Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:4716/2019
CPV Kód:45212314-0
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5., hrsz: 3168
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vásár Mariann
Telefon: +36 92502100
E-mail: vasarmarianna@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92510177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kvártélyház homlokzatfelújítási munkák III.
Hivatkozási szám: EKR000533142018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Kvártélyház homlokzatfelújítási munkáinak ellátása tekintetében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 391268606 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ZEG_Kvártélyház homlokzatfelújítási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261310-0
További tárgyak:45261400-8
45261910-6
45262690-4
45421100-5
45442300-0
45443000-4
45451100-4
45453000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5., hrsz: 3168
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata a Kvártélyház keleti és a déli homlokzat felújításának elvégzése az alábbi fő paraméterek mentén:
• Homlokzati nyílászárók felújítása illetve újragyártása, cseréje az eredetivel megegyező profillal.
o Déli homlokzat: 32 db újragyártandó nyílászáró
o Keleti homlokzat: 65 db újragyártandó, 12 db felújítandó nyílászáró
• Homlokzati díszek helyreállítása (osztó- és főpárkányok, lizénák, nyílászáró keretezések, címerek, kőkosarak, bimbók, szobor-szerű felépítmények). Többnyire javíthatóak vakolatpótlással, de egyes elemek újra gyártása prognosztizálható.
o Déli homlokzat: 0,61 m2
o Keleti homlokzat: 112 m2
• Homlokzat rekonstrukciója, felületképzése.
o Déli homlokzat: 428 m2
o Keleti homlokzat: 690 m2
• Fémlemez fedés cseréje, palafedés javítása.
o Fémlemez fedés: 188 m2
o Palafedés: 163 m2
• Utólagos falszigetelés készítése injektálással, belső oldalon kenhető vízszigeteléssel.
o Déli homlokzat: 131 m2 +54 m2
o Keleti homlokzat: 119 m2 + 33 m2
• Kiszellőztetett lábazat kialakítása.
o Déli homlokzat: 32 m2
o Keleti homlokzat: 55 m2
• Bádogos szerkezetek felülvizsgálata, szükség szerinti rekonstrukciója.
o Déli homlokzat: 150 fm
o Keleti homlokzat: 391 fm
• Korlátok, rácsok felületkezelése.
o Keleti homlokzat: 63 m2
• Madárvédelem.
o Déli homlokzat: 69 fm tüskés
o Keleti homlokzat: 286 fm tüskés, 14 m2 fémhálós
A nyertes ajánlattevő által Ajánlatkérő külön megrendelése esetén ellátandó, opcióként megjelölt feladatok:
Jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata az ajánlatkérő külön megrendelése esetén, a Kvártélyház nyugati és udvari homlokzatfelújításának elvégzése az alábbi fő paraméterek mentén:
• Homlokzati nyílászárók felújítása illetve újragyártása, cseréje az eredetivel megegyező profillal.
o Nyugati és udvari homlokzat: 196 db újragyártandó, 44 db felújítandó nyílászáró
• Homlokzati díszek helyreállítása (osztó- és főpárkányok, lizénák, nyílászáró keretezések, címerek, kőkosarak, bimbók, szobor-szerű felépítmények). Többnyire javíthatóak vakolatpótlással, de egyes elemek újra gyártása prognosztizálható.
o Nyugati és udvari homlokzat: 161 m2
• Homlokzat rekonstrukciója, felületképzése.
o Nyugati és udvari homlokzat: 2513 m2
• Kiszellőztetett lábazat kialakítása.
o Nyugati és udvari homlokzat: 161 m2
• Bádogos szerkezetek felülvizsgálata, szükség szerinti rekonstrukciója.
o Nyugati és udvari homlokzat: 955 fm
• Korlátok, rácsok felületkezelése.
o Nyugati és udvari homlokzat: 110 m2
• Madárvédelem.
o Nyugati és udvari homlokzat: 186,5 fm tüskés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az ajánlati felhívás III.1.3 pontjának M/2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember(ek) szakmai tap.(egész hóban megadva)(Szakmai ajánlat) 20
2 3. Jótállás vállat időtartama (egész hónapban megadva) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Ajánlati ár összesen Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A nyertes ajánlattevő által Ajánlatkérő külön megrendelése esetén ellátandó, opcióként megjelölt feladatok:
Jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata az ajánlatkérő külön megrendelése esetén, a Kvártélyház nyugati és udvari homlokzatfelújításának elvégzése az alábbi fő paraméterek mentén:
• Homlokzati nyílászárók felújítása illetve újragyártása, cseréje az eredetivel megegyező profillal.
o Nyugati és udvari homlokzat: 196 db újragyártandó, 44 db felújítandó nyílászáró
• Homlokzati díszek helyreállítása (osztó- és főpárkányok, lizénák, nyílászáró keretezések, címerek, kőkosarak, bimbók, szobor-szerű felépítmények). Többnyire javíthatóak vakolatpótlással, de egyes elemek újra gyártása prognosztizálható.
o Nyugati és udvari homlokzat: 161 m2
• Homlokzat rekonstrukciója, felületképzése.
o Nyugati és udvari homlokzat: 2513 m2
• Kiszellőztetett lábazat kialakítása.
o Nyugati és udvari homlokzat: 161 m2
• Bádogos szerkezetek felülvizsgálata, szükség szerinti rekonstrukciója.
o Nyugati és udvari homlokzat: 955 fm
• Korlátok, rácsok felületkezelése.
o Nyugati és udvari homlokzat: 110 m2
• Madárvédelem.
o Nyugati és udvari homlokzat: 186,5 fm tüskés
Nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő megrendelése esetén köteles a Kvártélyház nyugati és udvari homlokzatfelújításának munkálatait (összesen 2513 m2) is elvégezni.
Ajánlatkérő a fentiekben részletezett opciós jogával a szerződés hatálybalépését követő 360 napon belül élhet.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó opcióként jelölt feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az opciós rész vonatkozásában 1 darab részszámla, illetve 1 darab végszámla kiállítására ad lehetőséget az opciós rész 50% és 100%-os készültségi szintjének elérését követően.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ZEG_Kvártélyház homlokzatfelújítási munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80379003
Postai cím: Sütő Utca 4.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: szabau.kozbeszerzes@szabau.hu
Telefon: +36 305369251
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13028367220
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 391268606
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felvonulási létesítmények részfeladatai
Zsaluzás és állványozás részfeladatai
Költségtérítések részfeladatai
Irtás, föld és sziklamunka részfeladatai
- Vakolás és rabicolás részfeladatai
- Aljzatkészítés
- Hideg és melegburkolatok részfeladatai
Bádogozás részfeladatai
Asztalosszerkezetek elhelyezése részfeladatai
Lakatosszerkezetek elhelyezése részfeladati
Felületképzés részfeladatai
Folyt:VI.1.5.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80379003
Postai cím: Sütő Utca 4.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13028367220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
II.1.6)Beszerzés végleges összértéke részletesen:
A vállalási ár összetevői:
Nettó vállalási ár :174.942.227,- Ft
ÁFA összege (27%):47.234.401,- Ft
Bruttó vállalási ár: 222.176.628,- Ft
Az opcióként megjelölt építési feladatok vállalási árának összetevői Megrendelő külön írásbeli megrendelése esetén:
Nettó vállalási ár:216.326.379,- Ft
ÁFA összege(27%):58.408.122,- Ft
Bruttó vállalási ár:274.734.501,-Ft
V.2.5.folytatása:
Falszigetelés részfeladatai
Tetőfedés részfeladatai
Üvegezés részfeladatai
Utólagos falszigetelés részfeladatai
Világítás részfeladatai
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges