Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4435/2019
CPV Kód:45310000-3
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:MNB Logisztikai központ, 1239 Budapest, Európa u. 1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SzámHEAD Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalay Eszter
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Logisztikai központ gyengeáramú rendszerének felújításának megvalósítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Logisztikai központ gyengeáramú rendszerének felújításának megvalósítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32562200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: MNB Logisztikai központ, 1239 Budapest, Európa u. 1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A gépterem gyengeáramú felújítása körében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
A felújítás első ütemében - 2017. évben - megvalósítandó:
- Mennyezeti kábeltálca-rendszer gyártása és felszerelése;
- A Kiviteli tervben szereplő SERVER1-4, CSW1-2, SAN1-2;
- Ezen megvalósítási ütemben szállított szekrényekhez kapcsolódó passzív kábelrendszer telepítése és mérése.
A felújítás második ütemében - 2018. második negyedév végéig - megvalósítandó:
- A Kiviteli tervben szereplő SERVER-1 jelű szerverszekrénnyel azonos felépítésű 10 darab szerverszekrény és kapcsolópanelek szállítása és elhelyezése (az eltérő elhelyezés miatt a SERVER-1 jelű szekrény specifikációjában meghatározottól +25% kábelhossz tervezendő a szekrényt a központi szekrényekkel összekötő optikai kábelek esetében)
- Ezen megvalósítási ütemben szállított szekrényekhez kapcsolódó passzív kábelrendszer telepítése és mérése.
A felújítás harmadik ütemében - 2019. második negyedév végéig -megvalósítandó:
- A Kiviteli tervben szereplő SERVER-1 jelű szerverszekrénnyel azonos felépítésű 10 darab szerverszekrény és kapcsolópanelek szállítása és elhelyezése (az eltérő elhelyezés miatt a SERVER-1 jelű szekrény specifikációjában meghatározottól +25% kábelhossz tervezendő a szekrényt a központi szekrényekkel összekötő optikai kábelek esetében)
- Ezen megvalósítási ütemben szállított szekrényekhez kapcsolódó passzív kábelrendszer telepítése és mérése
Az Ajánlatkérő opcióként eseti megrendelés keretében a SERVER1 szekrénnyel azonos további 2 db tartalék szerverszekrény szállítását és elhelyezését kérheti a Vállalkozótól.
A felújítás második és harmadik ütemében esedékes szállítási, szerelési és kábelezési munkák munkavégzésének pontos időpontjáról a felek ennek megkezdése előtt legalább 30 nappal megállapodnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/08/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12075 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Logisztikai Központ gyengeáramú rendszerének felújításáőnak megvalósítására
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/08/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SzámHEAD Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 95/D
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 52284187
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32562200-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: MNB Logisztikai központ, 1239 Budapest, Európa u. 1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A gépterem gyengeáramú felújítása körében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
A felújítás első ütemében - 2017. évben - megvalósítandó:
- Mennyezeti kábeltálca-rendszer gyártása és felszerelése;
- A Kiviteli tervben szereplő SERVER1-4, CSW1-2, SAN1-2;
- Ezen megvalósítási ütemben szállított szekrényekhez kapcsolódó passzív kábelrendszer telepítése és mérése.
A felújítás második ütemében - 2018. második negyedév végéig - megvalósítandó:
- A Kiviteli tervben szereplő SERVER-1 jelű szerverszekrénnyel azonos felépítésű 10 darab szerverszekrény és kapcsolópanelek szállítása és elhelyezése (az eltérő elhelyezés miatt a SERVER-1 jelű szekrény specifikációjában meghatározottól +25% kábelhossz tervezendő a szekrényt a központi szekrényekkel összekötő optikai kábelek esetében)
- Ezen megvalósítási ütemben szállított szekrényekhez kapcsolódó passzív kábelrendszer telepítése és mérése.
A felújítás harmadik ütemében - 2019. harmadik negyedév végéig -megvalósítandó:
- A Kiviteli tervben szereplő SERVER-1 jelű szerverszekrénnyel azonos felépítésű 10 darab szerverszekrény és kapcsolópanelek szállítása és elhelyezése (az eltérő elhelyezés miatt a SERVER-1 jelű szekrény specifikációjában meghatározottól +25% kábelhossz tervezendő a szekrényt a központi szekrényekkel összekötő optikai kábelek esetében)
- Ezen megvalósítási ütemben szállított szekrényekhez kapcsolódó passzív kábelrendszer telepítése és mérése
Az Ajánlatkérő opcióként eseti megrendelés keretében a SERVER1 szekrénnyel azonos további 2 db tartalék szerverszekrény szállítását és elhelyezését kérheti a Vállalkozótól.
A felújítás második és harmadik ütemében esedékes szállítási, szerelési és kábelezési munkák munkavégzésének pontos időpontjáról a felek ennek megkezdése előtt legalább 30 nappal megállapodnak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/08/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 55539963
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SzámHEAD Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 95/D
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megrendelőnél előre nem látható okból bekövetkező eszközszám-bővülés miatt további géptermen belüli Patch kábelezés vált szükségessé, melynek értéke 3.255.776 Ft. A plusz kábelezési munka értéke nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt 10%-os határt, és a szerződés tárgyát képező munkával összefüggésben van. Tekintettel a plusz kábelezési munka időigényére, a III. felújítási ütem 2019. 2. negyedév vége helyett 2019. 3. negyedév végére módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelőnél előre nem látható okból bekövetkező eszközszám-bővülés miatt további géptermen belüli Patch kábelezés vált szükségessé, melynek értéke 3.255.776 Ft. A plusz kábelezési munka értéke nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt 10%-os határt, és a szerződés tárgyát képező munkával összefüggésben van. Tekintettel a plusz kábelezési munka időigényére, a III. felújítási ütem 2019. 2. negyedév vége helyett 2019. 3. negyedév végére módosul.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 52284187 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 55539963 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben