Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0481/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyíregyháza, Pazonyi tér; 2393/1;1826/33;1839/13;2371/3 hrsz. Nyíregyháza, Arany János utca; 6402/1, 6402/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"NYÍR-SL" Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pazonyi tér és Arany J. u. rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000400132018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Pazonyi tér és Arany J. u. rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza, Pazonyi tér; 2393/1;1826/33;1839/13;2371/3 hrsz.
Nyíregyháza, Arany János utca; 6402/1, 6402/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pazonyi tér
Mennyiségek:
• Gyepnyesés 2722 m2
• Térburkolat szegélyekkel 1492 m2
• Facsemeték ültetése 40 db
• Örökzöldek ültetése 93 db
• cserjék ültetése 1996 db
• Utcabútorok telepítése 27 db
• Vízóra akna létesítése 2 db
• Öntöző rendszer telepítése 2 készlet

ARANY JÁNOS UTCA
Mennyiségek:
• Füvesítés 1400 m2
• Földmunkák 45 m3
• Cserje telepítése 8357 db
• Vízóra akna létesítése 4 db
• Öntöző rendszer telepítése 4 készlet
Az építési beruházás kapcsán engedélyköteles munkarészek nincsenek
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által el végzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001 Zöld Város kialakítása

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19025 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I. Rész száma: Elnevezés: Pazonyi tér és Arany J. u. rekonstrukciója
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "NYÍR-SL" Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38638703
Postai cím: Belső Körút 47/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: beres.mernok@gmail.com
Telefon: +36 202131336
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59499400
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza, Pazonyi tér; 2393/1;1826/33;1839/13;2371/3 hrsz.
Nyíregyháza, Arany János utca; 6402/1, 6402/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pazonyi tér
Mennyiségek:
• Gyepnyesés 2722 m2
• Térburkolat szegélyekkel 1492 m2
• Facsemeték ültetése 40 db
• Örökzöldek ültetése 93 db
• cserjék ültetése 1996 db
• Utcabútorok telepítése 27 db
• Vízóra akna létesítése 2 db
• Öntöző rendszer telepítése 2 készlet

ARANY JÁNOS UTCA
Mennyiségek:
• Füvesítés 1400 m2
• Földmunkák 45 m3
• Cserje telepítése 8357 db
• Vízóra akna létesítése 4 db
• Öntöző rendszer telepítése 4 készlet
Az építési beruházás kapcsán engedélyköteles munkarészek nincsenek
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által el végzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68389400
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "NYÍR-SL" Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38638703
Postai cím: Belső Körút 47/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: beres.mernok@gmail.com
Telefon: +36 202131336
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 2. A vállalkozói díj pontját az alábbi 2.7. bekezdéssel egészítik ki:
2.7. A Megrendelő a jelen szerződésmódosítás aláírásával megrendeli a Vállalkozótól a nyíregyházi Pazonyi tér és Arany János utca rekonstrukciójához szükséges, a jelen szerződésmódosítás mellékleteit képező pótmunkák elvégzését.
Szerződő felek a jelen pontban rögzített pótmunkák értékét nettó 8.890.000.-Ft + 27 % ÁFA-ban, mindösszesen bruttó 11.290.300,-Ft-ban, azaz nettó nyolcmillió-nyolcszázkilencvenezer forint + 27% ÁFA-ban, mindösszesen bruttó tizenegymillió-kétszázkilencvenezer-háromszáz forintban határozzák meg.
Szerződő felek rögzítik, hogy a pótmunkák ellenértékével növelten a vállalkozói díj értéke nettó 68.389.400,-Ft + 27 % ÁFA-ban, mindösszesen bruttó 86.854.538,-Ft, azaz nettó hatvannyolcmillió-háromszáznyolcvankilencezer-négyszáz forint + 27% ÁFA-ban, mindösszesen bruttó nyolcvanhatmillió-nyolcszázötvennégyezer-ötszázharmincnyolc forint.
A Vállalkozó az elfogadott és elvégzett pótmunkák ellenértékét a végszámlában tünteti fel.
A szerződés 2. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szöveg:
5.1.3. Vállalkozó a jótállás időtartamára áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő mértékű, összegszerűen 2.974.970.- Ft azaz kettőmillió-kilencszázhetvennégyezer-kilencszázhetven forint jótállási biztosítékot köteles nyújtani.
Módosított szöveg
5.1.3. Vállalkozó a jótállás időtartamára az áfa nélkül számított és a Szerződés-módosítás 2.7. pontjában rögzített, pótmunkákra tekintettel az ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő mértékű, összegszerűen 3.419.470,- Ft azaz hárommillió-négyszáztizenkilencezer-négyszázhetven forint jótállási biztosítékot köteles nyújtani.
Eredeti szöveg:
5.3.4 A Szerződés Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása esetén a Vállalkozó köteles a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-ának, számszerűsítve 11.899.880- Ft azaz tizenegymillió-nyolcszázkilencvenkilencezer-nyolcszáznyolcvan forint meghiúsulási kötbér megfizetésére.
Abban az esetben, ha a Vállalkozóval szemben az érvényesített késedelmi kötbér összege meghaladja a teljes nettó vállalkozói díj 20%-át (azaz húsz százalékát), úgy az Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződéstől elállhat, és a késedelmi kötbéren felül kárait és költségeit is követelheti. Megrendelő a késedelmi kötbér felszámítása mellett meghiúsulási kötbér érvényesítésére nem jogosult.
Módosított szöveg
5.3.4 A Szerződés Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása esetén a Vállalkozó köteles a teljes nettó vállalkozási díjnak a Szerződés-módosítás 2.7. pontjában rögzített, pótmunkákra tekintettel megnövelt összegének a 20 %-ának, számszerűsítve 13.677.880.- Ft azaz tizenhárommillió-hatszázhetvenhétezer-nyolcszáznyolcvan forint meghiúsulási kötbér megfizetésére.
Abban az esetben, ha a Vállalkozóval szemben az érvényesített késedelmi kötbér összege meghaladja a teljes nettó vállalkozói díj 20%-át (azaz húsz százalékát), úgy a Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződéstől elállhat, és a késedelmi kötbéren felül kárait és költségeit is követelheti. Megrendelő a késedelmi kötbér felszámítása mellett meghiúsulási kötbér érvényesítésére nem jogosult.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő felek a szerződés módosításának műszaki indokát az alábbiakban rögzítik:
Megrendelő és Vállalkozó egyezően adják elő, hogy Szerződésüket az alábbi költségvetési tételek vonatkozásában módosítják:
A nyíregyházi Pazonyi tér és Arany János utca rekonstrukciójához szükséges, a jelen szerződésmódosítás mellékleteiben foglalt pótmunkák elvégzése.
A Vállalkozó 2018. október 29. napján kelt, a menetközben történt többszöri egyeztetés alapján véglegesített „Pótmunka kimutatás” elnevezésű dokumentumban tájékoztatta a Megrendelőt, hogy az Ajánlatához képest milyen pótmunkák elvégzése szükséges.
Megrendelő műszaki ellenőre a módosítás körülményeit megvizsgálta, és – tekintettel arra, hogy az abban szereplő megállapítások tényszerűek és valósak, a kimunkálásban szereplő mennyiségek és egységárak megfelelőek, az anyag mellékletében csatolt iratokkal együtt kellően alátámasztottak. – javasolta a szerz. módosítását a Megrendelőnek.
A Megrendelő a Váll. módosítási javaslatát elfogadta.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 59499400 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 68389400 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevő, "NYÍR-SL" Kft. adószáma: 14687530-2-15
Jelen szerződés módosításának jogi indokai
A jelen szerződésmódosítás keretében a vállalkozói díjhoz kapcsolódó – összege, jótállási biztosíték, késedelmi és meghiúsulási kötbér összege - valamennyi módosítás maradéktalanul megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, tekintve, hogy
- a módosítás eredményeként az ellenértékét növekedése nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
- az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt: sem az eredeti szerződés ellenértéke, sem a módosítás szerinti ellenérték növekedés nem éri el az uniós értékhatárt
- az eredeti szerz. érték 15%-át: az eredeti szerz. érték 15%-a 8.924.910,-Ft, amit a módosítás szerinti ellenérték növekedés nem ér el, valamint
- a módosítás nem változtatja meg a szerz. ált. jellegét és illeszkedik az eredeti szerz. jellegéhez: a szerződés általános jellege: szerz. nyíregyházi Pazonyi tér és Arany János utca rekonstrukciójához, a módosítás pedig a nyíregyházi Pazonyi tér és Arany János utca rekonstrukciójához szükséges pótmunkáinak kivitelezése, amely munkák illeszkednek az eredeti szerz. jellegéhez.
Szerződő felek nyilatkozzák, hogy a műszaki tartalom változása indokolta a szerződés vállalkozási díjának módosítását, amely számítási alap növekedésére tekintettel szükségszerűen módosult a jótállási biztosíték, késedelmi és a meghiúsulási kötbér összege is.
A jelen szerződésmódosítás körében végrehajtott valamennyi módosításra így a Kbt. 141. § (2) bekezdésének értelmében és annak megfelelve került sor.
Szerz. felek nyilatkozzák, hogy a tárgyi kivitelezési szerz.-t egyebekben nem kívánják módosítani, és jogviszonyukra – e szerződésmódosítással – a továbbiakban is irányadónak tekintik.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben