Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:5944/2019
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:Nógrád Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZENTINEL Vagyonvédelmi, Biztonság-Technikai Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nógrád Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK10128
Postai cím: Zemlinszky Rezső utca 9.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Laczkóné Dénes Orsolya
Telefon: +36 32620543
E-mail: laczkone.dorsolya@nograd.gov.hu
Fax: +36 32620713
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nmkh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://nmkh.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 4. rész: „Kelet-nógrádi területen (Pásztó) és Salgótarjánban élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 4. rész: „Kelet-nógrádi területen (Pásztó) és Salgótarjánban élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Pásztó, Salgótarján
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Szolgáltatási szerződés keretében a Nógrád Megyei Kormányhivatal, Pásztón és Salgótarjánban található telephelyein (Salgótarjánban 7 db telephelyen, Pásztón 1 db telephelyen) portaszolgálati és élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása valamint pénzszállítási szolgáltatás nyújtása) továbbá nem várt események miatt esetenként rendkívüli élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása (min.6 alkalommal)
Opciós feladatot csak az adott opció megrendelői igénybevétele estén kell ellátni. Az ajánlat részeként viszont ezen feladatok elvégzésre is opciós ajánlatot kell adni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 087 - 170241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Kelet-nógrádi területen (Pásztó) és Salgótarjánban élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SZENTINEL Vagyonvédelmi, Biztonság-Technikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1138 Budapest, Váci út 152-156.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 176406462 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Módosítás időpontja:2019.03.14.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó út 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó út 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Pásztó, Salgótarján
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatási szerződés keretében a Nógrád Megyei Kormányhivatal, Pásztón és Salgótarjánban található telephelyein (Salgótarjánban 7 db telephelyen, Pásztón 1 db telephelyen) portaszolgálati és élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása valamint pénzszállítási szolgáltatás nyújtása) továbbá nem várt események miatt esetenként rendkívüli élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása (min.6 alkalommal)
Opciós feladatot csak az adott opció megrendelői igénybevétele estén kell ellátni. Az ajánlat részeként viszont ezen feladatok elvégzésre is opciós ajánlatot kell adni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 174232583
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SZENTINEL Vagyonvédelmi, Biztonság-Technikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1138 Budapest, Váci út 152-156.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A felek a szerződés 4.1. pontjának első bekezdését, 1. és 3. számú mellékleteit 2019. március 1-i hatállyal a közbeszerzésekről szóló CXLIII törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel módosítják. A módosítást olyan körélmények tették szükségessé amelyet ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem látott előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. Ellenérték növekedés nem történik. A 284/2018. (XII.21.) Korm. rendelet hatálybalépésével összefüggésben a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarján, Karancs út 54. szám alatti pénzkezelési feladata 2019.02.28-i dátummal megszűnik.
„4. A szolgáltatás díjazása
4.1. Szolgáltató a jelen szerződés 2. pontjában foglalt szolgáltatásokat az 1. sz. mellékletben meghatározott telephelyekre vonatkozóan a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron, 36 hónapra mindösszesen 174.232.583 (egyszázhetvennégymillió-kettőszázharminckettőezer-ötszáznyolcvanhárom) Ft + áfa, azaz bruttó 221.275.380 (Kettőszázhuszonegymillió-kettőszázhetvenötezer-háromyszáznyolcvan) Ft vállalkozó díj ellenében teljesíti.”
A szolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete (Élőerős őrzés-védelmi feladatok meghatározása telephelyenként) és 3. sz. melléklete (Árazott költségvetés) a jelen szerződésmódosításhoz csatolt 1. sz. és 3. sz. melléklet szerint változik.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A felek a szerződés 4.1. pontjának első bekezdését, 1. és 3. számú mellékleteit 2019. március 1-i hatállyal a közbeszerzésekről szóló CXLIII törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel módosítják. A módosítást olyan körélmények tették szükségessé amelyet ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem látott előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. Ellenérték növekedés nem történik. A 284/2018. (XII.21.) Korm. rendelet hatálybalépésével összefüggésben a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarján, Karancs út 54. szám alatti pénzkezelési feladata 2019.02.28-i dátummal megszűnik.
„4. A szolgáltatás díjazása
4.1. Szolgáltató a jelen szerződés 2. pontjában foglalt szolgáltatásokat az 1. sz. mellékletben meghatározott telephelyekre vonatkozóan a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron, 36 hónapra mindösszesen 174.232.583 (egyszázhetvennégymillió-kettőszázharminckettőezer-ötszáznyolcvanhárom) Ft + áfa, azaz bruttó 221.27
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 176406462 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 174232583 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben