Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4399/2019
CPV Kód:34923000-3
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szeged; a pontos teljesítési helyek karakterkorlátozás miatt az eljárás eredményéről szóló tájékoztató VI.1.5) pontjában kerültek részletezésre.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Signalterv Forgalomtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Forgalmi jelzőlámpa rendszer fejlesztés,felújítás
Hivatkozási szám: EKR000731922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34923000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Forgalmi jelzőlámpa rendszer fejlesztés,felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34923000-3
További tárgyak:34996100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged; a pontos teljesítési helyek karakterkorlátozás miatt az eljárás eredményéről szóló tájékoztató VI.1.5) pontjában kerültek részletezésre.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Forgalmi jelzőlámpa rendszer fejlesztése, felújítása” átalányáras adásvételi szerződés keretében
Mennyiségi adatok:
A teljesítés helyénél megjelölt valamennyi csomópontban lévő hagyományos izzójú forgalmi jelzőlámpa betétek cseréje „LED”-es jelzőlámpa betétekre és a meglévő forgalom irányító berendezések „LED” betétek fogadására alkalmassá tétele. Továbbá az Anna kúti és Margaréta utcai csomópontban a meglévő forgalomirányító berendezés cseréje, távfelügyeleti rendszerre kötése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00493 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Forgalmi jelzőlámpa rendszer fejlesztés,felújítás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Signalterv Forgalomtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28095383
Postai cím: Széchenyi Utca 18
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: szeles.eva@signalterv.hu
Telefon: +36 29/550010
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29/550015
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 27417900
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34923000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34923000-3
További tárgyak:34996100-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged; a pontos teljesítési helyek karakterkorlátozás miatt az eljárás eredményéről szóló tájékoztató VI.1.5) pontjában kerültek részletezésre.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Forgalmi jelzőlámpa rendszer fejlesztése, felújítása” átalányáras adásvételi szerződés keretében
Mennyiségi adatok:
A teljesítés helyénél megjelölt valamennyi csomópontban lévő hagyományos izzójú forgalmi jelzőlámpa betétek cseréje „LED”-es jelzőlámpa betétekre és a meglévő forgalom irányító berendezések „LED” betétek fogadására alkalmassá tétele. Továbbá az Anna kúti és Margaréta utcai csomópontban a meglévő forgalomirányító berendezés cseréje, távfelügyeleti rendszerre kötése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 74
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 27417900
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Signalterv Forgalomtechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28095383
Postai cím: Széchenyi Utca 18
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: szeles.eva@signalterv.hu
Telefon: +36 29/550010
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29/550015
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. A teljesítési határidő vonatkozásában az adásvételi szerződés II. 2.1. pontját Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
2.1. Eladó 2019. március 11. napjáig köteles a berendezések és tartozékaik helyszínre szállítására, átadására, felszerelésére, telepítésére, üzembe helyezésére, kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére, a szerződésnek megfelelő teljesítésre.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az Eladó által a Eladói levélben előadott körülmények a szerződéskötést követően, egyik félnek sem felróhatóan és előre nem láthatóan következtek be, a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelel.
A módosítás okai karakterkorlátozás miatt a VII.1. pontban kerülnek részletesen ismertetésre.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 27417900 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 27417900 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai:
2.1. Eladó a 2019.02.21. napján kelt levelében jelezte, hogy a szerződés megkötése óta eltelt időszakban kevés olyan nap volt mely –tekintettel a zord időjárásra- munkavégzésre alkalmas volt, ezért kéri a szerződéses határidő meghosszabbítását 2019.03.11-ig. Előteljesítés lehetséges és igényelt.
A levél indokaként rögzítésre került, hogy a forgalomirányító berendezés és terepi kábelhálózat rendszerét napi átlag plusz 5 fokos hőmérséklet alatt nem szabad megbontani, mert maradandó károsdást okoz a beavatkozás, a kábelek szigetelése megtörik, a kábelerek deformálódnak és a sorkapcsok kötésének szilárdsága sem megfelelő. A teljes projekt jelentős hányada ennek ellenére elkészült. A hátralevő munkafázisok (Anna kúti forgalomirányító berendezés cseréje és néhány LED lámpa cseréje) még nagyjából 3-4 napig eltarthatnak.
Eladó Vevővel és a hatóságokkal egyeztetve 2019.02.22-i hétvégére tervezte eredetileg a munkavégzést, de az időjárás alakulása ezt nem teszi lehetővé. A fentiekre tekintettel kéri a szerződéses határidő módosítását, a szerződés további pontjainak változatlanul hagyása mellett.
2.2. Vevő megállapítja, hogy az Eladó által előadottak a valóságnak megfelelnek, a 2019.02.22-i hétvége műszakilag nem volt alkalmas a forgalomirányító berendezés cseréjére és a kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére, így Eladó határidő módosítási igénye a levelében előadott indokok alapján az időjárási körülményekre és a próbaüzem időtartamára tekintettel megalapozott.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben