Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4277/2019
CPV Kód:45233228-3
Ajánlatkérő:Paks Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7030 Paks város •Anna utca 1062,1063,1029 hrsz. •Tavasz utca 1065,1467,1466 hrsz. •Gárdonyi utca 1466 hrsz. •Hegyalja utca 1540,1546 hrsz. •Szentháromság tér 1027 hrsz. •Deák Ferenc utca 1034 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:REAL-RENT Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39919065
Postai cím: Dózsa György Utca 55-61
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Misóczki Anikó
Telefon: +36 75830536
E-mail: misoczki.aniko@paks.hu
Fax: +36 75519080
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.paks.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Paks, Anna utca út- és közműfelújítás, építés
Hivatkozási szám: EKR000969422018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
ÚTÉPÍTÉS: Beton burkolat bontása 512,5 m3,Aszfalt burkolat bontása 180,2m3Tükörkészítés 1945 m2Mechanikailag stabilizált alapréteg FZKA 417,5 m3Ckt-2 betonalap készítése 310,8 m3Kiemelt, süllyesztett, „K” szegély építése 958 mAC 22 kötőréteg beépítése 235,7 m3AC 11 kopóréteg beépítése 134,7 m3
VÍZIKÖZMŰVEK: Munkaárok dúcolása 2868,4 m2Munkaárok földkiemelés 892,4 m3Földvisszatöltés 531 m3KPE nyomócső fektetés, csőátmérő:110 mm 388 m KPE nyomócső fektetés, csőátmérő: 25 mm 227,9 m Föld feletti tűzcsap létesítése 2 db Aknafedlap beépítése, cseréje 32 db Víznyelőrács beépítése 20 db Polimerbeton folyóka beépítés 36,6 m Csatornacső fektetése D250 143 m Csatornacső fektetése D400 168,4 m Csatornacső fektetése D315 38 m
KÖRNYEZETRENDEZÉS: Tükörkészítés 1740 m2Mechanikailag stabilizált alapréteg FZKA 330,8 m3 Ckt-2 betonalap készítése 201,4 m3Térburkoló szegély építése 526 m Térkőburkolat készítés 6 cm. vastag 758 m2Térkőburkolat készítés 8 cm. vastag 809 m2Porfír kőburkolat készítés 8 cm. vastag 173 m2Kerítés építése 59,5 m Növénydézsa telepítés 15 db Fák kitermelése tuskóirtással 14 db Föld feltöltés 80 m3Díszfák ültetése 39 db Lombhullató cserjék ültetése 173 db
0,4 kV-OS VILLAMOS HÁLÓZAT, KÖZVILÁGÍTÁSSAL: Légvezeték leszerelése oszlopról 2010 m Légvezetéki betonoszlop bontása 14 db Műanyag kábelvédő cső elhelyezése 2060 m Műanyag szigetelésű kábel fektetése 3006 m Elosztószekrények elhelyezése 32 db Közvilágítási oszlop és lámpakar elhelyezés 17 db Közvilágítási lámpatest elhelyezése 17 db
TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZAT: N1 szekrény telepítés 3 db20 mm védőcső fektetés 1058 m Távközlési kábelfektetés 3x4-es kábel 1058 m Távközlési kábelfektetés 40 mm-ig 581 m Légvezetéki oszlop bontása 3 db
KTV HÁLÓZAT: Földkiemelés 155 m3Védőcsövek fektetése 2896 mQR-540 kábel behúzása védőcsőbe 720 m RG 11 kábel behúzása védőcsőbe 1990 m Kábeltévé elosztószekrény telepítés 4 db
a járulékos munkákkal együtt a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a kiviteli tervek alapján.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 232245858 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Paks, Anna utca út és közműfelújítás, építés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32412100-5
További tárgyak:44161200-8
50232100-1
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks város
•Anna utca 1062,1063,1029 hrsz.
•Tavasz utca 1065,1467,1466 hrsz.
•Gárdonyi utca 1466 hrsz.
•Hegyalja utca 1540,1546 hrsz.
•Szentháromság tér 1027 hrsz.
•Deák Ferenc utca 1034 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ÚTÉPÍTÉS: Beton burkolat bontása 512,5 m3,Aszfalt burkolat bontása 180,2m3Tükörkészítés 1945 m2Mechanikailag stabilizált alapréteg FZKA 417,5 m3Ckt-2 betonalap készítése 310,8 m3Kiemelt, süllyesztett, „K” szegély építése 958 m AC 22 kötőréteg beépítése 235,7 m3AC 11 kopóréteg beépítése 134,7 m3
VÍZIKÖZMŰVEK: Munkaárok dúcolása 2868,4 m2Munkaárok földkiemelés 892,4 m3Földvisszatöltés 531 m3KPE nyomócső fektetés, csőátmérő:110 mm 388 m KPE nyomócső fektetés, csőátmérő: 25 mm 227,9 m Föld feletti tűzcsap létesítése 2 db Aknafedlap beépítése, cseréje 32 db Víznyelőrács beépítése 20 db Polimerbeton folyóka beépítés 36,6 m Csatornacső fektetése D250 143 m Csatornacső fektetése D400 168,4 m Csatornacső fektetése D315 38 m
KÖRNYEZETRENDEZÉS: Tükörkészítés 1740 m2Mechanikailag stabilizált alapréteg FZKA 330,8 m3 Ckt-2 betonalap készítése 201,4 m3Térburkoló szegély építése 526 m Térkőburkolat készítés 6 cm. vastag 758 m2Térkőburkolat készítés 8 cm. vastag 809 m2Porfír kőburkolat készítés 8 cm. vastag 173 m2Kerítés építése 59,5 m Növénydézsa telepítés 15 db Fák kitermelése tuskóirtással 14 db Föld feltöltés 80 m3Díszfák ültetése 39 db Lombhullató cserjék ültetése 173 db
0,4 kV-OS VILLAMOS HÁLÓZAT, KÖZVILÁGÍTÁSSAL: Légvezeték leszerelése oszlopról 2010 m Légvezetéki betonoszlop bontása 14 db Műanyag kábelvédő cső elhelyezése 2060 m Műanyag szigetelésű kábel fektetése 3006 m Elosztószekrények elhelyezése 32 db Közvilágítási oszlop és lámpakar elhelyezés 17 db Közvilágítási lámpatest elhelyezése 17 db
TÁVKÖZLÉSI HÁLÓZAT: N1 szekrény telepítés 3 db20 mm védőcső fektetés 1058 m Távközlési kábelfektetés 3x4-es kábel 1058 m Távközlési kábelfektetés 40 mm-ig 581 m Légvezetéki oszlop bontása 3 db
KTV HÁLÓZAT: Földkiemelés 155 m3Védőcsövek fektetése 2896 mQR-540 kábel behúzása védőcsőbe 720 m RG 11 kábel behúzása védőcsőbe 1990 m Kábeltévé elosztószekrény telepítés 4 db
a járulékos munkákkal együtt a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a kiviteli tervek alapján.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Vállalt jótállás idő (hó) (minimum 60 hónap - értékelési maximum 72 hónap) 20
2 2. Az MV-KÉ vagy egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembernek,a jogosultság megszerzését követően szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata (kötelező min. nincs,értékelési max.36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
­ Kbt. 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11);
­ 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
­ 2007. évi CXXVII. törvény
­ 2013.évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2), 6:155. § (1).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Paks, Anna utca út és közműfelújítás, építés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: REAL-RENT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92636150
Postai cím: 0102/12 Hrsz.
Város: Borzavár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8428
Ország: Magyarország
E-mail: realrentkft@gmail.com
Telefon: +36 304781547
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12813108219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 194217065
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 232245858
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ZO-BAU Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99030805
Postai cím: Szent János Utca 15.
Város: Paks
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13056465217

Hivatalos név: REAL-RENT Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92636150
Postai cím: 0102/12 Hrsz.
Város: Borzavár
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8428
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12813108219

Hivatalos név: SO-TA VIA Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29022177
Postai cím: Szőlő sor 7
Város: Mindszent
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25129726206

Hivatalos név: BAU HORIZONTKorlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22576143
Postai cím: Pozsonyi Utca 26. I. em. 5.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23809192216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges