Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:433/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Edelény Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Edelény, Borsodi út 4. II. em. 2. 1174/12/A/7 Edelény, Borsodi út 4. III. em. 3. 1174/12/A/18 Edelény, Borsodi út 4. III. em. 6. 1174/12/A/15
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Diczházi és Társa Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Edelény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK01977
Postai cím: István király útja 52.
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Oszkár polgármester
Telefon: +36 48524100
E-mail: jegyzo@edeleny.hu
Fax: +36 48524105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.edeleny.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretében Edelény város lakóingatlanjainak korszerűsítése az EFOP-1.2.11-16-2017-00040 azonosító számú projekt keretében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
2. rész: Edelény, Borsodi út 4. szám alatti lakóegységek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Edelény, Borsodi út 4. II. em. 2. 1174/12/A/7
Edelény, Borsodi út 4. III. em. 3. 1174/12/A/18
Edelény, Borsodi út 4. III. em. 6. 1174/12/A/15
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Edelény, Borsodi út 4. szám alatti lakóegységek
Főbb mennyiségek:
1. egység:
Felújítási m unkálatokkal érintett lakás bruttó alapterülete: 64,76 m2
Nyílászáró: 7 db
Kerámia burkola t: 89 m2
Laminált padlóburkolat: 7 7,8 m2
Vakolatkészítés: 37 m2
Falfestés: 292,7 m2
Lámpatest elhelyezé s: 8 db
Fűtőtest (lapradiátor) szerel ése: 6 db
Fali kondenzációs kazán szerelése: 1d b
2. egység:
Felújítási m unkálatokkal érintett lakás bruttó alapterülete: 58,46 m2
Nyílászáró: 9 db
Nyílásáthidaló: 3 db
Kerámia burkolat: 8 3 m2
Laminált padlóburkolat: 6 8,8 m2
Falfestés: 179,4 m2
Lámpatest elhelyezé s: 10 db
Fűtőtest (lapradiátor) szerelé se: 5 db
Fali kondenzációs kazán szerelése: 1d b
3. egység:
Felújítási m unkálatokkal érintett lakás bruttó alapterülete: 59,06 m2
Nyílászáró: 9 db
Nyílásáthidaló: 3 db
Kerámia burkolat: 8 2 m2
Laminált padlóburkolat: 7 0,8 m2
Falfestés: 181,6 m2
Lámpatest elhelyezé s: 10 db
Fűtőtest (lapradiátor) szerelé se: 5 db
Fali kondenzációs kazán szerelése: 1d b
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15522 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. rész: Edelény, Borsodi út 4. szám alatti lakóegységek
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Diczházi és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 55.
Város: Szuhogy
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3734
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10451652
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Edelény, Borsodi út 4. II. em. 2. 1174/12/A/7
Edelény, Borsodi út 4. III. em. 3. 1174/12/A/18
Edelény, Borsodi út 4. III. em. 6. 1174/12/A/15
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Edelény, Borsodi út 4. szám alatti lakóegységek
Főbb mennyiségek:
1. egység:
Felújítási munkálatokkal érintett lakás bruttó alapterülete: 64,76 m2
Nyílászáró: 7 db
Kerámia burkolat: 89 m2
Laminált padlóburkolat: 7 7,8 m2
Vakolatkészítés: 37 m2
Falfestés: 292,7 m2
Lámpatest elhelyezés: 8 db
Fűtőtest (lapradiátor) szerelése: 6 db
Fali kondenzációs kazán szerelése: 1 db
2. egység:
Felújítási munkálatokkal érintett lakás bruttó alapterülete: 58,46 m2
Nyílászáró: 9 db
Nyílásáthidaló: 3 db
Kerámia burkolat: 8 3 m2
Laminált padlóburkolat: 6 8,8 m2
Falfestés: 179,4 m2
Lámpatest elhelyezés: 10 db
Fűtőtest (lapradiátor) szerelése: 5 db
Fali kondenzációs kazán szerelése: 1 db
3. egység:
Felújítási munkálatokkal érintett lakás bruttó alapterülete: 59,06 m2
Nyílászáró: 9 db
Nyílásáthidaló: 3 db
Kerámia burkolat: 8 2 m2
Laminált padlóburkolat: 7 0,8 m2
Falfestés: 181,6 m2
Lámpatest elhelyezés: 10 db
Fűtőtest (lapradiátor) szerelése: 5 db
Fali kondenzációs kazán szerelése: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10451652
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Diczházi és Társa Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 55.
Város: Szuhogy
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3734
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződés:
6.1 A Vállalkozó a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélküli - teljes összege 10 (tíz) %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (8) bekezdés rendelkezései alapján.
Az előlegszámla a Kbt. 135. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1) bekezdésben, illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor.
A Vállalkozó a teljesítés során a pénzügyi-műszaki ütemtervben meghatározott készültségi fokot elérve 4 (négy) db számla (3 db részszámla és a 100%-os készültségi fokát elérve végszámla) nyújtható be.
Az 1. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
A 2. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
A 3. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
A végszámla a 100%-os készültségi fokot elérve nyújtható be a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel.
A számlák kifizetése utófinanszírozással történik, a 2014-2020 programozási időszakban a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet szerint.
Módosított szerződés:
6.1 A Vállalkozó a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélküli - teljes összege 10 (tíz) %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (8) bekezdés rendelkezései alapján.
Az előlegszámla a Kbt. 135. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1) bekezdésben, illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre. Az előleg elszámolására a végszámlában kerül sor.
A Vállalkozó a teljesítés során a pénzügyi-műszaki ütemtervben meghatározott készültségi fokot elérve 2 (kettő db számla (1 db részszámla és a 100%-os készültségi fokát elérve végszámla) nyújtható be.
Az 1. részszámla az áfa nélküli szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítés esetén a teljes nettó vállalkozói díj 60 %-ának megfelelő összegről nyújtható be.
A végszámla a 100%-os készültségi fokot elérve nyújtható be a teljes nettó vállalkozói díj 40 %-ának megfelelő összegről. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel.
A számlák kifizetése utófinanszírozással történik, a 2014-2020 programozási időszakban a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet szerint.
2.2 A Felek megállapodnak, hogy a szerződés 2. számú mellékletében szereplő Kivitelezési és számlázási ütemtervet az 1. számú szerződésmódosítás 1. számú mellékletében foglalt kivitelezési és számlázási ütemterv szerint módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés megkötését követően a 126. napján a Vállalkozó a szerződésben rögzített számlázási rend vonatkozásában módosítási javaslatot nyújtott be. A Vállalkozó módosítási javaslatát a megrendelő elfogadta.
A Felek megállapítják, hogy a módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. tv. 141. § (6) bekezdés alapján nem minősül jelentős módosításnak az alábbi okokra tekintettel:
A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, akkor az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé. Az eredeti eljárásban benyújtott ajánlatban szereplő ár nem változik, a jelen módosítás másik ajánlattevő nyertességét nem tette volna lehetővé.
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatta meg a nyertes ajánlattevő javára, mivel a Vállalkozó kevesebb résszámla kibocsátására lesz jogosult.
A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest jelentősen új elemre nem terjeszti ki.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 10451652 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 10451652 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben