Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:4988/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK19015
Postai cím: Lajos utca 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 1 5552950
E-mail: kopcso.beatrix@ofa.hu
Fax: +36 1 5552929
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.ofa.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Rendezvényszervezés szolgáltatás beszerzése”GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs - Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” c. kiemelt projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Rendezvényszervezés szolgáltatás beszerzése”GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs - Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” c. kiemelt projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs - Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások
ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” c. kiemelt projekt
keretében rendezvény szervezése és lebonyolítása a kiemelt projekt célcsoportja részére az
ajánlattételi felhíváshoz mellékelt műszaki leírás szerint.
I. RÉSZ: Sajtónyilvános nyitóesemény - Nyitókonferencia
II. RÉSZ: Nemzetközi Konferencia és Vásár
III. RÉSZ: Vásár Részvétel biztosítása
IV. RÉSZ: Záró Konferencia
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.2-15-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13313 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/10/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Miklós tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1035
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17915000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79952000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs - Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások
ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” c. kiemelt projekt
keretében rendezvény szervezése és lebonyolítása a kiemelt projekt célcsoportja részére az
ajánlattételi felhíváshoz mellékelt műszaki leírás szerint.
I. RÉSZ: Sajtónyilvános nyitóesemény - Nyitókonferencia
II. RÉSZ: Nemzetközi Konferencia és Vásár
III. RÉSZ: Vásár Részvétel biztosítása
IV. RÉSZ: Záró Konferencia
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/10/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17915000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kiscelli utca 104.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/12/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés hatálya az aláíársának napjától 2022. 01. 31. napjáig tart.
A műszaki leírás II. rész lebonyolítás időszaka: 2018. IV. negyedév
A műszaki leírás IV. rész lebonyolítás időszaka: A projekt zárására eső utolsó negyedév
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási szerződés 2016. október 13. napján történt megkötését követően a Vállalkozási szerződéssel érintett projekt feltételrendszerében jelentős változások következtek be, amely -többek között - az ütemezett feladatok, a műveletek, a munkaterhelés, továbbá a rendszeresen végrehajtott folyamatok átütemezési igényében nyilvánult meg. A szakmai támogató tevékenység a projekt futamidejének meghosszabbításával a GINOP 5.1.3-16 társadalmi célú vállalkozások ösztönzése c. felhíváshoz kapcsolódószakmai segítségnyújtás mellett kiegészült a GINOP-5.1.7-17 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése c. felhíváshoz kapcsolódóan projektgenerálási, megvalósítás támogatására irányuló, valamint szektorfejlesztési tevékenységgel, illetve a GINOP-8.8.81-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram kommunikációjával.
A fenti új körülmény erőforrás igénye jelentős kapacitásokat kötött és köt le a Vállalkozási szerződés tárgyával érintett szakemberek kapcsán, akik vonatkozásában a Vállalkozási szerződés szerinti Nemzetközi Konferencia és Vásár rendezvényt a Vállalkozónak meg kell valósítania. A szakemberek szakmai leterheltsége a Vállalkozási szerződés egyéb - jelen módosításig felmerülő - feladatainak ellátását lehetővé tette, ugyanakkor a Vállalkozási szerződés mellékletét képező Műszaki leírás II. rész Nemzetközi Konferencia és Vásár fejezet szerinti rendezvény lebonyolítását már nem, ugyanis ezen rendezvényhez kapcsolódó felkészülési, szervezési és egyéb tevékenységek ellátása, valamint az utazással járó jelentős munkaterhek és kapacitás társulnak. Továbbá a Projekt meghosszabbítására figyelemmel a Vállalkozási szerződés mellékletét képező Műszaki leírás IV. rész Záró Konferencia fejezet szerinti konferencia lebonyolítása a Vállalkozási szerződésben foglalt 2018. IV. negyedévben történő megvalósítása idő előtti lenne, amely az új meghosszabbított (2022.03.31.) időpontra tekintettel nem értelmezhető.
A kiemelt projekt 2022.03.31-ig történő meghosszabbítása - a Vállalkozási szerződés tárgyára figyelemmel - szoros összefüggést mutat a Kbt. 2. (4) bekezdése szerinti, a közpénzek hatékony és felelős gazdálkodás elvével. A projekt korábbi záró időpontjára figyelemmel megjelölt 2018. I. negyedéves Nemzetközi Konferencia és Vásár rendezvényre vonatkozó igény értelemszerűen kitolódott a projekt, 2022.03.31. napjára történő meghosszabbításával, így indokolttá vált a Nemzetközi Konferencia és Vásár rendezvény későbbi időpontban történő megvalósítása. A rendezvény későbbi megvalósítása biztosítja, hogy ne sérüljön a Kbt. szerinti közpénzek hatékony és felelős gazdálkodásának alapelve.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 17915000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 17915000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben