Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6132/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Mátranovák Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:3143 Mátranovák, Petőfi út 1. 802 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TANKINA-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mátranovák Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66124036
Postai cím: Szabadság Út 38.
Város: Mátranovák
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodor Ernőné
Telefon: +36 32363357
E-mail: hivatal@matranovak.hu
Fax: +36 32363419
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://matranovak.asp.lgov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000129392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Akadálymentesítés, fűtés és gázszerelés, hőszigetelési munkák, napelemes rendszer, villanyszerelési munkák, homlokzati nyílászárók
cseréje, víz- szennyvíz akadálymentes mosdó kialakításánál
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 63399212 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45321000-3
45331100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3143 Mátranovák, Petőfi út 1. 802 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Akadálymentesítés: - 3,11 m2 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből,
300 mm falvastagságban, 300x400x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ATLASZ BETON
Zsaluelem 40×30×23 cm méret, Cikkszám: 3102 - 52,1 m2 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag
színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI
diszperziós beltéri festék, fehér - 29 m2 Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka, parketta vagy
kazettás kötésben, kőzuzalékos ágyazatba fektetve, rámpán a kezdő és zárósor más színnel rakva, LEIER Piazza 10x20x6 cm, antracit, N+F , Cikkszám: HUTJH4364 Fűtés és gázszerelés: - 39 db Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve
hollandival csatlakoztatva DN 10 radiátorszelep Danfoss RA-N egyenes kivitelű thermosztatikus radiátorszelep, 3/8" - 1 db Gázüzemű
fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítmény
felett SAUNIER DUVAL SD 48 KKS "A" energia osztályú, álló kondenzációs üzemű gázkészülék tároló-fűtés előnykapcsolással,
modulációs égő (pl.: 15,5-51,5 kW között, 80/60°C-os fűtési hőfoklépcsőn) pneumatikus gáz/levegő szabályozással és rozsdamentes
acélból készült kondenzációs hőcserélővel, nagyhatékonyságú fűtési szivattyú (EEI<0,23), mérőcsonkos indító adapter (Ø80/125mm),
modern strukturált diagnosztikai rendszer, tároló-töltés csak hidraulikus váltó után (tároló-töltő szivattyúval), vezérlőpanel képes 1-
1db tároló-töltő és külső fűtési szivattyú működtetésére (kötelező a hidraulikus váltó telepítése), Hőszigetelési munkák: - 660 m2
Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-
0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai
kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig - 568,2 m2 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai
rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati
EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM AT H80 homlokzati
hőszigetelő lemez,1000x500x150 mm Napelemes rendszer, villanyszerelési munkák: - 1 klt Háztartási méretű kiserőmű (HMKE)
fotovillamos rendszer kialakítása: 275 Wp csúcsteljesítményű polikristályos napelem modulok, a rendszernek tartalmaznia kell az
áramszolgáltató által elfogadott invertereket, a napelemek tetőre rögzítéséhez szükséges tartószerkezeteket, egyen- és váltakozó áram
oldali túlfeszültség védelmeket Homlokzati nyílászárók cseréje: - 13 db Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású
ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, AB 2 jelű,
konszignáció szerint, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó REHAU GENEO MD szálerősítéses profilú bukó ablak, távnyitóval fehér, Ug ≤
0,7 W/m2K 70 x 70 cm Víz- szennyvíz akadálymentes mosdó kialakításánál: - 28,65 m Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése
földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 125 mm
PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x3000 mm SN4, KGEM125/3M-EN - 1 db Mosdó vagy mosómedence berendezés
elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) Porcelán mosdó
mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm A mennyiségeket teljes körűen a költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00064
II.2.9) További információ:
A 2. részszempont: A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (hónap) tekintetében
amennyiben az ajánlattevő által az ajánlatban vállalt szakmai gyakorlat időtartama eléri vagy meghaladja a 36 hónapot, úgy a
pontszámítási képletbe az Alegjobb és az Avizsgált érték helyére egyaránt 36 hónap kerül behelyettesítésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TANKINA-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28047290
Postai cím: Szabadság Út 114
Város: Mátraszele
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3142
Ország: Magyarország
E-mail: tankina@starjan.hu
Telefon: +36 203889356
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14765018212
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 63399212
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TANKINA-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28047290
Postai cím: Szabadság Út 114
Város: Mátraszele
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14765018212

Hivatalos név: BORO-KAPUTECHNIKA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54530182
Postai cím: Menház Utca 14.
Város: EGER
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24879837210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/01 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges