Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/71
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.11.
Iktatószám:6171/2019
CPV Kód:45212314-0
Ajánlatkérő:Füzéri Várgondnokság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Füzéri Várgondnokság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10336614
Postai cím: Petőfi Út 3/A
Város: Füzér
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3996
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tompa-Vida Márta
Telefon: +36 47540048
E-mail: vargondnoksag@fuzer.hu
Fax: +36 47540047
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzervara.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Füzér Felsővár II. ütem rekonstrukció kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000451732018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
FÜZÉR REG-ÉLŐ VÁR című projekt, Felsővár II. ütem rekonstrukció kivitelezésére vállalkozási szerződés
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Füzér Felsővár II. ütem rekonstrukció kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45262300-4
45262500-6
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45420000-7
45421140-7
45430000-0
45450000-6
45451000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Füzér 0161/2 hrsz. ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Felsővár II. ütem műemléki rekonstrukciójának kivitelezése hiba- és hiánymentes minőségben, a közbeszerzési dokumentumokban csatolt hatályos építési engedély és kiviteli terv szerint, építészeti, tartószerkezeti, közműépítési, épületgépészeti, épületvillamossági, gyengeáramú munkanemek szerinti feladatokkal.
Alapmennyiség:
A.1 Deák ház, Gazdasági épületek, Virágoskert nettó 467,53 m2 (bruttó 759,50 m2) alapterülettel, várfalak statikai megerősítésével (658,5 m3), a következők szerint:
a földszinten nettó 139 m2 (bruttó 248,2 m2) kiállítótér, papírmerítő műhely, előkészítő helyiség, árnyékszék, Konyha, Sütőház és Ecetesház; az emeleten nettó 166 m2 (bruttó 278,58 m2) Kapitány háza, gyilokjáró, előtér, 2 db árnyékszék, előtér, 2 db közlekedő, 3 db Darabontház; a tetőtérben nettó 162,5 m2 (bruttó 232,72 m2) női és férfi személyzeti öltöző-pihenő, mosdó és előtér, teakonyha, lépcső-előtér, gyengeáramú elektromos helyiség, közlekedő és gyümölcsaszaló-gyógynövényszárító helyiségekkel;
Virágoskertben szökőkúttal, loggiával; várudvaron víz-, szennyvíz-, távfűtési vezetékek, elektromos és optikai kábelek; Deákház előtti teraszburkolat 70,06 m2.
Opciós tételek:
Opció 1:
A.2 Rimay ház és Pápai ház/lépcsőház nettó 228,03 m2 (bruttó 402,56 m2) alapterülettel:
a pincében kazánház, előtér, fogadótér, 2 db közlekedő, liftakna, raktár;
a vezérszinten Rimay ház, 2 db közlekedő, lépcsőház, mosókonyha és pelenkázó-családbarát szoba;
a közbenső szinten belső faerkély,
az emeleten kutató szoba, 2 db közlekedő, lépcső, lépcsőház helyiségekkel;
3 megállós személyfelvonó;
meglévő teherfelvonó átalakítása.
Opció 2:
A.3 Virágkert felett való torony nettó 58,3 m2 (bruttó 98,97 m2) alapterülettel:
tornác emelete, Tihamér szobája, kamarája és padlástere helyiségekkel.
Az opciós tételek részletes előírását a II.2.11) pontban közöljük.
Részletes ismertetést a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt jótállási kötelezettség időtartama (hónap) 17
2 Műszaki vezető szakember az MV-É-M névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli, műemléki épülethez kapcsolódó kivitelezésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap)  34
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 119
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Megrendelő az opciós tételek tekintetében rendelési jogát a Vállalkozási Szerződés megkötését követő 9 hónapon belül jogosult gyakorolni. Vállalkozónak a lehívott Opciós mennyiségek szerződésszerű megvalósítását az Alapmennyiség teljesítésével egyidőben kell teljesítenie. Amennyiben az opció lehívása a szerződéskötést követő 3 hónapon túl történik, a teljesítési határidő legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg, a támogatást nyújtó hozzájárulásával.
Opciók kivitelezése hiba- és hiánymentes minőségben, a közbeszerzési dokumentumokban csatolt hatályos építési engedély és kiviteli terv szerint, építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, gyengeáramú és teherfelvonó átalakítása munkanemek szerinti feladatokkal.
Opció 1:
A.2 Rimay ház és Pápai ház/lépcsőház nettó 228,03 m2 (bruttó 402,56 m2) alapterülettel:
a pincében kazánház, előtér, fogadótér, 2 db közlekedő, liftakna, raktár;
a vezérszinten Rimay ház, 2 db közlekedő, lépcsőház, mosókonyha és pelenkázó-családbarát szoba;
a közbenső szinten belső faerkély,
az emeleten kutató szoba, 2 db közlekedő, lépcső, lépcsőház helyiségekkel;
3 megállós személyfelvonó;
meglévő teherfelvonó átalakítása.
Opció 2:
A.3 Virágkert felett való torony nettó 58,3 m2 (bruttó 98,97 m2) alapterülettel:
tornác emelete, Tihamér szobája, kamarája és padlástere helyiségekkel.
További információ:
Ajánlatkérő a II.2.5) pontban foglaltak kiegészítéseként közli, hogy Ár szempont az alábbiak szerint kerül értékelésre:
Teljes nettó ajánlati ár, súlyszám: 119
Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár, Súlyszám: 92.
Opcionális mennyiség 1. vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 22.
Opcionális mennyiség 2. vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár: Súlyszám: 5.
Az értékelés során adható pontszám 0,00 (legrosszabb) – 10,00 (legjobb érték).
Az értékelés az 1 rész-szempont esetén arányosítással, a 2. rész-szempont esetén egyenes arányosítással, a 3. rész-szempont esetén fordított arányosítással történik.
A Kbt. 77. § (1) bek. alapján az 1. rész-szempont esetében a legkedvezőbb szint 60 hónap, a minimálisan elvárt szint 24 hónap, a 2. rész-szempontnál a legkedvezőbb szint 36 hónap, a minimálisan elvárt szint 0 hónap.
Részletes ismertetés a közbeszerzési dokumentumokban.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00022
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és II.2.6) pontban megadott nettó 1 HUF-os becsült érték megadására technikai okokból, a hirdetmény megjelentethetősége érdekében került sor.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 003 - 002535
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Füzér Felsővár II. ütem rekonstrukció kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 024737 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárás eredménytelen.
Indoklás:
A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 75. § (2) b) pont-jában és 70. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Ajánlattevők:
EB Hungary Invest Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 76 - 80. Adószám: 13240567-2-42;
LAKI Épületszobrász Zrt. 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14. Adószám: 12764073-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)