Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4229/2019
CPV Kód:45211340-4
Ajánlatkérő:Mezőberény Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5650 Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3., 3573/1. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:önkormányzat
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:önkormányzati feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőberény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10934474
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sikósi István
Telefon: +36 66515515
E-mail: info@mezobereny.hu
Fax: +36 66515503
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezobereny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: önkormányzat
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzati feladatok
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 20 lakásos társasház kivitelezése Mikszáth utca
Hivatkozási szám: EKR000078182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211340-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés 20 lakásos társasház kivitelezésére a Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatt az alábbiak szerint:
Alaprajzát tekintve az épület két téglalap alaprajzi egységből alakítandó ki, a kiindulási első épülettömeg 10 db lakást tartalmaz, a második 10 lakásos egység, ennek megtükrözésével jön létre, oly módon, hogy a tükrözés az épületrészek között elhelyezett lépcsőház hossztengelyén történik. Az épület egyszerű nyeregtetős épület két végén tűzfalas kialakítással, tetőhajlásszög 35 fok. A lakások különböző alapterülettel készülnek, többségében 35-40 m2 nettó alapterülettel, egyszobás kialakítással, de az épület, tömbönként tartalmazzon 1-2 db kétszobás, és 1 db három szobás lakást is, ezek alapterülete a kétszobás lakás esetében 50-55 m2, a három szobás lakás esetében maximum 85 m2 nettó legyen.
Az épület földszintjén mindkét épülettömbben 3-3 db lakás 1-1 db gépészeti helyiség, és 1-1 db tároló kerül kialakításra, az épülettömböket a közöttük kialakított lépcsőház köti össze.
Az 1. emeleti és 2. emeleti szint középfolyosós kialakítású, a folyosókról mindkét tömb esetében az 1. emeleten 4-4 db lakás a 2. emeleten 3-3 db lakás közelíthető meg. A lakások egy része a Mikszáth utcára tájolt, a többi lakás a belső udvar felé néző.
Az épület gépjárművel történő megközelítése a Mikszáth felől történik a tervezett térkő burkolatú bejáró úton, a parkolást az előírásoknak megfelelően telken belül oldjuk meg, a telken belől tervezett térkő burkolatú út két oldalához kapcsolódóan 10-10 db parkoló lesz kialakítva.
Az épület tagolt alaprajzi elrendezésű, kissé tagolt tömegű, földszint + 2
emeletes magas tetős épület.
Az épület arányos, több szintes magas tetős tömegével, épületmagasságával a környezetében lévő épületekhez, a kialakult beépítési módhoz illeszkedik.
Beépített alapterületek ismertetése:
Helyiségek felsorolása:
Földszint beépített nettó alapterülete: 398,22 m2
1. emelet beépített nettó alapterülete: 413,25 m2
2. emelet beépített nettó alapterülete: 416,50 m2
Összes beépített nettó alapterület: 1227,97 m2
Szintmagasságok:
+ 0,00 m Mikszáth Kálmán utca meglévő szilárd burkolatú útkorona szint
Földszinti padlóvonal: +0,00 m, +0,75 m, erkélyek +0,73 m
1. emeleti padlóvonal: +3,72 m, erkélyek +3,70 m
2. emeleti padlóvonal: +6,69 m, erkélyek +6,67 m
Ereszmagasság: +8,12 m, +9,77 m
Gerincmagasság: +10,44 m, 11,33 m, +11,99 m, +13,38 m
Részletesen a műszaki leírásban és a kiviteli tervdokumentációban, jogerős építési engedélyben és az árazatlan költségvetésekben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 264998928 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 20 lakásos társasház kivitelezése a Mikszáth utca
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211340-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5650 Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3., 3573/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés 20 lakásos társasház kivitelezésére a Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatt az alábbiak szerint:
Alaprajzát tekintve az épület két téglalap alaprajzi egységből alakítandó ki, a kiindulási első épülettömeg 10 db lakást tartalmaz, a második 10 lakásos egység, ennek megtükrözésével jön létre, oly módon, hogy a tükrözés az épületrészek között elhelyezett lépcsőház hossztengelyén történik. Az épület egyszerű nyeregtetős épület két végén tűzfalas kialakítással, tetőhajlásszög 35 fok. A lakások különböző alapterülettel készülnek, többségében 35-40 m2 nettó alapterülettel, egyszobás kialakítással, de az épület, tömbönként tartalmazzon 1-2 db kétszobás, és 1 db három szobás lakást is, ezek alapterülete a kétszobás lakás esetében 50-55 m2, a három szobás lakás esetében maximum 85 m2 nettó legyen.
Az épület földszintjén mindkét épülettömbben 3-3 db lakás 1-1 db gépészeti helyiség, és 1-1 db tároló kerül kialakításra, az épülettömböket a közöttük kialakított lépcsőház köti össze.
Az 1. emeleti és 2. emeleti szint középfolyosós kialakítású, a folyosókról mindkét tömb esetében az 1. emeleten 4-4 db lakás a 2. emeleten 3-3 db lakás közelíthető meg. A lakások egy része a Mikszáth utcára tájolt, a többi lakás a belső udvar felé néző.
Az épület gépjárművel történő megközelítése a Mikszáth felől történik a tervezett térkő burkolatú bejáró úton, a parkolást az előírásoknak megfelelően telken belül oldjuk meg, a telken belől tervezett térkő burkolatú út két oldalához kapcsolódóan 10-10 db parkoló lesz kialakítva.
Az épület tagolt alaprajzi elrendezésű, kissé tagolt tömegű, földszint + 2
emeletes magas tetős épület.
Az épület arányos, több szintes magas tetős tömegével, épületmagasságával a környezetében lévő épületekhez, a kialakult beépítési módhoz illeszkedik.
Beépített alapterületek ismertetése:
Helyiségek felsorolása:
Földszint beépített nettó alapterülete: 398,22 m2
1. emelet beépített nettó alapterülete: 413,25 m2
2. emelet beépített nettó alapterülete: 416,50 m2
Összes beépített nettó alapterület: 1227,97 m2
Szintmagasságok:
+ 0,00 m Mikszáth Kálmán utca meglévő szilárd burkolatú útkorona szint
Földszinti padlóvonal: +0,00 m, +0,75 m, erkélyek +0,73 m
1. emeleti padlóvonal: +3,72 m, erkélyek +3,70 m
2. emeleti padlóvonal: +6,69 m, erkélyek +6,67 m
Ereszmagasság: +8,12 m, +9,77 m
Gerincmagasság: +10,44 m, 11,33 m, +11,99 m, +13,38 m
Részletesen a műszaki leírásban és a kiviteli tervdokumentációban, jogerős építési engedélyben és az árazatlan költségvetésekben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: 20 lakásos társasház kivitelezése a Mikszáth utca
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74940574
Postai cím: Hunyadi Utca 1
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
E-mail: blaskoestarsa@gmail.com
Telefon: +36 702401056
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20851578204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 264998928
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészet, villamosság
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Blaskó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74940574
Postai cím: Hunyadi Utca 1
Város: Szeghalom
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5520
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20851578204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Nyertes ajánlattevő egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.
Nyertes ajánlattevő mikrovállalkozás.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges