Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:5647/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Vasvár Város Önkormányzata;Alsóújlak Község Önkormányzata;Gellénháza Község Önkormányzata;Boba Község Önkormányzata;Nemeskocs Község Önkormányzata;Egyházashetye Község Önkormányzata;Borgáta Község Önkormányzata;Káld Község Önkormányzata;Köcsk Község Önkormányzata
Teljesítés helye:HU222, HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:európai uniós projektek lebonyolítását ellátó nonprofit kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:európai uniós projektek lebonyolítását ellátó nonprofit kft.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Vasvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK08322
Postai cím: Alkotmány utca 1.
Város: Vasvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9800
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Tóth Balázs polgármester
Telefon: +36 94572010
E-mail: titkarsag@vasvar.hu
Fax: +36 94572011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vasvar.hu

Hivatalos név: Alsóújlak Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK26868
Postai cím: Csurgó u. 15/A.
Város: Alsóújlak
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9842
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Németh Tibor polgármester
Telefon: +36 94573120
E-mail: hivatal@alsoujlak.hu
Fax: +36 94573120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsoujlak.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.alsoujlak.hu

Hivatalos név: Gellénháza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK23297
Postai cím: Kossuth u. 2.
Város: Gellénháza
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8981
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Farkas Imre Józsefné polgármester
Telefon: +36 92566027
E-mail: jegyzo.gellenhaza@zalaszam.hu
Fax: +36 92566002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gellenhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gellenhaza.hu

Hivatalos név: Boba Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK26937
Postai cím: Berzsenyi Dániel utca 1.
Város: Boba
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9542
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Somogyi Ákos polgármester
Telefon: +36 95439001
E-mail: somogyi.akos@citromail.hu
Fax: +36 95439001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.boba.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.boba.hu

Hivatalos név: Nemeskocs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK20422
Postai cím: Petőfi u. 68.
Város: Nemeskocs
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9542
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: László Kálmán Ervin polgármester
Telefon: +36 95438034
E-mail: onknemeskocs@freemail.hu
Fax: +36 95438034
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://onkormanyzat.mti.hu/intezmeny/2492/nemeskocs_kozseg_onkormanyzata
A felhasználói oldal címe (URL): http://onkormanyzat.mti.hu/intezmeny/2492/nemeskocs_kozseg_onkormanyzata

Hivatalos név: Egyházashetye Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK22484
Postai cím: Berzsenyi u. 45.
Város: Egyházashetye
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9554
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Zolnai Attila polgármester
Telefon: +36 95472004
E-mail: egyhazashetye@citromail.hu
Fax: +36 95472004
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://onkormanyzat.mti.hu/intezmeny/1379/egyhazashetye_kozseg_onkormanyzata
A felhasználói oldal címe (URL): http://onkormanyzat.mti.hu/intezmeny/1379/egyhazashetye_kozseg_onkormanyzata

Hivatalos név: Borgáta Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15638
Postai cím: Kossuth tér. 7.
Város: Borgáta
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9554
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gőcze Zsanett polgármester
Telefon: +36 709423990
E-mail: zsanett.gocze@gmail.com
Fax: +36 95470167
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.borgata.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.borgata.hu

Hivatalos név: Káld Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15620
Postai cím: Berzsenyi utca 19.
Város: Káld
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9673
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Schmidt József polgármester
Telefon: +36 95470002
E-mail: phkald@airplanet.hu
Fax: +36 95470167
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kald.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kald.hu

Hivatalos név: Köcsk Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK26938
Postai cím: Hunyadi u. 2.
Város: Köcsk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9553
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Magyar Tibor polgármester
Telefon: +36 703729441
E-mail: baloghne.gyurakcs@janoshaza.hu
Fax: +36 95447001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://onkormanyzat.mti.hu/intezmeny/2069/kocsk_kozseg_onkormanyzata
A felhasználói oldal címe (URL): http://onkormanyzat.mti.hu/intezmeny/2069/kocsk_kozseg_onkormanyzata
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: európai uniós projektek lebonyolítását ellátó nonprofit kft.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: európai uniós projektek lebonyolítását ellátó nonprofit kft.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Váll. szerz. a KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azon. proj. keretében, Vasvár, Alsóújlak, Gellénháza, Boba, Nemeskocs, Egyházashetye településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és hálózat fejlesztés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosítószámú projekt keretében, Vasvár, Alsóújlak, Gellénháza, Boba, Nemeskocs, Egyházashetye településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (NYDDU8)”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2007988000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Váll. szerz. a KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azon. proj. keretében, Vasvár, Alsóújlak, Gellénháza, Boba, Nemeskocs, Egyházashetye településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és hálózat fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45232400-6
45232410-9
45232411-6
45232420-2
45231300-8
45233223-8
45233228-3
45232423-3
45252100-9
45252127-4
45252130-8
39350000-0
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222, HU223 A teljesítés fő helyszíne: Vasvár, Alsóújlak, Gellénháza, Boba, Nemeskocs, Egyházashetye település közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosítószámú projekt keretében, Vasvár, Alsóújlak, Gellénháza, Boba, Nemeskocs, Egyházashetye településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (NYDDU8)”
A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:
A projekt célja a Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 8. (NYDDU 8) azonosító számú projekt keretében:
1. Egyházashetye (Egyházashetye, Káld, Borgáta, Köcsk, Boba, Nemeskocs) szennyvízelvezetése és kapcsolódó rekonstrukciós munkák,
2. Vasvár központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének fejlesztése és szennyvízhálózatának bővítése (Vasvár, Alsóújlak),
3. Gellénháza község szennyvíztisztításának fejlesztése.
A fejlesztést követően kialakuló rendszer főbb elemei:
GELLÉNHÁZA KÖZSÉG SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE
• Előmechanika és homokfogó telepítése (homok és rácsszemét tárolással),
• 2 db. biológiai műtárgy kiépítése (2x340 m3),
• 2 db ülepítő kiépítése (2x60 m2),
• Recirkulációs gépház építése,
• Meglévő biológiai fokozatból kiegyenlítő műtárgy megvalósítása,
• Meglévő fúvógépház felújítása,
• Meglévő fertőtlenítő medencék felújítása,
• Parshall csatorna szükséges felújítása,
• Iszapsűrítő műtárgy kialakítása (meglévő kétszintes ülepítőből),
• Meglévő kezelő épület felújítása,
• Telepi út bővítése,
• Udvartéri vezetékek építése
• Telepi vízbekötés és trafó áthelyezése.
EGYHÁZASHETYE (EGYHÁZASHETYE, KÁLD, BORGÁTA, KÖCSK, BOBA, NEMESKOCS) SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ REKONSTRUKCIÓS MUNKÁK
• 2 182 fm D200 KG-PVC csatorna építése zöldterületen,
• 5 056 fm D200 KG-PVC csatorna építése útburkolat helyreállítással,
• 458 db D160 KG-PVC bekötés építése,
• 5 325 fm D110 KPE vezeték építése,
• 2 060 fm D90 KPE vezeték építése,
• 4 db. átemelő építése (B-I., B-II., N-I., átemelők és T-I. sz. hálózati végátemelő),
• 2 db. átemelő rekonstrukció.
VASVÁR KÖZPONTÚ AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ÉS SZENNYVÍZHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE (VASVÁR, ALSÓÚJLAK)
• 1 353 fm D200 KG-PVC csatorna építése zöldterületen,
• 4 589 fm D200 KG-PVC csatorna építése útburkolat helyreállítással,
• 261 db D160 KG-PVC bekötés építése,
• 2 db. HBA építése,
• 6 498 fm D110 KPE vezeték építése,
• 611 fm D90 KPE vezeték építése,
• 554 fm D63 KPE vezeték építése,
• 2 db. átemelő építése (A-I., A-II., sz. átemelők),
• 1 db. átemelő gépészet rekonstrukció (V2. sz. átemelők),
• 1 db. szennyvíztisztító kiszolgáló helyiség kialakítása.
Részletes műszaki tartalom az indikatív terv és egyéb kapcsolódó műszaki előírások szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezésvonatkozásában 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00072
II.2.14) További információ:
Jelen eljárás típusa: a Kbt. II. része szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötöttkeretmegállapodás második része szerinti versenyújranyitásos eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjaalapján

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 051 - 083944
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Váll. szerz. a KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azon. proj. keretében, Vasvár, Alsóújlak, Gellénháza, Boba, Nemeskocs, Egyházashetye településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és hálózat fejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail: fischer.laszlo@szabadics.hu
Telefon: +36 302287052
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541920
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2453203800
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2007988000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. ajánlattevő:
Szabadics Közm ű és Mélyépítő Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
adószám: 13748429-2-20.
2. ajánlattevő:
Közös Ajánlatte vők neve: E-B 2020 Konzorcium.
Közös Ajánlattevő 1 (képviselő, konzorcium veze tő tagja) neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Közös Ajánlattevő 1 székhelye: 2225 Üllő, belterület 3753. hrsz.
Adószáma: 13125811-2-44.
Közös Ajánlattevő 2 (képvise lő, konzorcium tagja) neve: Betonútépítő Zrt.
Közös Ajánlattevő 2 székhelye: 1131 Budapest, Jász u. 156-158.
Adószáma: 23041565-2-41.
3. ajánlattevő:
Közös ajánlatte vő neve: A-G HÍD Konzorcium.
Közös Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt.
Közös Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest. Karikás Frigyes u. 20.
Adószáma: 24857538-2-44.
Közös Ajánlattevő neve: HÍD Zrt.
Közös Ajánlattevő székhelye: 113 8 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Adószáma: 14517286-2-44.
Közös Ajánlattevő neve: G-H íd Zrt.
Közös Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.
Adószáma: 14541029-2-44.
4. ajánlattevő:
STRABAG Építő ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület).
Adószáma: 10776456-4-43
II. A tárgyi eljárást az NFP - Nemzeti Fejlesztési Programiroda folytatta le a jelen hirdetmény I.1) pontjában megjelölt települési
önkormányzatok nevében eljárva a Kbt. 29. § (1) bekezdés szerinti meghatalmazásalapján.A szerződő felek a jelen hirdetmény
I.1) pontjában megjelölt települési önkormányzatok.
III. Azon környezetvédelmi szempontok megnevezése, amelyek figyelembe lettek véve az eljárás során:2.1.Porszennyezés
csökkentése, levegővédelem; 2.2. Zajterhelés csökkentése; 2.3. Forgalom és közúti infrastruktúra fenntartása,kedvezmények
nyújtása a helyi lakosságnak; 2.4. Talajszennyezés csökkentése;2.5.Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és
a kivitelezés hulladékgazdálkodásának zavartalansága; 2.6. Élővilág védelme.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)