Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:5938/2019
CPV Kód:45453000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:HU321;HU321;HU323;HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Épít-Takarít 2004 Bt.;Épít-Takarít 2004 Bt.;Épít-Takarít 2004 Bt.;Épít-Takarít 2004 Bt.
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Edit
Telefon: +36 52512700
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-542_2.: Db-i Egyetem infrastruktúra fejl._2.
Hivatkozási szám: EKR000828392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-542/2/2018.: A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzésmegújítása az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 projekt keretében – 2.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 114621169 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: TTK Villamosmérnöki Kar laborok felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
További tárgyak:45310000-3
45330000-9
45421142-1
45430000-0
45442110-1
45453000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Bem tér 18/a.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: TTK Villamosmérnöki Kar laborok, szakmódszertani szemináriumi termek, folyóvizes labor-, hallgatói labor felújítása.
Építőmesteri munkák:
A meglévő elavult burkolatok bontása (padlóburkolat, oldalfali csempeburkolat, PVC burkolat), válaszfalak bontása szükséges. Az aljzatkiegyenlítő réteg elkészítése után új padlóburkolat készül: Gress lap (68,6 m2) és PVC (Hogén Tarkett Eclips SD antisztatikus) burkolat (413,7 m2), a vizes helyiségek oldalfalán csempeburkolat készül (198,8 m2). Az új burkolat készítése mellett szükségszerű a régi, megmaradó burkolatok javítása. A vizes helyiségekben üzemi-használati víz elleni szigetelés készül.
Komplett felújításra kerülnek a homlokzati nyílászárók és a belső ajtók is, méretre készített redőny elhelyezésével. A homlokzati felületre hőszigetelő rendszer kerül elhelyezésre. Az ablakokon a meglévő redőny elbontásra kerül, új redőny és reluxa készül. Az oldalfalakon és mennyezeten diszperzit festés készül (1337,8 m2). Az épület mellett új parkoló kerül kialakításra.
Épületgépészet:
A helyiségekben lévő gépészeti szerelvények cseréje szüksége, falon kívül vezetett vízvezetékek falba süllyesztésével, meglévő-, megmaradó radiátorokkal. A radiátorok termosztatikus radiátorszelepeket és új torlókat kapnak. A mosdó komplett épületgépészeti felújítása szükséges (WC csészék (ALFÖLDI-Bázis típusú, HIGIENIA műanyag öblítőtartállyal), mosdók, szerelvények, falon belüli vezetékek cseréje), új pipere tárgyak elhelyezésével. A folyosón lévő ivókút cseréje szükséges. Minden helyiségbe új oldalfali split klíma (GREE gyártmányú GWH09KF típusú 9db 2,6 kW ; GWH12KF típusú 1db 3,5 kW és GWH 18 KG tipúsú 1db 5,3 kW hűtési teljesítményű, inverteres, oldalfali kivitelű, hűtő-fűtő, infra távirányítású mono split készülék) elhelyezése szükséges, a meglévő klímát karban kell tartani. A meglévő mini konyha helyett új beszerzése, beépítése (hűtővel, főzőlappal, mosogatóval) kiegészítő szerelvényeivel. A vizesblokk komplett felújítása szükséges az összes gépészet szerelvénnyel együtt.
Elektromos szerelési munkák:
Új vezetékek szerelése történik. Új energiatakarékos lámpatestek kerülnek felszerelésre.
A labor igényeinek megfelelő gyengeáramú hálózat kerül kiépítésre.
Felújítással érintett hasznos alapterület: 308,99 m2.
További részletek a műszaki leírásban találhatóak.
Az eljárás keretében megvalósuló építési munkák nem minősülnek engedélyköteles építési tevékenységnek.
Az árazatlan költségvetésben esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletesen leírtakkal egyenértékű termék, eszköz megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.1.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 20
2 A 36 hónapot meghaladó jótállás időtartama (min. 0, max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. projekt
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében két szélső érték figyelembevételével történő arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: BTK Multifunkcionális inf. tanterem felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További tárgyak:45310000-3
45314320-0
45330000-9
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. HRSZ: 22246/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: BTK Multifunkcionális informatikai tanterem felújítása (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület V. tanterem)
Elvégzendő feladatok műszaki leírása:
• meglévő dobogó elbontása.
• fa padlóburkolat és kerámia lábazat bontása
• olajlábazat eltávolítása
• meglévő aljzat kiegyenlítése után új nagy kopásállóságú ragasztott antisztatikus pvc burkolat készítése (75,33 m2)
• terem bejárati ajtó pászítása, mázolása, zár, kilincs és siltek cseréje, bőrborítás felújítása
• új fa karnisok felszerelése, sötétítő függönnyel
• oldalfal és mennyezet glettelés, festés diszperziós falfestékkel (223,42 m2)
• ablakok pászítása, felújító mázolása
• tábla alacsonyabbra helyezése, fali alap fatábla és keret felújító festése, új mozgatható kerámia lapos és filces tábla beépítése, mozgató mechanika beállítása
• 30+1 db számítógépes munkaállomás kialakítása erős és gyengeáramú csatlakozásokkal (munkaállomásonként 1db gyengeáramú, 3 db erősáramú csatlakozás, a tanári asztalhoz 2db gyengeáramú, 6db erősáramú csatlakozás) Felállások a bútorzatra a padló csatornából, a bútorzaton szerelvényezhető kábelcsatornában való vezetés
• szerver szekrény magasabbra helyezése, polc beépítése a szünetmentes berendezés részére
• lámpatestek bontása, új LED-es lámpatestek beépítése függesztve, a táblák előtt mennyezetre szerelve
• a meglévő projektor részére új HDMI és VGA kábel, gyenge- és erősáramú csatlakozás kiépítése, falba süllyesztve
• minden meglévő-megmaradó falon kívüli elektromos és gyengeáramú vezeték besüllyesztése falba.
• folyosói elektromos fő kapcsolószekrény felújítása.
• meglévő mosdó bontása, áthelyezése a bejárati ajtó mellé. Új mosdó beépítése bútorba építve, 5 l-es elektromos vízmelegítő beépítésével, kiegészítő szerelvényekkel (tükör, világítás, szappan és papírtörlő adagoló).
• bejárat melletti fal burkolása a beépített mosdó után élzárt bútorlappal, 2,00 m magasságig, 11,00 m hosszban. Ruhaakasztók felszerelése a bútorlapra.
A Kivitelező a kivitelezés ideje alatt köteles betartani a területre vonatkozó zajkibocsájtási határértékeket. Köteles továbbá, minden olyan szakhatósági engedély, hozzájárulás beszerzésére, amely a kivitelezési tevékenységgel összefügg.
Felújítással érintett hasznos alapterület: 75,33 m2.
További részletek a műszaki leírásban találhatóak.
Az eljárás keretében megvalósuló építési munkák nem minősülnek engedélyköteles építési tevékenységnek.
Az árazatlan költségvetésben esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletesen leírtakkal egyenértékű termék, eszköz megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.1.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 20
2 A 36 hónapot meghaladó jótállás időtartama (min. 0, max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. projekt
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében két szélső érték figyelembevételével történő arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: EK skill laborok kialakítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További tárgyak:45310000-3
45331220-4
45442110-1
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4. RSZ: 1398/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Egészségügyi Kar skill laborok kialakítása
Építészet:
Nagy kopásállóságú PVC burkolatot kell készíteni a meglévő aljzatra, illesztések hegesztve, lágy szegővel ellátva. A helyiségeket ki kell festeni. 3 db rossz állapotú fa ablakot ki kell bontani, helyére új 5 légkamrás hőszigetelt műanyag ablakok kerülnek (bukó-nyíló kivitel, kívül színes belül fehér, külső-belső párkánnyal kell). Az ablakcserét követően a cseréből adódó faljavításokat el kell végezni. Továbbá 1 db fa belső nyílászárót kell elhelyezni. A régi és az új nyílászárókon szalagfüggöny árnyékolás készül.
PVC burkolat:917,06 m2
Felületképzés (fal, mennyezet festés):1984,6 m2
Gépészet:
Meglévő légkondicionálók áthelyezése, valamint új légkondicionáló berendezések szerelése, üzembe helyezése.
Gyenge áram:
Informatikai hálózat kiépítése, emeleti helyiségekben 10Gbit 30 db végponttal, Cat6a aljzatokkal panelekkel kábellel falon kívül csatornába.
Felújítással érintett hasznos alapterület: 917,06 m2.
További részletek a műszaki leírásban találhatóak.
Az eljárás keretében megvalósuló építési munkák nem minősülnek engedélyköteles építési tevékenységnek.
Az árazatlan költségvetésben esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletesen leírtakkal egyenértékű termék, eszköz megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.1.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 20
2 A 36 hónapot meghaladó jótállás időtartama (min. 0, max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. projekt
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében két szélső érték figyelembevételével történő arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: ÁOK Szemészeti Tanszék skill labor kialakítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
További tárgyak:45310000-3
45330000-9
45430000-0
45442110-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. HRSZ: 22249/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: ÁOK Szemészeti Tanszék skill labor kialakítása
Az épület alagsorában az Észek-Nyugati oldalon a jelenleg Tálaló- Dolgozói ebédlő- Sterilizáló- Kis műtő – ERG helyiségek funkciója megszűnik, ezen a területen lesz kialakítva egy szimulációs komplex teremcsoport.
A teremcsoport magába foglal egy közösségi fogadó helyiséget, egy szimulációs műszer oktatót („Dry Lab”), egy szemináriumi előadót, egy gyakorló műtőt (szimulációs), és egy betegvizsgálat gyakorló helyiséget.
Közösségi fogadó helyiség:
A jelenlegi tálalóból lesz kialakítva, a mozaik padló és aljzatbeton elbontásával, vakolatok bontásával, előtétfal építésével vízmentes gipszkartonból, új aljzat készítéssel, Gress padlóburkolat (97,51 m2) készítéssel, az előtétfalakon csempe burkolat (223,1 m2) készítéssel, a meglévő falnyílásra toló ajtó készítéssel, a meglévő ablak felújításával, a mennyezetre látszóbordás állmennyezet készítéssel, a fűtési- és vízvezetékek áthelyezése a főfal mellé és azok eldobozolása gipszkartonnal a meglévő fűtőtestek felújításával, új mosdóberendezés kialakításával, új villamos hálózat kialakításával. A felületképzés mennyisége 320,51 m2.
Műszerszoba:
A dolgozói ebédlő helyén lesz kialakítva. Az aljzata, padlója, oldalfala és mennyezete a közösségi helyiségével azonos kivitelűen kell kialakítani. Új víz- és fűtési hálózat, új mosdó beépítés, új termosztatikus radiátor szelepek beépítése szükséges.
Szemináriumi előadó helyiség:
Az Észak- Nyugati sarok helyiségben lesz kialakítva, minden meglévő válaszfal kibontásával. Az aljzat, padló, oldalfal, és mennyezet a közösségi helyiséggel azonos lesz. Új víz- és fűtési hálózat, új mosdó beépítés, új termosztatikus radiátor szelep beépítés, új villamos hálózat és világítás kiépítése szükséges. Illetve szükséges új gyengeáramú hálózat kiépítése, projektor telepítése.
Gyakorló szimulációs műtő:
A meglévő kis műtő helyén lesz kialakítva. Aljzata, padlója, oldalfala és mennyezete a közösségi helyiségnek megfelelően lesz kialakítva. Új víz- és fűtési rendszer, új mosdó, új termosztatikus radiátor szelep beépítése szükséges. Új villamos hálózat épül a műtő funkciónak megfelelően. Új gyengeáramú hálózat épül.
Betegvizsgáló gyakorló helyiség:
A sterilizáló helyiség területén lesz elhelyezve. A meglévő válaszfal kibontandó. Az aljzatok, padló, oldalfal, mennyezet a közösségi helyiségnél leírtak szerint épül. Új víz- és fűtési hálózat, új mosdó beépítése. Szükséges az új villamos hálózat-, és gyengeáramú hálózat kiépítése.
Általános elvégzendő feladatok:
A gipszkarton előtétfalakon, valamint a vakolatokon diszperziós falfestés készítése szükséges. A megmaradó fa ajtókat pászítani és felületkezelni kell. A szimulációs blokk teljes területén padlóburkolaton, csempeburkolaton, üveg felületeken, és berendezési tárgyakon általános takarítás végzendő.
Felújítással érintett hasznos alapterület: 97,51 m2.
További részletek a műszaki leírásban találhatóak.
Az eljárás keretében megvalósuló építési munkák nem minősülnek engedélyköteles építési tevékenységnek.
Az árazatlan költségvetésben esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletesen leírtakkal egyenértékű termék, eszközmegajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.1.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 20
2 A 36 hónapot meghaladó jótállás időtartama (min. 0, max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00015 sz. projekt
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében két szélső érték figyelembevételével történő arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 216 - 493045
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: TTK Villamosmérnöki Kar laborok felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Épít-Takarít 2004 Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12210190
Postai cím: Kolozsvár Utca 48/A
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: epit.takarit@gmail.com
Telefon: +36 203242644
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57037934
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: BTK Multifunkcionális inf. tanterem felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Épít-Takarít 2004 Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12210190
Postai cím: Kolozsvár Utca 48/A
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: epit.takarit@gmail.com
Telefon: +36 203242644
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8539512
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3 Elnevezés: EK skill laborok kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Épít-Takarít 2004 Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12210190
Postai cím: Kolozsvár Utca 48/A
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: epit.takarit@gmail.com
Telefon: +36 203242644
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24515364
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4. Rész száma: 4 Elnevezés: ÁOK Szemészeti Tanszék skill labor kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Épít-Takarít 2004 Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12210190
Postai cím: Kolozsvár Utca 48/A
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: epit.takarit@gmail.com
Telefon: +36 203242644
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24528359
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM-rendelet 18. §-a szerinti adatok:
1., A nyertes ajánlattevők adószáma:
1-4. eljárási rész esetén: 22124801-2-09.
2., Az ajánlattevők neve, címe és adószáma, részenkénti bontásban:
1. eljárási rész:
Épít-Takarít 2004 Bt. (4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár u. 48/A., adószám: 22124801-2-09)
Ke-Víz 21 Építőipari Zrt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21., adószám: 11876566-2-15)
Dryvit Profi Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Karabély u. 3., adószám: 24880521-2-09)
2. eljárási rész:
Épít-Takarít 2004 Bt. (4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár u. 48/A., adószám: 22124801-2-09)
Dryvit Profi Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Karabély u. 3., adószám: 24880521-2-09)
3. eljárási rész:
Épít-Takarít 2004 Bt. (4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár u. 48/A., adószám: 22124801-2-09)
Ke-Víz 21 Építőipari Zrt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21., adószám: 11876566-2-15)
Dryvit Profi Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Karabély u. 3., adószám: 24880521-2-09)
4. eljárási rész:
Épít-Takarít 2004 Bt. (4220 Hajdúböszörmény, Kolozsvár u. 48/A., adószám: 22124801-2-09)
Dryvit Profi Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Karabély u. 3., adószám: 24880521-2-09)
3., Az eljárás során nem került alkalmazásra környezetvédelmi vagy szociális szempont.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)