Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:597/2019
CPV Kód:45261410-1
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:MÁV-START Zrt Szombathely JBI, Celldömölk B típusú kocsijavító, 9500 Celldömölk Hunyadi út, Rendező pályaudvar.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Les Ildzsas Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont szerinti szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balku Anett
Telefon: +36 30 259 2514
E-mail: balku.anett@mav-start.hu
Fax: +36 1 5111981
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-start.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont szerinti szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vasúti szolgáltatások
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Celldömölk B típusú kocsijavító műhely és SZOC épület lapostető szigetelésének és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása - Tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261410-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A MÁV-START Zrt. a Szombathely JBI, Celldömölk B típusú kocsijavító csarnok és szociális épület lapostető szigetelésének felújítását tervezi megvalósítani. Az épületegyüttes
1989. július 07-én került átadásra. Ez idő alatt az épületek tetőszigetelése elöregedett, több helyen sérült, az épületek beáznak.
A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezéshez szükséges Kivitelezési Dokumentáció elkészítése, valamint a jóváhagyott tervek szerinti kivitelezése.
Beépített alapterület:
- csarnok és segédműhelysor: 4163 m2 (lapostető területe: 3330 m2)
- szociális (SZOC) épület: 974 m2 (lapostető területe: 843m2)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 159959382 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Celldömölk B típusú kocsijavító műhely és SZOC épület lapostető szigetelésének és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása - Tervezés és kivitelezés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261410-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: MÁV-START Zrt Szombathely JBI, Celldömölk B típusú kocsijavító, 9500 Celldömölk Hunyadi út, Rendező pályaudvar.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A MÁV-START Zrt. a Szombathely JBI, Celldömölk B típusú kocsijavító csarnok és szociális épület lapostető szigetelésének felújítását tervezi megvalósítani. Az épületegyüttes
1989. július 07-én került átadásra. Ez idő alatt az épületek tetőszigetelése elöregedett, több helyen sérült, az épületek beáznak.
A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezéshez szükséges Kivitelezési Dokumentáció elkészítése, valamint a jóváhagyott tervek szerinti kivitelezése.
Beépített alapterület:
- csarnok és segédműhelysor: 4163 m2 (lapostető területe: 3330 m2)
- szociális (SZOC) épület: 974 m2 (lapostető területe: 843m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap, minimum 60 hónap, maximum 120 hónap) 5
2 Teljesítésbe bevonni kívánt, részvételi Felhívás III.1.3) M/3.1. pontjában megjelölt alkalmassági követelménynek megfelelő szakember 24 hónap feletti építészeti tervezés területén szerzett tervezői sz 8
3 Teljesítésbe bevonni kívánt, részvételi Felhívás III.1.3) M/3.2 pontjában megjelölt alkalmassági követelménynek megfelelő szakember 36 hónap feletti építmények gépészeti tervezése szakterületen szerze 4
4 Teljesítésbe bevonni kívánt, részvételi Felhívás III.1.3) M/3.3. pontjában megjelölt alkalmassági követelménynek megfelelő szakember 36 hónap feletti általános építmények építésére, átalakítására, bőv 13
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) pont kiegészítése:
Minőségi szempont - Megnevezés: Jótállás időtartama (hónap, minimum 60 hónap, maximum 120 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi szempont - Megnevezés: Teljesítésbe bevonni kívánt, részvételi Felhívás III.1.3) M/3.1. pontjában megjelölt alkalmassági követelménynek megfelelő szakember 24 hónap feletti építészeti tervezés területén szerzett tervezői szakmai tapasztalata (hónapokban kifejezve, minimum 0 hónap, maximum 48 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi szempont - Megnevezés: Teljesítésbe bevonni kívánt, részvételi Felhívás III.1.3) M/3.2 pontjában megjelölt alkalmassági követelménynek megfelelő szakember 36 hónap feletti építmények gépészeti tervezése szakterületen szerzett tervezői szakmai tapasztalata (hónapokban kifejezve, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 4
Minőségi szempont - Megnevezés: Teljesítésbe bevonni kívánt, részvételi Felhívás III.1.3) M/3.3. pontjában megjelölt alkalmassági követelménynek megfelelő szakember 36 hónap feletti általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák kivitelezése területen szerzett projektvezetői szakmai tapasztalata (hónapokban kifejezve, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 13
Ár szempont - Megnevezés: 1. alszempont: Tervezési díj (nettó Ft) /Súlyszám: 5
Ár szempont - Megnevezés: 2. alszempont: Kivitelezési díj (nettó Ft) / Súlyszám: 65

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Celldömölk B típusú kocsijavító műhely és SZOC épület lapostető szigetelésének és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása - Tervezés és kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Les Ildzsas Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fóti út 45.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
E-mail: info@lesildzsas.hu
Telefon: +36 27 543 441
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 27 543 441
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25421592-2-13
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 157000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 159959382
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Les Ildzsas Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fóti út 45
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25421592-2-13

Hivatalos név: VASI KAPACITÁS Kft. - AKVA-PLAST KFT. (közös ajánlattevők)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Király u. 8/A
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11513104-2-18

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/02/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az V.2.12) pontban Az ajánlattevők neve és címe rész kiegészítése: VASI KAPACITÁS Kft. - AKVA-PLAST KFT. (közös ajánlattevőkre vonatkozó adatok):
VASI KAPACITÁS Kft. (cím: 9700 Szombathely, Király u. 8/A., adószám: 11513104-2-18)
AKVA-PLAST KFT. (cím: 8656 Nagyberény, Pacsirta u. 22., adószám: 10430130-2-14).
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges