Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:0577/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Ecséd Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Ecséd belterület 598/1, 275, 598/2, 510/2 hrsz-ek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dinett Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ecséd Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25212941
Postai cím: Szabadság Utca 139.
Város: Ecséd
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Maksa Mátyás
Telefon: +36 37558400
E-mail: ecsed.ph@ecsed.hu
Fax: +36 37558400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása Ecséden
Hivatkozási szám: EKR000623292018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása Ecséden
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
További tárgyak:45232452-5
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Ecséd belterület 598/1, 275, 598/2, 510/2 hrsz-ek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. projektterület:
burkolt folyóka építése, padkarendezéssel: 34,9 m
TB20/30/30 áteresz építése fedlappal, közút alatt: 10 m
aszfaltburkolat lokális helyreállítás: 7,2 m3
monolit vb. akna építése: 2 db
2. típusú árok építése, padkarendezéssel: 250,72 m
1. típusú árok építése, padkarendezéssel: 49,26 m
meglévő földárok profilozása: 29 m
f30 beton kapubejárók kiépítése: 38 m
meglévő vb. akna felújítása: 10 m

2. projektterület:
1. típusú árok építése, padkarendezéssel: 25,43 m
2. típusú árok építése, padkarendezéssel: 22,1 m
földmedrű szikkasztóárok építése: 75,15 m
M22 nemesített padka építése: 13,41 m3
meglévő átereszek tisztítása, jókarba helyezése: 22,15 m
meglévő burkolt árok felújítása: 40,47 m
meglévő földárok profilozása: 25 m

3. projektterület
3. típusú árok építése, padkarendezéssel: 29,35 m
meglévő burkolt árok felújítása: 63 m
M22 nemesített padka építése: 15,75 m3
aszfaltburkolat lokális helyreállítás: 10,4 m3
f30 beton kapubejárók kiépítése: 3 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-HE1-2016-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19446 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása Ecséden
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dinett Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98517143
Postai cím: Lendvay Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: info@dinett.hu
Telefon: +36 202888787
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28066830
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
További tárgyak:45232452-5
45247112-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Ecséd belterület 598/1, 275, 598/2, 510/2 hrsz-ek
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. projektterület:
burkolt folyóka építése, padkarendezéssel: 34,9 m
TB20/30/30 áteresz építése fedlappal, közút alatt: 10 m
aszfaltburkolat lokális helyreállítás: 7,2 m3
monolit vb. akna építése: 2 db
2. típusú árok építése, padkarendezéssel: 250,72 m
1. típusú árok építése, padkarendezéssel: 49,26 m
meglévő földárok profilozása: 29 m
f30 beton kapubejárók kiépítése: 38 m
meglévő vb. akna felújítása: 10 m

2. projektterület:
1. típusú árok építése, padkarendezéssel: 25,43 m
2. típusú árok építése, padkarendezéssel: 22,1 m
földmedrű szikkasztóárok építése: 75,15 m
M22 nemesített padka építése: 13,41 m3
meglévő átereszek tisztítása, jókarba helyezése: 22,15 m
meglévő burkolt árok felújítása: 40,47 m
meglévő földárok profilozása: 25 m

3. projektterület
3. típusú árok építése, padkarendezéssel: 29,35 m
meglévő burkolt árok felújítása: 63 m
M22 nemesített padka építése: 15,75 m3
aszfaltburkolat lokális helyreállítás: 10,4 m3
f30 beton kapubejárók kiépítése: 3 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28066830
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dinett Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98517143
Postai cím: Lendvay Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: info@dinett.hu
Telefon: +36 202888787
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosul a szerződés IV.1. Teljesítési határidő pontja:
Eredeti szöveg:
Szerződő felek a szerződés teljesítési határidejét a szerződéskötéstől számított 2 hónapban határozzák meg, azaz 2018. december 15. Előteljesítés lehetséges.
Módosított szöveg:
Szerződő felek a szerződés teljesítési határidejét a szerződéskötéstől számított 2019. március 31.-ben határozzák meg. Előteljesítés lehetséges.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó 2018.12.14.-i dátummal akadályközlést nyújtott be a Megrendelő felé, kérve a szerződés teljesítésének határidejét módosítani 2019.03.31.-re, az alábbi indokokra tekintettel:
A munkaterület átadás-átvétele ami egyben a munkavégzés megkezdése, valamint a 2018.12.13.-i időintervallum között időszakban esős időjárás hátráltatta a munkálatokat, mely az E-naplóba is bejegyzésre került az alábbi dátumok szerint: 2018.11.19. ; 2018.11.20. ; 2018.11.24. ; 2018.11.25. ; 2018.11.26. ; 2018.11.27. ; 2018.12.04. ; 2018.12.08.
A munka jellegéből adódóan ezeken a napokon, illetve az ezt követő több napon keresztül, a munkavégzés ellehetetlenült.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 28066830 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 28066830 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázatának folytatása karakterhiány miatt:
Ezenkívül előre nem látható okok következtében a CS-1-1 jelű szakaszon a kivitelezés során feltárt – a közműtérképek alapján készült kiviteli tervekben nem pontosan szereplő - lakossági közművezetékek (ivóvíz, szennyvíz, gáz) magasságbeli, és a tervezett árok folyásfenék keresztezéséből alakuló műszaki megoldás többlet időt igényelt a tervezetthez képest.
Mindezek következtében a folyamatos erőforrások biztosítása ellenére sem tartható a szerződésben rögzített befejezési határidő. Tekintve, hogy a munkavégzés a téli hónapokban így már csak korlátozott ütemben tud folyni, a Felek a kivitelezés határidejét 2019.03.31.-ben állapítják meg.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben