Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4222/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hajós Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Hajós, Csárda sor 7343-7347. hrsz. előtti partfal-károsodások helyreállítása (7307. hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99108836
Postai cím: Rákóczi Utca 12
Város: Hajós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6344
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stadlerné Éva
Telefon: +36 78404100
E-mail: hajosphpenzugy@hajosnet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajosvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hajós, Vis maior projekt 401 670 EBR
Hivatkozási szám: EKR000031752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közúti burkolat és kiemelt szegély elbontása, a bontott anyag elszállítása 150,0 m2;
Közúti burkolat és kiemelt szegély visszaépítése aszfalt burkolattal, M-50 ágyazaton, CKT aljzaton 150,0 m2;
Szakfelügyelet a közmű- üzemeltetőktől (villany, víz) 3 műszaknap;
Sérült vízvezeték és házi bekötések feltárása kézi erővel, szakfelügyelet mellett 5,0 db (feltáró árok);
Sérült vízvezeték és házi bekötése kijavítása, cseréje (63 mm KPE) és védőcsövezése (110 mm PVC) szakfelügyelet mellett 60,0 m;
Bevágás és alapgödör kiemelés gép erővel a támfal helyén 340,0 m3;
Villanyoszlopok kidúcolása, építéssel bontással 2,0 db;
Fakivágás 30 cm törzsátmérőig, bozót és cserjeírtás, a kitermelt anyag aprítása, elégetése 180 m2;
Lerézsűzés munkagéppel, rézsűképzés készítése 1:1-1:2 hajlással 140 m3;
Kőszórás készítése a surrantó cső alvízi kicsatlakozásnál 60 cm vastagsággal 30,0 m3;
D=400 mm-es fúrt vasbeton csőcölöpök készítése 4 m egyedi hosszig 70,0 m;
Partfal felületének ideiglenes kidúcolása alapozáskor hézagos gömbfa dúcolattal 100,0 m2; Feltöltések készítése helyi anyaggal, tömörítéssel az alap felett, padkán 80,0m3;
Cementtel stabilizált feltöltés készítése réteges tömörítéssel helyi lösz és 50 kg/m3 cement keverékből 130,0 m3;
Hátszivárgó paplan készítése geotextília szűrőzéssel 2,0 m3;
Falazó könnyűállvány építése és bontása a támfalhoz, korláttal, létrával, lábdeszkával 100,0 m2;
Támfalépítés vb. Lemezalapon, zsaluzással, vasszereléssel, fedlappal, C30/37-XC2-16-F3 betonból 115,0 m3;
Feszített – injektált talajhorgonyok készítése acél alátétlemezzel 90,0 m;
Ejtő- surrantó cső építése D=300 mm KG PVC anyaggal, a rézsűben, ágyazaton 18 m;
Közúti acél (szalag) korlát visszahelyezése a támfal fedlapjánban 32,0 m;
Építési és bontási törmelék elszállítása ellenőrzött lerakóra, 20 km-en belül 350,0 m3;
Tereprendezés és füvesítés az alaplemez felet a rézsűben és az útpadkán 460,0 m2;
A további pontos – teljes körű - részleteket a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 36674000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hajós, Vis maior projekt 401 670 EBR kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés helye: Hajós, Csárda sor 7343-7347. hrsz. előtti partfal-károsodások helyreállítása (7307. hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közúti burkolat és kiemelt szegély elbontása, a bontott anyag elszállítása 150,0 m2;
Közúti burkolat és kiemelt szegély visszaépítése aszfalt burkolattal, M-50 ágyazaton, CKT aljzaton 150,0 m2;
Szakfelügyelet a közmű- üzemeltetőktől (villany, víz) 3 műszaknap;
Sérült vízvezeték és házi bekötések feltárása kézi erővel, szakfelügyelet mellett 5,0 db (feltáró árok);
Sérült vízvezeték és házi bekötése kijavítása, cseréje (63 mm KPE) és védőcsövezése (110 mm PVC) szakfelügyelet mellett 60,0 m;
Bevágás és alapgödör kiemelés gép erővel a támfal helyén 340,0 m3;
Villanyoszlopok kidúcolása, építéssel bontással 2,0 db;
Fakivágás 30 cm törzsátmérőig, bozót és cserjeírtás, a kitermelt anyag aprítása, elégetése 180 m2;
Lerézsűzés munkagéppel, rézsűképzés készítése 1:1-1:2 hajlással 140 m3;
Kőszórás készítése a surrantó cső alvízi kicsatlakozásnál 60 cm vastagsággal 30,0 m3;
D=400 mm-es fúrt vasbeton csőcölöpök készítése 4 m egyedi hosszig 70,0 m;
Partfal felületének ideiglenes kidúcolása alapozáskor hézagos gömbfa dúcolattal 100,0 m2; Feltöltések készítése helyi anyaggal, tömörítéssel az alap felett, padkán 80,0m3;
Cementtel stabilizált feltöltés készítése réteges tömörítéssel helyi lösz és 50 kg/m3 cement keverékből 130,0 m3;
Hátszivárgó paplan készítése geotextília szűrőzéssel 2,0 m3;
Falazó könnyűállvány építése és bontása a támfalhoz, korláttal, létrával, lábdeszkával 100,0 m2;
Támfalépítés vb. Lemezalapon, zsaluzással, vasszereléssel, fedlappal, C30/37-XC2-16-F3 betonból 115,0 m3;
Feszített – injektált talajhorgonyok készítése acél alátétlemezzel 90,0 m;
Ejtő- surrantó cső építése D=300 mm KG PVC anyaggal, a rézsűben, ágyazaton 18 m;
Közúti acél (szalag) korlát visszahelyezése a támfal fedlapjánban 32,0 m;
Építési és bontási törmelék elszállítása ellenőrzött lerakóra, 20 km-en belül 350,0 m3;
Tereprendezés és füvesítés az alaplemez felet a rézsűben és az útpadkán 460,0 m2;
A további pontos – teljes körű - részleteket a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelező törvényi jótállást meghaladó kivitelezői többlet jótállás ideje (többlethónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
401 670 EBR azonosító számon Vis Maior pályázat A jelen beszerzés tárgya szerinti munkák engedély kötelesek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hajós, Vis maior projekt 401 670 EBR kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12359217
Postai cím: Bonyhádi Utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
E-mail: szekszard@aliscabau.hu
Telefon: +36 302688877
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74519415
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38977000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36674000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: gépbérlet, szakipari munkák, engedélyeztetés, szükséges szakfelügyeletek ellátása, minőségvizsgálatok, geodézia, kertészeti munkák, őrzés, hulladékszállítás, elhelyezés, mobil illemhelyek bérlése, szállítása, biztosítások kötése, kommunikációs csatornák igénybe vétele, esetleges lőszermentesítés, fuvarozás, partfal lerézsűzése, rézsűképzés, rézsűvédelem készítés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GEMENC BAU TOLNA Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45988251
Postai cím: Tinódi Utca 7.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11285627217

Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220

Hivatalos név: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55150981
Postai cím: Holdfény Utca 3.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11283986217

Hivatalos név: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12359217
Postai cím: Bonyhádi Utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603217

Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges