Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:4437/2019
CPV Kód:45233200-1
Ajánlatkérő:Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Bátmonostor Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:6521 Vaskút, 0127/2, 0141/2, 0125 és 0150 hrsz. 6528 Bátmonostor 031 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vaskút Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13132590
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 90.
Város: Vaskút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6521
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Élő Ferenc
Telefon: +36 79472088
E-mail: jegyzo.vaskut@gmail.com
Fax: +36 79472151
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vaskut-nagykozseg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Bátmonostor Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45784862
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 1.
Város: Bátmonostor
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6528
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szász Balázs
Telefon: +36 79574010
E-mail: aljegyzo@batmonostor.hu
Fax: +36 79574021
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.batmonostor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Vaskút Nagyközségi Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útburkolat felújításának kivitelezési feladatai
Hivatkozási szám: EKR000873602018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata a „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-1826866917" azonosító számú projekt keretében útburkolat felújítás kivitelezési feladatainak ellátása.
A kivitelezéssel érintett útszakaszokon jelenleg meglévő útburkolat van. Az útburkolat elöregedett, átrepedezett. Vízállásos felületek keletkeztek, ami kipörgéseket, kátyúsodásokat eredményezett.
A tervezett útszakasz külterületi mellékút, összekötő út kategóriába sorolandó, ami a két település közötti forgalmat bonyolítja le burkolt útfelületen. A tervezett burkolat-megerősítés a meglévő útburkolat nyomvonalára épül. Nyomvonal korrekció nem szükséges, burkolatszélesítés nem épül. A meglévő útburkolat 5,0 m széles. Szegélyek nincsenek a burkolatszéleken. Az útkorona 7,0 méter széles a meglévő szikkasztó árkokhoz igazodva.
Mennyiségi adatok:
Tervezett úthossz 3166,95 méter
0+000-0+046,97 Egyenes
0+046,97 Iránytörés balra 1-09-25
0+046,97-0+095,8 Egyenes
0+095,8-0+249,25 Bal ív R= 390
0+249,25-0+311,5 Egyenes
0+311,5-0+377,1 Jobb ív R= 1000
0+377,1-0+533,82 Egyenes
0+533,82 Iránytörés jobbra 0-38-47
0+533,82-0+640,09 Egyenes
0+640,09-0+752,73 Jobb ív R= 340
0+752,73-1+221,45 Egyenes
1+221,45-1+257,35 Bal ív R= 400
1+257,35-1+289,63 Egyenes
1+289,63-1+366,62 Jobb ív R= 640
1+366,62-1+804,85 Egyenes
1+804,85 Iránytörés balra 0-04-04
1+804,85-2+204,95 Egyenes
2+204,95 Iránytörés jobbra 0-00-27
2+204,95-2+707,7 Egyenes
2+707,7 Iránytörés balra 1-44-00
2+707,7-2+961,49 Egyenes
2+961,49-3+058 Jobb ív R= 450
3+058-3+166,95 Egyenes
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 87968500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Útburkolat felújításának kivitelezési feladatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111200-0
További tárgyak:45233220-7
45233221-4
45233223-8
45233229-0
45233294-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6521 Vaskút, 0127/2, 0141/2, 0125 és 0150 hrsz.
6528 Bátmonostor 031 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata a „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-1826866917" azonosító számú projekt keretében útburkolat felújítás kivitelezési feladatainak ellátása.
A kivitelezéssel érintett útszakaszokon jelenleg meglévő útburkolat van. Az útburkolat elöregedett, átrepedezett. Vízállásos felületek keletkeztek, ami kipörgéseket, kátyúsodásokat eredményezett.
A tervezett útszakasz külterületi mellékút, összekötő út kategóriába sorolandó, ami a két település közötti forgalmat bonyolítja le burkolt útfelületen. A tervezett burkolat-megerősítés a meglévő útburkolat nyomvonalára épül. Nyomvonal korrekció nem szükséges, burkolatszélesítés nem épül. A meglévő útburkolat 5,0 m széles. Szegélyek nincsenek a burkolatszéleken. Az útkorona 7,0 méter széles a meglévő szikkasztó árkokhoz igazodva.
Mennyiségi adatok:
Tervezett úthossz 3166,95 méter
0+000-0+046,97 Egyenes
0+046,97 Iránytörés balra 1-09-25
0+046,97-0+095,8 Egyenes
0+095,8-0+249,25 Bal ív R= 390
0+249,25-0+311,5 Egyenes
0+311,5-0+377,1 Jobb ív R= 1000
0+377,1-0+533,82 Egyenes
0+533,82 Iránytörés jobbra 0-38-47
0+533,82-0+640,09 Egyenes
0+640,09-0+752,73 Jobb ív R= 340
0+752,73-1+221,45 Egyenes
1+221,45-1+257,35 Bal ív R= 400
1+257,35-1+289,63 Egyenes
1+289,63-1+366,62 Jobb ív R= 640
1+366,62-1+804,85 Egyenes
1+804,85 Iránytörés balra 0-04-04
1+804,85-2+204,95 Egyenes
2+204,95 Iránytörés jobbra 0-00-27
2+204,95-2+707,7 Egyenes
2+707,7 Iránytörés balra 1-44-00
2+707,7-2+961,49 Egyenes
2+961,49-3+058 Jobb ív R= 450
3+058-3+166,95 Egyenes
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A műszaki szakember útépítési munkák építőipari kivitelezése területén szerzett szakmai tapasztalata (HÓNAP)  15
2 3. A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időn felüli többletjótállás időtartama (HÓNAP) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-1826866917
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Útburkolat felújításának kivitelezési feladatai
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
E-mail: vasaji.laszlo@soltut.hu
Telefon: +36 304053991
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78488067
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 82404150
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 87968500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: burkolatjel festés, földmunka, szállítási feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12359217
Postai cím: Bonyhádi Utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603217

Hivatalos név: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53654911
Postai cím: Béke Utca 150
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11426628403

Hivatalos név: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55150981
Postai cím: Holdfény Utca 3.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11283986217

Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges