Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:5961/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft
Teljesítés helye:6600 Szentes Csallány Gábor part 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport, szabadidő
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20240080
Postai cím: Csallány Gábor Part 4
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsis László
Telefon: +36 63400122
E-mail: kv@szentes.hu
Fax: +36 63400122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport, szabadidő
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Panzió fejlesztése a Szentesi Üdülőközpontban
Hivatkozási szám: EKR000236162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„1-15” számú üdülőházak épület-felújítása
Építészeti munkák
- Épített tusolótálcák kialakítása betonból 19 m2
- Üvegtégla szeméremfal készítése 16 m2
- Homlokzati blokktégla falak nyílásszűkítése, nyílásbővítése 3 m3
- Tégla válaszfalak bontása, építése 78 m2
- Gipszkarton álmennyezetek készítése fémvázzal, hőszigeteléssel 311 m2
- Gipszkarton előtétfalak készítése fémvázzal, hőszigeteléssel 141 m2
- Padlóburkolatok készítése kőporcelán lapból 133 m2
- Falburkolatok készítése csempelapból 236 m2
- Laminált padlóburkolatok készítése szegélyezéssel 280 m2
- Két-vízorros fallefedések és falszegélyek, ereszcsatornák készítése 466 fm
- Műanyag- és fa lambéria burkolatok bontása 269 m2
- Homlokzati nyílászárók cseréje műanyag szerkezetű bejárati ajtókra és ablakokra 58 m2
- Belső nyílászárók cseréje gyárilag felületkezelt faszerkezetű belső ajtókra 55 m2
- Bitumenzsindely tetőfedés felújítása 48 m2
- Homlokzatok utólagos hőszigetelése XPS és EPS kemény táblalemezes hőszigetelő rendszerrel, lábazati és homlokzati nemes vakolattal együtt 641 m2
- Bevonat-szigetelés és használati/üzemi víz elleni szigetelés készítése 175 m2
- Belső diszperziós festés készítése 1259 m2
- Beépített egyedi mini-konyha kialakítása 27 fm
- Beépített ruhásszekrény részleges átalakítása egyedi elemekkel 26 fm
Épületgépészeti munkák
- Fürdőszobai és konyhai vízgépészeti berendezések bontása nyomó/lefolyóvezetékekkel együtt 57 db
- Fürdőszobai és konyhai berendezési tárgyak szerelése nyomó/lefolyóvezetékekkel együtt 54 db
- Fűtőtestek szerelése szelepekkel, szigetelt csővezetékekkel és osztó/gyűjtők kialakításával 33 db
- Késleltetett gépi szellőztetésének kiépítése csőventillátorral 15 db
- Fürdőszobai piperetárgyainak felszerelése 154 db
- Klímaszettek le- és felszerelése, átakítása 9 db
Épületvillamossági munkák
- Elektromos berendezések és szerelvények bontása tartozékokkal, vezetékekkel 375 db
- Új elektromos berendezések és szerelvények beépítése tartozékokkal, vezetékekkel 528 db
- Szabványossági - ÉV mérések végzése, jegyzőkönyvezés 15 db
„1-9” számú üdülőházak környezet-felújítása
- Öntött beton térburkolatok és járdák bontása 342 m2
- Kiselemes beton térburkolatok és járdák építése 434 m2
- Faváz szerkezetű pergolák építése lexán fedéssel 9 db
- Kocsi-beállókra bitumenzsindely tetőfedés készítése 134 m2
- ACO-SELF folyókarendszer építése 40 fm
- KG-PVC csapadékvíz elvezető hálózat építése 144 fm
„6” számú üdülőház környezet/épület akadálymentesítése
- Szabvány információs KRESZ tábla elhelyezése 2 db
- Kétállásos akadálymentes parkoló építése szabvány felfestéssel 42 m2
- Akadálymentes átkelőhely felfestése 8 m2
- Akadálymentes vezetősáv kialakítása kiselemes térkőből 6 fm
- Akadálymentes szabvány információs táblák elhelyezése 4 db
- Akadálymentes vizesblokk kialakítása 1 db
- Akadálymentes egyedi mini-konyha bútor kialakítása 3 fm
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Panzió fejlesztése a Szentesi Üdülőközpontban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45200000-9
45300000-0
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6600 Szentes
Csallány Gábor part 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„1-15” számú üdülőházak épület-felújítása
Építészeti munkák
- Épített tusolótálcák kialakítása betonból 19 m2
- Üvegtégla szeméremfal készítése 16 m2
- Homlokzati blokktégla falak nyílásszűkítése, nyílásbővítése 3 m3
- Tégla válaszfalak bontása, építése 78 m2
- Gipszkarton álmennyezetek készítése fémvázzal, hőszigeteléssel 311 m2
- Gipszkarton előtétfalak készítése fémvázzal, hőszigeteléssel 141 m2
- Padlóburkolatok készítése kőporcelán lapból 133 m2
- Falburkolatok készítése csempelapból 236 m2
- Laminált padlóburkolatok készítése szegélyezéssel 280 m2
- Két-vízorros fallefedések és falszegélyek, ereszcsatornák készítése 466 fm
- Műanyag- és fa lambéria burkolatok bontása 269 m2
- Homlokzati nyílászárók cseréje műanyag szerkezetű bejárati ajtókra és ablakokra 58 m2
- Belső nyílászárók cseréje gyárilag felületkezelt faszerkezetű belső ajtókra 55 m2
- Bitumenzsindely tetőfedés felújítása 48 m2
- Homlokzatok utólagos hőszigetelése XPS és EPS kemény táblalemezes hőszigetelő rendszerrel, lábazati és homlokzati nemes vakolattal együtt 641 m2
- Bevonat-szigetelés és használati/üzemi víz elleni szigetelés készítése 175 m2
- Belső diszperziós festés készítése 1259 m2
- Beépített egyedi mini-konyha kialakítása 27 fm
- Beépített ruhásszekrény részleges átalakítása egyedi elemekkel 26 fm
Épületgépészeti munkák
- Fürdőszobai és konyhai vízgépészeti berendezések bontása nyomó/lefolyóvezetékekkel együtt 57 db
- Fürdőszobai és konyhai berendezési tárgyak szerelése nyomó/lefolyóvezetékekkel együtt 54 db
- Fűtőtestek szerelése szelepekkel, szigetelt csővezetékekkel és osztó/gyűjtők kialakításával 33 db
- Késleltetett gépi szellőztetésének kiépítése csőventillátorral 15 db
- Fürdőszobai piperetárgyainak felszerelése 154 db
- Klímaszettek le- és felszerelése, átakítása 9 db
Épületvillamossági munkák
- Elektromos berendezések és szerelvények bontása tartozékokkal, vezetékekkel 375 db
- Új elektromos berendezések és szerelvények beépítése tartozékokkal, vezetékekkel 528 db
- Szabványossági - ÉV mérések végzése, jegyzőkönyvezés 15 db
„1-9” számú üdülőházak környezet-felújítása
- Öntött beton térburkolatok és járdák bontása 342 m2
- Kiselemes beton térburkolatok és járdák építése 434 m2
- Faváz szerkezetű pergolák építése lexán fedéssel 9 db
- Kocsi-beállókra bitumenzsindely tetőfedés készítése 134 m2
- ACO-SELF folyókarendszer építése 40 fm
- KG-PVC csapadékvíz elvezető hálózat építése 144 fm
„6” számú üdülőház környezet/épület akadálymentesítése
- Szabvány információs KRESZ tábla elhelyezése 2 db
- Kétállásos akadálymentes parkoló építése szabvány felfestéssel 42 m2
- Akadálymentes átkelőhely felfestése 8 m2
- Akadálymentes vezetősáv kialakítása kiselemes térkőből 6 fm
- Akadálymentes szabvány információs táblák elhelyezése 4 db
- Akadálymentes vizesblokk kialakítása 1 db
- Akadálymentes egyedi mini-konyha bútor kialakítása 3 fm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállási idő (hónapokban, minimum 24, maximum 60 hónap) 15
2 Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; minimum 12, maximum 48 óra) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó Ajánlati ár Ft-ban Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A beszerzés a TFC-1.1.1-2017 Kisfaludy Szálláshely fejlesztési Konstrukció panziók fejlesztése TFC-1-1-1-2017-2018-00487 azonosítószámú „Szálláshely fejlesztése a Szentesi Sport-és Üdülőközpont Nonprofit Kft-nél” pályázat keretén belül kerül megvalósításra, a pályázat műszaki tartalom módosítása folyamatban van, a szerződés megkötéséhez a jóváhagyást szükséges lehet megvárni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
A Kbt. adta lehetőség.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Panzió fejlesztése a Szentesi Üdülőközpontban
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A beadott ajánlat érvényes, megfelel a kiadott közbeszerzési dokumentumoknak. A rendelkezésre álló forrás mértékét még jelen pillanatban is jelentősen meghaladja, ezért az eljárás a Kbt. 75.§ (2) b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Csendes és Fiai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67439412
Postai cím: Kisér Utca 7
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21731253206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges