Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0415/2019
CPV Kód:31000000-6
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616500
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Felsővezeték szerelvények beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000832702018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretében felsővezeték szerelvények beszerzésére.
Tervezett éves mennyiségek:
I. rész: Elektroline felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 10752 db; 622fm
II. rész: EZ Praha felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 36908 db; 8fm
III. rész: Felsővezetékekhez kültéri szakaszolók beszerzése: 110 db
IV. rész: Kummler & Matter felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 1368 db
V. rész: Pfisterer típusú felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 848 db
VI. rész: Siemens típusú felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 206 db
VII. rész: Trolibuszok felsővezeték rendszeréhez alkatrészek beszerzése: 3 780 db
VIII. rész: Vaskerekes járművek felsővezeték szerelvényeinek beszerzése: 3905 db; 84 fm
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 20835 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 223 - 511294
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
Adásvételi keretszerződés keretében felsővezeték szerelvények beszerzésére.
Tervezett éves mennyiségek:
I. rész: Elektroline felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 10752 db; 622fm
II. rész: EZ Praha felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 36908 db; 8fm
III. rész: Felsővezetékekhez kültéri szakaszolók beszerzése: 110 db
IV. rész: Kummler & Matter felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 1368 db
V. rész: Pfisterer típusú felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 848 db
VI. rész: Siemens típusú felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 206 db
VII. rész: Trolibuszok felsővezeték rendszeréhez alkatrészek beszerzése: 3 780 db
VIII. rész: Vaskerekes járművek felsővezeték szerelvényeinek beszerzése: 3905 db; 84 fm
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Helyesen:
Adásvételi keretszerződés keretében felsővezeték szerelvények beszerzésére.
Tervezett éves mennyiségek:
I. rész: Elektroline felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 10172 db; 6292fm
II. rész: EZ Praha felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 36908 db; 8fm
III. rész: Felsővezetékekhez kültéri szakaszolók beszerzése: 110 db
IV. rész: Kummler & Matter felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 1207 db
V. rész: Pfisterer típusú felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 848 db
VI. rész: Siemens típusú felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 206 db
VII. rész: Trolibuszok felsővezeték rendszeréhez alkatrészek beszerzése: 3 380 db
VIII. rész: Vaskerekes járművek felsővezeték szerelvényeinek beszerzése: 3905 db; 84 fm
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Tervezett éves mennyiség: Elektroline felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 10752 db; 622fm
A szerződés keretösszege a nyertes ajánlattevő ajánlati árának háromszorosa.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, hogy valamennyi áru tekintetében ad le megrendelést, és arra sem, hogy az egyes áruk tekintetében megrendeli a közbeszerzési eljárás során kiadott ártáblázatban szereplő tervezett mennyiségeket. Ajánlatkérő arra vállal kötelezettséget, hogy a Keretösszegnek megfelelő összegben ad le megrendelést a táblázatban szereplő valamely árura.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében egyes alkatrészek esetében az Ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrészekre hivatkozik. Az ilyen megnevezés csak az adott alkatrész jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és ezek esetében bármilyen, azzal egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező alkatrész megajánlható.
A megajánlott alkatrészek műszaki, valamint működési paramétereinek egyenértékűnek kell lennie az ajánlati árak táblázata mellékletek „Cikknév”, „Méret/azonosító/szabvány”, „Rajzszám”, „Azonosító szám” és „Előírt minőségi követelmény” oszlopaiban előírt műszaki paraméterekkel, továbbá azonosíthatónak kell lenniük a megadott termékgyártói rajzszámokkal, vagy cikkszámokkal. A helyettesítő termékekre vonatkozóan az eredeti anyagösszetétel, húzó/szakítószilárdsági és egyéb az „eredetivel” azonos műszaki paraméterekkel rendelkező termékek, illetve azon termékeket fogadja el ajánlatkérő, amelyeket a gyártó az eredetivel megegyezőként ajánl, vagy elfogad. Ajánlattevő kötelessége, hogy amennyiben a meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrésztől eltérő gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrészre tesz ajánlatot, akkor az ajánlatában feltüntesse az általa megajánlott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrész adatait, valamint annak részletes műszaki alátámasztását, hogy az alkalmas a meghatározott alkatrész helyettesítésére.
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Helyesen:
Tervezett éves mennyiség: Elektroline felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 10172 db; 6292fm
A szerződés keretösszege a nyertes ajánlattevő ajánlati árának háromszorosa.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, hogy valamennyi áru tekintetében ad le megrendelést, és arra sem, hogy az egyes áruk tekintetében megrendeli a közbeszerzési eljárás során kiadott ártáblázatban szereplő tervezett mennyiségeket. Ajánlatkérő arra vállal kötelezettséget, hogy a Keretösszegnek megfelelő összegben ad le megrendelést a táblázatban szereplő valamely árura.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében egyes alkatrészek esetében az Ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrészekre hivatkozik. Az ilyen megnevezés csak az adott alkatrész jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és ezek esetében bármilyen, azzal egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező alkatrész megajánlható.
A megajánlott alkatrészek műszaki, valamint működési paramétereinek egyenértékűnek kell lennie az ajánlati árak táblázata mellékletek „Cikknév”, „Méret/azonosító/szabvány”, „Rajzszám”, „Azonosító szám” és „Előírt minőségi követelmény” oszlopaiban előírt műszaki paraméterekkel, továbbá azonosíthatónak kell lenniük a megadott termékgyártói rajzszámokkal, vagy cikkszámokkal. A helyettesítő termékekre vonatkozóan az eredeti anyagösszetétel, húzó/szakítószilárdsági és egyéb az „eredetivel” azonos műszaki paraméterekkel rendelkező termékek, illetve azon termékeket fogadja el ajánlatkérő, amelyeket a gyártó az eredetivel megegyezőként ajánl, vagy elfogad. Ajánlattevő kötelessége, hogy amennyiben a meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrésztől eltérő gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrészre tesz ajánlatot, akkor az ajánlatában feltüntesse az általa megajánlott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrész adatait, valamint annak részletes műszaki alátámasztását, hogy az alkalmas a meghatározott alkatrész helyettesítésére.
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Tervezett éves mennyiség: Kummler & Matter felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 1368 db
A szerződés keretösszege a nyertes ajánlattevő ajánlati árának háromszorosa.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, hogy valamennyi áru tekintetében ad le megrendelést, és arra sem, hogy az egyes áruk tekintetében megrendeli a közbeszerzési eljárás során kiadott ártáblázatban szereplő tervezett mennyiségeket. Ajánlatkérő arra vállal kötelezettséget, hogy a Keretösszegnek megfelelő összegben ad le megrendelést a táblázatban szereplő valamely árura.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében egyes alkatrészek esetében az Ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrészekre hivatkozik. Az ilyen megnevezés csak az adott alkatrész jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és ezek esetében bármilyen, azzal egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező alkatrész megajánlható.
A megajánlott alkatrészek műszaki, valamint működési paramétereinek egyenértékűnek kell lennie az ajánlati árak táblázata mellékletek „Cikknév”, „Méret/azonosító/szabvány”, „Rajzszám”, „Azonosító szám” és „Előírt minőségi követelmény” oszlopaiban előírt műszaki paraméterekkel, továbbá azonosíthatónak kell lenniük a megadott termékgyártói rajzszámokkal, vagy cikkszámokkal. A helyettesítő termékekre vonatkozóan az eredeti anyagösszetétel, húzó/szakítószilárdsági és egyéb az „eredetivel” azonos műszaki paraméterekkel rendelkező termékek, illetve azon termékeket fogadja el ajánlatkérő, amelyeket a gyártó az eredetivel megegyezőként ajánl, vagy elfogad. Ajánlattevő kötelessége, hogy amennyiben a meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrésztől eltérő gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrészre tesz ajánlatot, akkor az ajánlatában feltüntesse az általa megajánlott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrész adatait, valamint annak részletes műszaki alátámasztását, hogy az alkalmas a meghatározott alkatrész helyettesítésére.
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Helyesen:
Tervezett éves mennyiség: Kummler & Matter felsővezeték rendszerhez alkatrészek beszerzése: 1207 db
A szerződés keretösszege a nyertes ajánlattevő ajánlati árának háromszorosa.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, hogy valamennyi áru tekintetében ad le megrendelést, és arra sem, hogy az egyes áruk tekintetében megrendeli a közbeszerzési eljárás során kiadott ártáblázatban szereplő tervezett mennyiségeket. Ajánlatkérő arra vállal kötelezettséget, hogy a Keretösszegnek megfelelő összegben ad le megrendelést a táblázatban szereplő valamely árura.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében egyes alkatrészek esetében az Ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrészekre hivatkozik. Az ilyen megnevezés csak az adott alkatrész jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és ezek esetében bármilyen, azzal egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező alkatrész megajánlható.
A megajánlott alkatrészek műszaki, valamint működési paramétereinek egyenértékűnek kell lennie az ajánlati árak táblázata mellékletek „Cikknév”, „Méret/azonosító/szabvány”, „Rajzszám”, „Azonosító szám” és „Előírt minőségi követelmény” oszlopaiban előírt műszaki paraméterekkel, továbbá azonosíthatónak kell lenniük a megadott termékgyártói rajzszámokkal, vagy cikkszámokkal. A helyettesítő termékekre vonatkozóan az eredeti anyagösszetétel, húzó/szakítószilárdsági és egyéb az „eredetivel” azonos műszaki paraméterekkel rendelkező termékek, illetve azon termékeket fogadja el ajánlatkérő, amelyeket a gyártó az eredetivel megegyezőként ajánl, vagy elfogad. Ajánlattevő kötelessége, hogy amennyiben a meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrésztől eltérő gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrészre tesz ajánlatot, akkor az ajánlatában feltüntesse az általa megajánlott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrész adatait, valamint annak részletes műszaki alátámasztását, hogy az alkalmas a meghatározott alkatrész helyettesítésére.
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 7
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Tervezett éves mennyiség: Trolibuszok felsővezeték rendszeréhez alkatrészek beszerzése: 3780 db
A szerződés keretösszege a nyertes ajánlattevő ajánlati árának háromszorosa.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, hogy valamennyi áru tekintetében ad le megrendelést, és arra sem, hogy az egyes áruk tekintetében megrendeli a közbeszerzési eljárás során kiadott ártáblázatban szereplő tervezett mennyiségeket. Ajánlatkérő arra vállal kötelezettséget, hogy a Keretösszegnek megfelelő összegben ad le megrendelést a táblázatban szereplő valamely árura.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében egyes alkatrészek esetében az Ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrészekre hivatkozik. Az ilyen megnevezés csak az adott alkatrész jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és ezek esetében bármilyen, azzal egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező alkatrész megajánlható.
A megajánlott alkatrészek műszaki, valamint működési paramétereinek egyenértékűnek kell lennie az ajánlati árak táblázata mellékletek „Cikknév”, „Méret/azonosító/szabvány”, „Rajzszám”, „Azonosító szám” és „Előírt minőségi követelmény” oszlopaiban előírt műszaki paraméterekkel, továbbá azonosíthatónak kell lenniük a megadott termékgyártói rajzszámokkal, vagy cikkszámokkal. A helyettesítő termékekre vonatkozóan az eredeti anyagösszetétel, húzó/szakítószilárdsági és egyéb az „eredetivel” azonos műszaki paraméterekkel rendelkező termékek, illetve azon termékeket fogadja el ajánlatkérő, amelyeket a gyártó az eredetivel megegyezőként ajánl, vagy elfogad. Ajánlattevő kötelessége, hogy amennyiben a meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrésztől eltérő gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrészre tesz ajánlatot, akkor az ajánlatában feltüntesse az általa megajánlott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrész adatait, valamint annak részletes műszaki alátámasztását, hogy az alkalmas a meghatározott alkatrész helyettesítésére.
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Helyesen:
Tervezett éves mennyiség: Trolibuszok felsővezeték rendszeréhez alkatrészek beszerzése: 3380 db
A szerződés keretösszege a nyertes ajánlattevő ajánlati árának háromszorosa.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, hogy valamennyi áru tekintetében ad le megrendelést, és arra sem, hogy az egyes áruk tekintetében megrendeli a közbeszerzési eljárás során kiadott ártáblázatban szereplő tervezett mennyiségeket. Ajánlatkérő arra vállal kötelezettséget, hogy a Keretösszegnek megfelelő összegben ad le megrendelést a táblázatban szereplő valamely árura.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében egyes alkatrészek esetében az Ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrészekre hivatkozik. Az ilyen megnevezés csak az adott alkatrész jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és ezek esetében bármilyen, azzal egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező alkatrész megajánlható.
A megajánlott alkatrészek műszaki, valamint működési paramétereinek egyenértékűnek kell lennie az ajánlati árak táblázata mellékletek „Cikknév”, „Méret/azonosító/szabvány”, „Rajzszám”, „Azonosító szám” és „Előírt minőségi követelmény” oszlopaiban előírt műszaki paraméterekkel, továbbá azonosíthatónak kell lenniük a megadott termékgyártói rajzszámokkal, vagy cikkszámokkal. A helyettesítő termékekre vonatkozóan az eredeti anyagösszetétel, húzó/szakítószilárdsági és egyéb az „eredetivel” azonos műszaki paraméterekkel rendelkező termékek, illetve azon termékeket fogadja el ajánlatkérő, amelyeket a gyártó az eredetivel megegyezőként ajánl, vagy elfogad. Ajánlattevő kötelessége, hogy amennyiben a meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrésztől eltérő gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrészre tesz ajánlatot, akkor az ajánlatában feltüntesse az általa megajánlott gyártmányú, típusú, fantázianevű alkatrész adatait, valamint annak részletes műszaki alátámasztását, hogy az alkalmas a meghatározott alkatrész helyettesítésére.
A részletes műszaki, szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Kbt. 56. § (4) bekezdésben foglaltak alapján, mivel az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatással a közbeszerzési dokumentumokat módosította, a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja szerint köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani.
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése szerint, -tekintettel arra, hogy a felhívás hirdetményben került közzétételre, - az ajánlattételi határidő meghosszabbítását is köteles hirdetményben közzétenni.
Ajánlatkérő az Ajánlati Egységárak Ártáblázatot, valamint az Útmutató 12. oldalát módosította, amely módosításokat az ajánlatkérő a dokumentumban kiemelve szerepeltet.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ