelkezik.
Ugyanazon szakember mindkét rész esetében igénybe vehető, valamint az M1. és M3. követelményeket 1 (egy) fő szakember egy személyben is igazolhatja.
Karakterkorlát miatt a III.1.1) pont folytatása:
Szakmai tevékenység végzésére von. alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont] mindkettő részesetében:
SZ/1. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezéskövetelményét.
Minimumkövetelmény:
SZ/1. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tev. végz. von. alkalmasság igazolása: AK előzetes igazolási módként elfogadja az ajánlattevők,érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész (alfa) pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek A nyilvántartásban szerepléstényét - abban az esetben, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen lehetőség - a nyilvántartás kivonatának vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történőbenyújtásával szükséges igazolni. Az igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtására kizárólag a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján kerül sor.
A 321/2015. Kr. 1. § (1)-(2) bek. 24. § (1) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A 321/2015 Kr. 1. § (4)-(5) bek. figyelemmel kell eljárni.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák