Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0559/2019
CPV Kód:45340000-2
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye:A II.1.4. pontban felsorolt helyszínek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Balogh Tamás
Telefon: +36 14125850
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kulcskezelést segítő eszközök telepítése
Hivatkozási szám: EKR000869672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45340000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A NAV őrzésvédelmi rendszerében az alábbi helyszíneken a következő eszközök telepítése válik szükségessé:
1054 Bp. Széchenyi u. 2. Elektronikus kulcstabló rendszer1db; Kamera 3db
1052 Bp. Deák Ferenc u. 23. Elektronikus kulcstabló rendszer1db;
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u 22. Hengerzárbetét1db; Elektronikus kulcsszéf 1db; Kaputelefon rendszer1db
4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér. 7. Elektronikus kulcstabló rendszer1db
6724 Szeged, Csemegi u. 4. Elektronikus kulcstabló rendszer1db
5600 Békéscsaba, Dózsa György út 2. Elektronikus kulcstabló rendszer1db
7622 Pécs, Nagy Lajos király útja. 3. Elektronikus kulcstabló rendszer1db
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 24. Elektronikus kulcstabló rendszer1db
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 28 Elektronikus kulcstabló rendszer1db
9022 Győr, Czuczor Gergely u. 28-36. Elektronikus kulcstabló rendszer1db
8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u. 2. Elektronikus kulcstabló rendszer1db, Kaputelefon rendszer 1db,Elektronikus kulcsszéf1db
Részletes leírást a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kulcskezelést segítő eszközök telepítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45340000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU221,HU223,HU231,HU232,HU233,HU323,HU332,HU333 A teljesítés helye: A II.1.4. pontban felsorolt helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A NAV őrzésvédelmi az alábbi helyszíneken az alábbi eszközök telepítése válik szükségessé:
1054 Budapest, Széchenyi utca 2.
Az épület „A” portáján elhelyezett kulcsszekrénynek alkalmasnak kell lennie legalább 50 db kulcs és legalább 8 db kulcsdoboz kezelésére
Az épület „B” portáján elhelyezett kulcsszekrénynek alkalmasnak kell lennie legalább 90 db kulcs és legalább 6 db kulcsdoboz kezelésére
Az épület „C” portáján elhelyezett kulcsszekrénynek alkalmasnak kell lennie legalább 100 db kulcs és legalább 20 db kulcsdoboz kezelésére
A 3 kulcsszekrény megfigyelése érdekében 3 db 720p felbontású HD-TVI (TURBO HD) technológiájú kamerát szükséges telepíteni
1052 Budapest Deák Ferenc utca 23.
Elektronikus kulcstabló rendszer: Az épületben kettő darab kulcsszekrényt kell elhelyezni a NAV által használt két szinten. A kulcsszekrényeknek egyenként legalább 20 db egyedi kulcshelyet és legalább 4 db rekeszt kell tartalmaznia.
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 22.
Mechanikai védelem: A főbejárati és az udvari bejárati ajtókon hengerzárbetétet kell cserélni, melynek zártörés, fúrás, savazás, letapogatás elleni védettséggel kell rendelkeznie, a kulcsokat kizárólag csak biztonsági kártyával lehessen másolni. Az épület udvari bejáratánál elektronikus működtetésű kulcsszéfet kell telepíteni, amelynek nyitását zárását kódzárral kell vezérelni.
Kaputelefon rendszer: Az épület főbejáratánál kaputelefont kell telepíteni, amelyhez 2 db beltéri egységnek kell csatlakoznia. A főbejárati kapura mágneszárat kell szerelni, amelyet kívülről kóddal, belülről a beltéri egységről lehessen működtetni.
4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér. 7.
Elektronikus kulcstabló rendszer: Az épületben olyan kulcsszekrényt kell elhelyezni, amely legalább 50 db egyedi kulcshelyet és legalább 4 db rekeszt tartalmaz.
6724 Szeged, Csemegi utca 4.
Elektronikus kulcstabló rendszer: Az épületben olyan kulcsszekrényt kell elhelyezni, amely legalább 70 db egyedi kulcshelyet és legalább 4 db rekeszt tartalmaz.
5600 Békéscsaba, Dózsa György út 2
Elektronikus kulcstabló rendszer: Az épületben olyan kulcsszekrényt kell elhelyezni, amely legalább 30 db egyedi kulcshelyet és legalább 4 db rekeszt tartalmaz.
Kaputelefon rendszer: Az épület két bejáratánál kaputelefont kell telepíteni, amelyhez 3 beltéri egységnek kell csatlakoznia.
7622 Pécs, Nagy Lajos király útja. 3.
Elektronikus kulcstabló rendszer: Az épületben olyan kulcsszekrényt kell elhelyezni, amely legalább 60 db egyedi kulcshelyet és legalább 6 db rekeszt kell tartalmaznia.
7100 Szekszárd, Széchenyi utca 24.
Elektronikus kulcstabló rendszer: Az épületben olyan kulcsszekrényt kell elhelyezni, amely legalább 30 db egyedi kulcshelyet és legalább 4 db rekeszt kell tartalmaznia.
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 28.
Elektronikus kulcstabló rendszer: Az épületben olyan kulcsszekrényt kell elhelyezni, amely legalább 40 db egyedi kulcshelyet és legalább 4 db rekeszt kell tartalmaznia.
9022 Győr, Czuczor Gergely utca 28-36.
Elektronikus kulcstabló rendszer: Az épületben olyan kulcsszekrényt kell elhelyezni, amely legalább 40 db egyedi kulcshelyet és legalább 4 db rekeszt kell tartalmaznia.
8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen utca 2.
Elektronikus kulcstabló rendszer: Az épületben olyan kulcsszekrényt kell elhelyezni, amely legalább 50 db egyedi kulcshelyet és legalább 10 db rekeszt kell tartalmaznia.
Kaputelefon rendszer: Az épület két bejáratánál kaputelefont kell telepíteni, amelyhez 2 beltéri egységnek kell csatlakoznia.
Mechanikai védelem: Az épület főbejáratánál elektronikus működtetésű kulcsszéfet kell telepíteni, amelynek nyitását zárását kódzárral kell vezérelni.
Részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelezően vállalt 24 hónapon felüli jótállás időtartama (legfeljebb további 36 hónap)  20
2 3.M2B. pont kapcsán bemut. szakemberek közül kiv. szakembernek az előírt 36 hó feletti biztonságtechnikai szerelő/kezelő vagy elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő területen szerzetttaapasztalata 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.1.5.; II.2.7. ponthoz:
A szerződés teljesítésének határideje az időben utolsó munkaterület átadásától számított 60 nap.
Kiegészítés a II.2.5. ponthoz:
Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont esetében további 24 hónap szakmai tapasztalatot vesz figyelembe az értékelés során.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Kulcskezelést segítő eszközök telepítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás V.2. További információk 12. pontjában rögzítette, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, azaz Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlat kerül benyújtásra.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján a közbeszerzési eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72600256
Postai cím: Művelődés Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11185448243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás V.2. További információk 12. pontjában rögzítette, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, azaz Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlat kerül benyújtásra.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján a közbeszerzési eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.
Ajánlattevő neve: H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1223 Budapest Művelődés Utca 4.
Adószáma: 11185448-2-43
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges