Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:5990/2019
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:HU321;HU321;HU321;HU321;HU321;HU321;HU321;HU321;HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Labornite Korlátolt Felelősségű Társaság;Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;BOREAS Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Labornite Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csepregi Judit
Telefon: +36 52512700-73061
E-mail: csepregi.judit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.unideb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-524_Laboratóriumi, méréstechnikai eszközök
Hivatkozási szám: EKR000754482018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Egyetem „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” címmel, GINOP-2.3.3-15-2016-00002 számmal európai uniós támogatást nyert el. A projekt célja az Egyetem élelmiszervizsgálatokhoz kapcsolódó eszközfejlesztése, az alábbi részajánlattételi körökben:
1. rész: Növény analizátorok
2. rész: Erjesztő modul
3. rész: Meteorológiai állomás
4. rész: Precíziós mérleg
5. rész: Hordozható elektronikus állatmérleg
6. rész: Hidrogén teszter
7. rész: Állati biotechnológiai eszközök
8. rész: Ködképző eszközök
9. rész: Terepi növényi elemző rendszerek
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 43895000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Növény analizátorok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
További tárgyak:38300000-8
38921000-7
79998000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya növényanalizátorok beszerzése. A beszerzés magában foglalja a betanítást, szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyisége:
1 db NDVI rendszer
Főbb műszaki paraméterek:
Aktív fénykibocsájtó optikai szenzor, ami érzékeli a növényi biomasszát és kiírja az NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) értékét a beépített LCD képernyőre. A mérést vörös és infravörös tartományban kibocsájtott fény visszaverődésének elemzésével végzi.
Optikai:
Vörös: 660 nm, ~25 nm FWHM
NIR: 780 nm, ~25 nm FWHM
Látószög: 25 cm 60 cm-nél, 50 cm 120 cm-nél
Működési magasság: 60-120 cm
NDVI: 0,00-0,99
1 db gabonaanalizátor készülék
Főbb műszaki paraméterek:
Mintamennyiség: 600 ml
Termékek: Gabona, kukorica, pillangósok, olajos magvak
Paraméterek: nedvesség, protein, szedimentációs (ülepedési) index, glutén, olajtartalom, keményítő
Mindkét termék esetén:
Jótállás időtartama: 12 hónap.
Betanítás: 1 fő részére két munkanap.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Gabonaanalizátor készülék esetén: Mérési tartomány a búza esetén: Nedvesség tartomány a 10 és 40 °C mérési hőmérséklet tartományon belül.  10
2 2. Gabonaanalizátor készülék esetén: Mérési tartomány a búza esetén: Protein tartomány a 10 és 40 °C mérési hőmérséklet tartományon belül. 10
3 3. Mérési tartomány a repce esetén: Nedvesség tartomány a 10 és 40 °C mérési hőmérséklet tartományon belül. 10
4 4. Mérési tartomány a repce esetén: Olaj tartomány a 10 és 40 °C mérési hőmérséklet tartományon belül. 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő nem határoz meg opciót, csupán technikai okokból került a jelen pont kitöltésre.
Jelen felhívás 1. rész II.2.14) pontjának folytatása:
2. értéklelési szempont: 12 % és 25 % kettő között arányosítás (előny a nagyobb érték), a legkedvezőtlenebb szint (12 %) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
3. értékelési szempont:. 20 % és 30 % kettő között arányosítás (előny a nagyobb érték), a legkedvezőtlenebb szint (20 %) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
4. értékelési szempont: 40 % és 60 % kettő között arányosítás (előny a nagyobb érték). A legkedvezőtlenebb szint (40 %) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A beszerzés a „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002 számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.
II.2.14) További információ:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Ért. módszerek.: ajánlati ár esetén fordított arányosítás. 1. ért. szempont: 15-30 % esetén arányosítás (előny a nagyobb érték), a legkedvezőtlenebb szint (15 %) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
Folytatás a jelen tájékoztató 1. rész II.2.11) pontjában.

II.2.1)
Elnevezés: Erjesztő modul
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
További tárgyak:42213000-2
79998000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya erjesztő modul beszerzése. A beszerzés magában foglalja a betanítást, a szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyisége:
1 db erjesztő modul
Főbb műszaki paraméter:
Befogadó térfogat: 6*230 liter
Jótállás: 12 hónap.
Betanítás: 1 fő részére 6 munkaóra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Hűtőmodul teljesítménye (ΔT 20 oC mellett): 800 liter/24 óra esetén 0 pont, 1200 liter/24 óra esetén 10 pont, a kettő között arányosítás.  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A beszerzés a „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002 számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.
II.2.14) További információ:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Módszerek: ajánlati ár esetén fordított arányosítás, az 1. ért. szempont esetén: 800 liter/24 óra és 1200 liter/24 óra között arányosítás (előny a nagyobb érték) alkalmazandó. A legkedvezőtlenebb szint (800 liter/24 óra) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

II.2.1)
Elnevezés: Meteorológiai állomás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
További tárgyak:38127000-1
79998000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya meteorológiai állomás beszerzése. A beszerzés magában foglalja a betanítást, a szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyisége:
1 db meteorológiai állomás
Főbb műszaki paraméter:
kombinált hőmérséklet és relatív páratartalom mérő
- billenőkanalas, fűtéssel rendelkező csapadékmérő
- szélirány- és sebesség mérő
- csapadék státusz érzékelő
- globálsugárzás mérő
- kombinált talajhőmérséklet- és talajnedvesség mérő
- adatgyűjtő GSM modemmel, Boreas system-6 eszközök kezelésére alkalmas, 60000 adat raktározására képes memóriával
- 12 voltos, 5 wattos napelem a rendszer helyi ellátására
- oszlop az eszközök felszerelésére
Jótállás: 12 hónap.
Betanítás: 1 fő részére 6 munkaóra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Adatgyűjtő eszköz mérési lehetősége (42-64 db között arányosítás, egész számban kifejezve)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A beszerzés a „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002 számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.
II.2.14) További információ:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Módszerek: ajánlati ár esetén fordított arányosítás alkalmazandó. Az 1. ért. szempont esetén: 42 db esetén 0 pont, 42-64 db között arányosítás (előny a nagyobb érték), 64 db és efelett 10 pont. A legkedvezőtlenebb szint (42 db) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

II.2.1)
Elnevezés: Precíziós mérleg
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak:38000000-5
79998000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya precíziós mérleg beszerzése. A beszerzés magában foglalja a betanítást, szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyisége:
1 db precíziós mérleg
Főbb műszaki paraméter:
- méréshatár: 6000 g
- akkumulátoról is működtethető
Jótállás: min. 12 hónap (értékelési részszempont).
Betanítás legalább 1 fő részére 6 munkaóra időtartamban.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, 12-24 hónap között arányosítás, 24 hónap vagy afelett maximum pontszám)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A beszerzés a „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002 számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.
II.2.14) További információ:
Módszerek: ajánlati ár esetén: fordított arányosítás, jótállás esetén arányosítás (előny a nagyobb érték). Az 1. ért. részszempont esetén a legkedvezőtlenebb szint (12 hó) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

II.2.1)
Elnevezés: Hordozható elektronikus állatmérleg
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
További tárgyak:38311000-8
79998000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya hordozható elektronikus állatmérleg beszerzése. A beszerzés magában foglalja a betanítást, szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyiség:
1 db hordozható elektronikus állatmérleg
Főbb műszaki paraméterek:
méréshatár: 300 kg
felbontás: 100 g
Jótállás: min. 12 hónap (értékelési részszempont).
Betanítás: 1 fő részére 6 munkaóra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, 12-24 hónap között arányosítás, 24 hónap vagy afelett maximum pontszám)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A beszerzés a „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002 számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.
II.2.14) További információ:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Módszerek: ajánlati ár esetén: fordított arányosítás. 1. ért. szempont, a jótállás esetén arányosítás (előny a nagyobb érték), a legkedvezőtlenebb szint (12 hó) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

II.2.1)
Elnevezés: Hidrogén teszter
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak:38000000-5
79998000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya hidrogén teszter beszerzése. A beszerzés magában foglalja a betanítást, szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyisége:
1 db kilégzési hidrogén teszter
Főbb műszaki paraméterek:
mérési tartomány: 0-500 ppm, 1 ppm-es érzékenységgel
Jótállás: 12 hónap
Betanítás: legalább 1 fő részére 6 munkaóra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A beszerzés a „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002 számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.

II.2.1)
Elnevezés: Állati biotechnológiai eszközök
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33168000-5
További tárgyak:38000000-5
79998000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya állati biotechnológiai eszközök beszerzése. A beszerzés magában foglalja szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyisége:
1 db laparoszkópos kanalas mintavevő fogó
Főbb műszaki paraméterek:
átmérő: 5 mm
hossz: legalább 30 cm
1 db NF sebészeti vágó készülék
Főbb műszaki paraméterek:
monopoláris vágás és koaguláció, legalább 80W, valamint bipoláris koaguláció legalább 80 W teljesítménnyel
Mindkét termék esetén:
Jótállás: min. 12 hónap (értékelési részszempont).
Betanítás: legalább 1 fő részére 6 munkaóra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, 12-24 hónap között arányosítás, 24 hónap vagy afelett maximum pontszám)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A beszerzés a „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002 számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.
II.2.14) További információ:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Módszerek: ajánlati ár esetén: fordított arányosítás; 1. ért. szempont, a jótállás esetén arányosítás (előny a nagyobb érték), a legkedvezőtlenebb szint (12 hó) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

II.2.1)
Elnevezés: Ködképző eszközök
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
További tárgyak:42924300-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya ködképző eszközök beszerzése. A beszerzés magában foglalja a betanítást, szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyisége:
1 db ködképző I.
Főbb műszaki paraméterek:
vegyszertartály űrtartalma: 4,5+5 liter
1 db ködképző II.
Főbb műszaki paraméterek:
vegyszertartály űrtartalma: 5 liter
Mindkét termék esetén:
Jótállás: min. 12 hónap (értékelési részszempont).
Valamennyi, a 8. részajánlattételi körbe tartozó eszköznél betanítás: legalább 1 fő részére 6 munkaóra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Jótállás időtartama (min. 12 hónap, 12-24 hónap között arányosítás, 24 hónap vagy afelett maximum pontszám)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A beszerzés a „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002 számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.
II.2.14) További információ:
Csak a teljes részre tehető ajánlat.
Módszerek: ajánlati ár esetén: fordított arányosítás; 1. ért. szempont, a jótállás esetén arányosítás (előny a nagyobb érték), a legkedvezőtlenebb szint (12 hó) alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

II.2.1)
Elnevezés: Terepi növényi elemző rendszerek
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
További tárgyak:38434000-6
79998000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya növényélettani vizsgálati eszközök beszerzése. A beszerzés magában foglalja a betanítást, a szállítást valamint az üzembe helyezést és szerelési feladatok ellátását is.
Mennyisége:
1 db analizátor (hordozható fotoszintézis csomag)
Főbb műszaki paraméterek:
- CO2 analizátor
- H2O analizátor
- hőmérséklet mérés
- rendszer konzol
- CO2 injektor
- fénymérés
- levélkamra fluoreszcencia mérő
Jótállás: 12 hónap.
Betanítás: 1 fő részére 2 x 8 munkaóra.
1 db analizátor (hordozható talaj gáz-csere analizátor)
Főbb műszaki paraméterek:
- analizátor vezérlő egység
- infravörös gáz analizátor
- CO2 mérési tartomány: 0-20000 ppm
- H2O mérési tartomány: 0-60 mmol/mol
- 20 cm-es vizsgálati kamra
Jótállás: 12 hónap.
Betanítás: 1 fő részére 6 munkaóra.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Analizátor (hordozható fotoszintézis csomag) esetén: CO2 analizátor pontossága a 0-1500 µmol/mol tart. belül. . 15
2 2. Analizátor (hordozható fotoszintézis csomag) esetén: H2O analizátor pontossága a 0-75 mmol/mol tart. belül. 10
3 3. Analizátor (hordozható talaj gáz-csere analizátor) esetén: CO2 analizátor mérési pontossága a 0-20000 ppm tart. belül. 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő nem határoz meg opciót, csupán technikai okokból került a jelen pont kitöltésre.
Jelen felhívás 9. rész II.2.14) pontjának folytatása:
2. értékelési szempont: min. ±1 mmol/mol és ±3 µmol/mol között arányosítás (előny a kisebb érték), min. ±1 mmol/mol és alatt max. p, ±3 mmol/mol felett érvénytelen.
3. értékelési szempont: CO2 analizátor mérési pontossága 0-20000 ppm tart. belül: max. a leolvasás 1,5 %-a; 1,5 % és alatt max. p, 3,0 % felett érvénytelen, 1,5 % és 3,0 % között arányosítás (előny a kisebb érték).
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A beszerzés a „Minősített élelmiszerlánc KFI infrastruktúra fejlesztése” című, GINOP-2.3.3-15-2016-00002 számú európai uniós pályázatból valósul meg. Támogatás intenzitása: 100,000000 %.
II.2.14) További információ:
Értékelés módszerei:
Ajánlati ár esetén: fordított arányosítás.
1. értékelési szempont: min. ±5 µmol/mol és ±10 µmol/mol között arányosítás (előny a kisebb érték), min. ±5 µmol/mol és alatt max. pont (p), ±10 µmol/mol felett érvénytelen.
Folytatás a jelen tájékoztató 9. rész II.2.11) pontjában.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 197 - 445047
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Növény analizátorok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Labornite Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52902316
Postai cím: Szondi U. 12
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: Magyarország
E-mail: info@labornite.hu
Telefon: +36 205466451
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52445755
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6890000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Erjesztő modul
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19130752
Postai cím: Futó Utca 77
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3508
Ország: Magyarország
E-mail: info@hagyokft.hu
Telefon: +36 46560273
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4559000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Meteorológiai állomás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BOREAS Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91508076
Postai cím: Dániel Utca 1
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: tbodorics@boreas.hu
Telefon: +36 205842356
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23520691
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1216000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Precíziós mérleg
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16824470
Postai cím: Wartha Vince Utca 1/2.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: labor@aquaterra.hu
Telefon: +36 88568710
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88560712
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Hordozható elektronikus állatmérleg
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 445047 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: Hidrogén teszter
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 445047 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: Állati biotechnológiai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 445047 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 8 Elnevezés: Ködképző eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 445047 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9 Elnevezés: Terepi növényi elemző rendszerek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Labornite Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52902316
Postai cím: Szondi U. 12
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: Magyarország
E-mail: info@labornite.hu
Telefon: +36 205466451
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52445755
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31030000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész: Labornite Kft., 4033 Debrecen, Szondi utca 12., 13269739-2-09;
2. rész: Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3508 Miskolc, Futó utca 77., 11928096-2-05;
3. rész: Boreas Fejlesztő és Szolgáltató Kft., 2030 Érd, Dániel utca 1., 10902305-2-13;
4. rész: Aqua-Terra Lab Kft., 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 1/2., 11338550-2-19; BioTech Hungary Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 33., 13547620-2-13;
9. rész: Labornite Kft., 4033 Debrecen, Szondi utca 12., 13269739-2-09; Aqua-Terra Lab Kft., 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 1/2., 11338550-2-19.
Ajánlatkérő az eljárás 5-8. részeit a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította, miszerint eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtottak be ajánlatot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)