Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:6009/2019
CPV Kód:79993000-1
Ajánlatkérő:NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft.
Teljesítés helye:HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Wellsec Global Műszaki Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NHSZ Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK15701
Postai cím: Almásy tér 1
Város: Kétpó
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5411
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lengyel Imre
Telefon: +36 56708000
E-mail: kozbeszerzes.ketpo@nhsz.hu
Fax: +36 56719020
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nhszketpo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nhszketpo.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: építmény és a hozzá tartozó terület üzemeltetési szolgáltatási szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79993000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: építmény és a hozzá tartozó terület üzemeltetési szolgáltatási szerződés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77310000-6
További tárgyak:90920000-2
79713000-5
79710000-4
98341120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: központi telephely:Szolnok, József Attila út 85.
Hulladékátrakó és válogatócsarnok):Szolnok, Újszászi út hrsz: 8516
Rekultivált hulladéklerakó:Szolnok,Nagysándor József út hrsz. 15723
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Székhely (központi telephely): 5000 Szolnok, József Attila út 85.
Telephely (hulladékátrakó és válogatócsarnok): 5000 Szolnok, Újszászi út hrsz: 8516
Rekultivált hulladéklerakó: 5000 Szolnok, Nagysándor József út hrsz: 15723.
Köztéri illemhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 2015/15 hrsz
Abádszalóki üdülő: Abádszalók, Őszike út 3.
Építmény és hozzá tartozó terület üzemeltetési szolgáltatási szerződés 5 db ingatlan vonatkozásában
Biztonsági- és portaszolgálat: recepciós tevékenység, terület ellenőrzés, személy ellenőrzés, kulcskezelés, őrszolgálat, anyag-gépjárműmozgás dokumentálása, személy beléptetés, okmányok vezetése, járőrözés, személy- és gépjárműforgalom dokumentálása, ellenőrzése
Nyitvatartási időn kívül bérmérésre érkező gépjárművek mérése, dokumentálása
Nyitvatartási időn kívül a beérkezett szállítók esetében a hídmérlegen mért súlyok naplóba történő vezetése, szükség esetén CMR és annex_VII dokumentumok részleges kitöltése
Parkolási rend betartatása, eseménykezelés, felügyeleti szervtől érkezők fogadása, rendkívüli havária események kezelése, alkoholszondás ellenőrzés, telefonközpont kezelése
Belső takarítási feladatok: irodák, szociális helyiségek, folyosók, előterek, aulák, lépcsőházak, raktárak, öltözők, műhelyek takarítása, szőnyegek, kárpitok, függönyök tisztítása (iroda és hozzá tartozó szociális helyiségek: több mint 900 m2, műhely és hozzá tartozó szociális helyiségek több, mint 700 m2)
Mosási-mosodai feladatok
hetente egy alkalommal a központi telephelyen az NHSZ-es dolgozók szennyes munkaruháinak az összesítése, illetve a mosodából beérkező tiszta ruhák összesítése táblázatban, a tiszta munkaruhák berakodása a kiosztó szekrényekbe
kapcsolattartás és a fenti munkaruhák átadás-átvétele szállítólevélen
a növényzet karbantartása (fűnyírás, kaszálás) 13,8 hektár területen szükség szerint, de évente legalább kétszer, a hulladéklerakó területén gondoskodni kell a tervnek megfelelő növényborítottságról, annak szükség szerinti pótlásáról, locsolásáról, kaszálásáról
beléptető, megfigyelő rendszer karbantartása
Ingatlanonkénti részletezés az ajánlattételi dokumentációban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 186 - 381308

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: üzemeltetési szolgáltatási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/09/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Wellsec Global Műszaki Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hamvas utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1191
Ország: HU
E-mail: info@wellsec.eu
Telefon: +36 305873002
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56999553
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 216400000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás kelte: 2019.03.29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79993000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:77310000-6
További tárgyak:90920000-2
79713000-5
79710000-4
98341120-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: központi telephely:Szolnok, József Attila út 85.
Hulladékátrakó és válogatócsarnok):Szolnok, Újszászi út hrsz: 8516
Rekultivált hulladéklerakó:Szolnok,Nagysándor József út hrsz. 15723
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Székhely (központi telephely): 5000 Szolnok, József Attila út 85.
Telephely (hulladékátrakó és válogatócsarnok): 5000 Szolnok, Újszászi út hrsz: 8516
Rekultivált hulladéklerakó: 5000 Szolnok, Nagysándor József út hrsz: 15723.
Köztéri illemhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 2015/15 hrsz
Abádszalóki üdülő: Abádszalók, Őszike út 3.
Építmény és hozzá tartozó terület üzemeltetési szolgáltatási szerződés 5 db ingatlan vonatkozásában
Biztonsági- és portaszolgálat: recepciós tevékenység, terület ellenőrzés, személy ellenőrzés, kulcskezelés, őrszolgálat, anyag-gépjárműmozgás dokumentálása, személy beléptetés, okmányok vezetése, járőrözés, személy- és gépjárműforgalom dokumentálása, ellenőrzése
Nyitvatartási időn kívül bérmérésre érkező gépjárművek mérése, dokumentálása
Nyitvatartási időn kívül a beérkezett szállítók esetében a hídmérlegen mért súlyok naplóba történő vezetése, szükség esetén CMR és annex_VII dokumentumok részleges kitöltése
Parkolási rend betartatása, eseménykezelés, felügyeleti szervtől érkezők fogadása, rendkívüli havária események kezelése, alkoholszondás ellenőrzés, telefonközpont kezelése
Belső takarítási feladatok: irodák, szociális helyiségek, folyosók, előterek, aulák, lépcsőházak, raktárak, öltözők, műhelyek takarítása, szőnyegek, kárpitok, függönyök tisztítása (iroda és hozzá tartozó szociális helyiségek: több mint 900 m2, műhely és hozzá tartozó szociális helyiségek több, mint 700 m2)
Mosási-mosodai feladatok
hetente egy alkalommal a központi telephelyen az NHSZ-es dolgozók szennyes munkaruháinak az összesítése, illetve a mosodából beérkező tiszta ruhák összesítése táblázatban, a tiszta munkaruhák berakodása a kiosztó szekrényekbe
kapcsolattartás és a fenti munkaruhák átadás-átvétele szállítólevélen
a növényzet karbantartása (fűnyírás, kaszálás) 13,8 hektár területen szükség szerint, de évente legalább kétszer,
beléptető, megfigyelő rendszer karbantartása
Ingatlanonkénti részletezés az ajánlattételi dokumentációban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 239603250
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Wellsec Global Műszaki Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hamvas utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1191
Ország: HU
E-mail: info@wellsec.hu
Telefon: +36 305873002
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56999553
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Jelen szerződésmódosítás a minimálbér és a garantált bérminimum jogszabályban előírt emelkedése miatt szükséges, mely a közbeszerzési eljárás megindításakor és lefolytatásakor nem volt előre látható.
A jelen szerződés szerinti folyamatosan teljesítendő szolgáltatások teljesítéséért az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 3.992.000,- Ft + Áfa/ hónap, összegű szolgáltatási díjat és az NHSZ Zounok Zrt. 762.500,- Ft + Áfa/ hónap, összegű szolgáltatási díjat, mint szolgáltatási átalánydíjat köteles fizetni Szolgáltatónak.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen szerződésmódosítás a minimálbér és a garantált bérminimum jogszabályban előírt emelkedése miatt szükséges, mely a közbeszerzési eljárás megindításakor és lefolytatásakor nem volt előre látható.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 216400000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 239603250 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben