Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4363/2019
CPV Kód:45232450-1
Ajánlatkérő:Lak Község Önkormányzata
Teljesítés helye:A tervezett csapadékvíz elvezető létesítmények a Lak belterületi 22, 26, 27, 33, 36, 57, 58, 67, 114, 126, 127, 132, 135/1, 135/33, 135/50, 137, 138, 162, 212,239, 266 hrsz-ú ingatlanokon valósulnak meg.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szikra-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lak Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17409
Postai cím: Kossuth út 18.
Város: Lak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3786
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Garai Bertalan
Telefon: +36-48-349-254
E-mail: lakhivatal@freemail.hu
Fax: +36-48-349-254
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Lak Község belterületi vízrendezése”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Lak Község belterületi vízrendezése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232451-8
További tárgyak:45232452-5
45232453-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: A tervezett csapadékvíz elvezető létesítmények a Lak
belterületi 22, 26, 27, 33, 36, 57, 58, 67, 114, 126, 127, 132, 135/1, 135/33, 135/50, 137, 138, 162,
212,239, 266 hrsz-ú ingatlanokon valósulnak meg.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épül összesen: 5876,0 fm csapadékcsatorna
Mederburkoló elemek: KV 28/200 1336,0 fm
KV 30/200 1368,0 fm
KV 40/200 1268,0 fm
KV 60/200 148,0 fm
Beton átereszek: 799,0 m Ø 30 beton áteresz
548,0 m Ø 40 beton áteresz,
409,0 m Ø 50 beton áteresz
630 db áteresz végfal (támelem)
Épül továbbá: 5 db 5,0m hosszúságú sávos víznyelő
2 db 3,0 x 0,8 m vb. hordalékfogó akna
Medervédelem: 10,0 m 30 cm vtg. betonba rakott terméskő burkolat
4,0 m szárazon rakott terméskő burkolat
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00055

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7374 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Lak község belterületi vízrendezése” tárgyában
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szikra-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Árpád út 42.
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország:
E-mail: szikrabau@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 139233855
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232451-8
További tárgyak:45232452-5
45232453-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: A tervezett csapadékvíz elvezető létesítmények a Lak
belterületi 22, 26, 27, 33, 36, 57, 58, 67, 114, 126, 127, 132, 135/1, 135/33, 135/50, 137, 138, 162,
212,239, 266 hrsz-ú ingatlanokon valósulnak meg.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épül összesen: 5876,0 fm csapadékcsatorna
Mederburkoló elemek:
KV 20/200 583,0 fm
KV 30/200 2305,0 fm
KV 40/200 1320,0 fm
KV 60/200 148,0 fm
Beton átereszek:
770,0 m Ø 30 beton áteresz
173,0 m Ø 40 beton áteresz,
177,0 m Ø 50 beton áteresz
400 m KD extra DN 400
347 db áteresz végfal (támelem)
Épül továbbá:
5 db 5,0m hosszúságú sávos víznyelő
1 db 3,0 x 0,8 m vb. hordalékfogó akna
22 db Ø 1,0 m vb. tisztító/bukó akna
Medervédelem:
10,0 m 30 cm vtg. betonba rakott terméskő burkolat
4,0 m szárazon rakott terméskő burkolat
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 138396790
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szikra-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tóth Árpád út 42.
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország:
E-mail: szikrabau@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 2018. október 12. napján kelt 1. sz. módosítás során módosult a közbeszerzés mennyisége, a szerződés értéke, és a szerződés időtartama.
A jelen hirdetménnyel érintett módosítás az 1. sz. módosítással érintett részekben történt elírások javítása érdekében keletkezett. A javítás hirdetménnyel érintett része kizárólag a közbeszerzés mennyisége (hirdetmény VI.1.4. pontját érintően.)
A másik elírás a szerződés időtartamát érintette (évszám elírása), azonban ennél az elírás csak a szerződésmódosításban volt, a hirdetmény már korábban is a helyes évszámot tartalmazta.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az 1. sz. módosítás mellékletében keletkezett számítási hiba alapján a módosítás szöveges részében az elírást javítani volt szükséges.
A teljesítési határidőben évszám elírás történt (2019 helyett 2018)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 138396790 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 138396790 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben