Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4497/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3100 Salgótarján, hrsz.: 4504, 4158, 4527
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nógrád "kas" Épületfelújító és Szigetelő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62857477
Postai cím: Múzeum Tér 1.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Zsolt
Telefon: +36 32417255
E-mail: polgarmester@salgotarjan.hu
Fax: +36 32310838
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.salgotarjan.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.salgotarjan.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban
Hivatkozási szám: EKR000071002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-6.3.2-16-ST1 - Zöld város kialakítása Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban
Tájékoztató az elvégzendő főbb munkanemekről:
- homlokzati hőszigetelés 160 mm: 451 m2
- lábazati hőszigetelés 50 és 100 mm: 105 m2
- pincefal hőszigetelés 120 mm: 86 m2
- lapostető hőszigetelés 200+100 mm: 195 m2
- padló hőszigetelés 200 mm: 452 m2
- lapostető vízszigetelés EPDM lemezzel: 233 m2
- diszperziós festés műanyag bázisú: 234,4 m2
- homlokzati nyílászárók : alumínium-24 db; alu. függönyfal: 6 db; műanyag: 4 db;
- homlokzati vékonyvakolat alapozó+színvakolat: 451 m2
- lábazati vakolat : 123,8 m2
- homlokzati vakolóprofilok : 1380,5 m2
- beton járda készítése tükörkiemeléssel: 402,6 m2
- kétvízorros fallefedés : 63 m
- homlokzati csőállvány 590,0 m2
- korszerű fényforrások elhelyezése: 25 db
- internet és antenna hálózat kiépítése: 1 készlet
- HMKE napelemes kiserőmű telepítése tervezéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel kompletten :1 db Fronius SYMO 8.2-3-M tip. inverter, 27 db Trina Solar 3000 Wp-s napelemtábla
- Viessmann Vitodens 200-W B2HA kondenzációs fűtőkészülék 1 db;
- légkezelő VTS AHU 3500/3000 m3/h – 1 db;
- klíma kültéri egység 4 db;
- klíma beltéri egység: oldalfali 4 db, kazettás 2 db
- előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése: 40 db
- nagyüzemi előregyártású vb. födémgerenda elhelyezése: 110 db
- szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros):164 m2
- tetőtéri gipszkarton borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben: 239 m2
- Porotherm 30 N+F falazat 531 m2
- hő-és füstelvezetés, 1 készlet
- vagyonvédelem, 1 készlet
- térkőburkolat készítése 229 m2
- aszfalt útburkolat készítése 85 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 277949261 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Játszóház kialak., játszótér felújít. -Salgótarján
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, hrsz.: 4504, 4158, 4527
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-6.3.2-16-ST1 - Zöld város kialakítása Játszóház kialakítása és játszótér felújítása Salgótarjánban
Tájékoztató az elvégzendő főbb munkanemekről:
- homlokzati hőszigetelés 160 mm: 451 m2
- lábazati hőszigetelés 50 és 100 mm: 105 m2
- pincefal hőszigetelés 120 mm: 86 m2
- lapostető hőszigetelés 200+100 mm: 195 m2
- padló hőszigetelés 200 mm: 452 m2
- lapostető vízszigetelés EPDM lemezzel: 233 m2
- diszperziós festés műanyag bázisú: 234,4 m2
- homlokzati nyílászárók : alumínium-24 db; alu. függönyfal: 6 db; műanyag: 4 db;
- homlokzati vékonyvakolat alapozó+színvakolat: 451 m2
- lábazati vakolat : 123,8 m2
- homlokzati vakolóprofilok : 1380,5 m2
- beton járda készítése tükörkiemeléssel: 402,6 m2
- kétvízorros fallefedés : 63 m
- homlokzati csőállvány 590,0 m2
- korszerű fényforrások elhelyezése: 25 db
- internet és antenna hálózat kiépítése: 1 készlet
- HMKE napelemes kiserőmű telepítése tervezéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel kompletten :1 db Fronius SYMO 8.2-3-M tip. inverter, 27 db Trina Solar 3000 Wp-s napelemtábla
- Viessmann Vitodens 200-W B2HA kondenzációs fűtőkészülék 1 db;
- légkezelő VTS AHU 3500/3000 m3/h – 1 db;
- klíma kültéri egység 4 db;
- klíma beltéri egység: oldalfali 4 db, kazettás 2 db
- előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése: 40 db
- nagyüzemi előregyártású vb. födémgerenda elhelyezése: 110 db
- szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros):164 m2
- tetőtéri gipszkarton borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben: 239 m2
- Porotherm 30 N+F falazat 531 m2
- hő-és füstelvezetés, 1 készlet
- vagyonvédelem, 1 készlet
- térkőburkolat készítése 229 m2
- aszfalt útburkolat készítése 85 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1 pontban alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felül elvárt szakmai gyakorlata hónapjainak száma (max. plusz 96 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-ST1
II.2.9) További információ:
Ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. A Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-én közzétett útmutatója alapján az ajánlati ár tekintetében a fordított, míg a szakember tekintetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Játszóház kialak., játszótér felújít. -Salgótarján
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nógrád "kas" Épületfelújító és Szigetelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46621205
Postai cím: Nagymező Út 11A
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
E-mail: info@nogradkas.hu
Telefon: +36 32310080
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 32511230
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10218679212
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 224718960
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 277949261
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nógrád "kas" Épületfelújító és Szigetelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46621205
Postai cím: Nagymező Út 11A
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10218679212

Hivatalos név: TRIOMER Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73706685
Postai cím: Liget Út 10.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13405591212

Hivatalos név: Gelka System Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26778705
Postai cím: Mészáros Utca 18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12250934241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges