Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4509/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat
Teljesítés helye:Nagyvenyim Ipartelep-62115.j. Mélykútpusztai bekötő út között meglévő földút (065, 069, 0237, 0252/2 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dominik és Szép Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48704504
Postai cím: Fő Utca 43.
Város: Nagyvenyim
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2421
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vargáné Kaiser Katalin
Telefon: +36 25507460
E-mail: venyimpolgarmester@invitel.hu
Fax: +36 25506217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nagyvenyim.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://nagyvenyim.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mélykúti földút stabilizációs útépítési munkái
Hivatkozási szám: EKR000084002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A meglévő, stabilizálandó földút hossza 4850 m. tervezett forgalmi sávok száma 1, forgalmi sáv szélessége 4,00 m, kétoldalt 1-1 m-es padkával, aszfaltburkolatú útcsatlakozásokkal 28 m, illetve 25 m hosszon, 4 m tervezett burkolatszélességgel. 500 m távolságonként, 10 db kitérő kiépítése 20 m hosszúságban 2,5 m szélesítéssel kialakítva a 6,5 m burkolatszélességet. A szélesítés kifuttatása 15-15 m hosszon történik meg. A tervezett stabilizált földút szerkezete: 30 cm vastagságú FZKA 0/56 (folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap) stabilizációs réteg, a földművön a pályaszerkezet alá javítóréteg szükséges 20 cm vastagságú M22 jelű mechanikai stabilizációként a meglévő, tömörített földmű tükör felett. Vízelvezetés útpálya mellé min. 50 cm fenékszélességű, min. 60 cm mélységű útárok 5/4 rézsűvel kialakítandó szikkasztóárok.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 111713860 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mélykúti földút stabilizációs útépítési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45233140-2
45233142-6
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Nagyvenyim Ipartelep-62115.j. Mélykútpusztai bekötő út között meglévő földút (065, 069, 0237, 0252/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földút mechanikai stabilizációja 4850 m. hosszon, tervezett forgalmi sávok száma 1, forgalmi sáv szélessége 4,00 m, kétoldalt 1-1 m-es padkával, aszfaltburkolatú útcsatlakozásokkal 28 m, illetve 25 m hosszon, 4 m terveztt burkolatszélességgel. 500 m távolságonként kitérő kiépítése, 10 db kitérő, egyenként 20 m hosszúságban 2,5 m szélesítéssel kialakítva a 6,5 m burkolatszélességet. A szélesítés kifuttatása 15-15 m hosszon történik meg.
A stabilizált földút pályaszerkezete (lásd: Helyszínrajz, Mintakeresztszelvény):
30 cm vastagságú FZKA 0/56 (folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap) stabilizációs réteg E2≥ 80 MPa, Trq≥95%;
20 cm vastagságú M22 jelű mechanikai stabilizációs javítóréteg E2≥ 50 MPa, Trq≥95%;
meglévő tömörített földmű tükör E2≥ 30 MPa, Trq≥90%.
Az aszfaltburkolatú útcsatlakozások pályaszerkezete (lásd: Helyszínrajz, Mintakeresztszelvény):
5 cm vastagságú AC 11 kopó típusú aszfaltréteg;
5 cm vastagságú AC 11 kötő típusú aszfaltréteg;
30 cm vastagságú FZKA 0/56 (folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap) stabilizációs réteg E2≥ 80 MPa, Trq≥95%;
20 cm vastagságú M22 jelű mechanikai stabilizációs javítóréteg E2≥ 50 MPa, Trq≥95%;
meglévő tömörített földmű tükör E2≥ 30 MPa, Trq≥90%.
A stabilizált földút 0+000 km szelvénye a 064 hrsz.-ú aszfaltburkolatú út tengelye. Az útcsatlakozást 28 m hosszon aszfaltburkolattal kiépítve 4,0 m burkolat szélességgel, 1,0-1,0 m szélességű útpadkával. Jobb oldali lekerekítő ív R=12,0 m, a bal oldali lekerekítő ív R=8,0 m. A 0+025 km szelvényben ŐKK 0/32 kőanyag terítésű kapubehajtó 6,0 m szélességben kiépítve.
A stabilizált földút 4+845,13 km végszelvénye a 62115.j. Mélykútpusztai bekötő út tengelye. Az útcsatlakozást 25 m hosszon aszfaltburkolattal kiépítve terveztük 4,0 m burkolat szélességgel, 1,0-1,0 m szélességű útpadkával.
Forgalomtechnika
Tervezett függőleges jelzések:
0+010 km sz. bal o. „Elsőbbségadás kötelező”;
0+013 km sz. jobb o. „30 km/h sebességkorlátozás”
4+830 km sz. bal o. „30 km/h sebességkorlátozás
4+839 km sz. jobb o. „Elsőbbségadás kötelező”;
A tervezett tábla anyaga és mérete szabványos kivitelű legyen min. HI fóliás kivitelben (lásd: Minőségi előírások fejezet UME). A horganyzott tartóoszlopot 40*40*80 cm méretű C20/25-XC1-32-F1 minőségű beton alapba elhelyezve kell rögzíteni.
Vízelvezetés
Az útpálya mellé min. 50 cm fenékszélességű, min. 60 cm mélységű útárok 5/4 rézsűvel kialakítandó szikkasztóárok.
Ha a dokumentációban közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésben résztvevő szakember útépítési munkálatok terén szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap)  10
2 3. Többlet jótállás időtartama. Ajánlatkérő a 36 hónapon felüli vállalást értékeli (0-24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Mélykúti földút stabilizációs útépítési munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dominik és Szép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36043833
Postai cím: Föld Utca 51 Fszt/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
E-mail: domiautoalk@gmail.com
Telefon: +36 306325532
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13082396241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 111713860
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: anyagbeszállítás, földmunka
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47685402
Postai cím: Takarodó út 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12813696207

Hivatalos név: Dominik és Szép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36043833
Postai cím: Föld Utca 51 Fszt/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13082396241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges