Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6202/2019
CPV Kód:66514110-0
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:UNIQA Biztosító Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Szabolcs utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mile Márk főosztályvezető
Telefon: +36 17953802
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950783
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biztosítási szerződés gépjármű Casco biztosítási szolgáltatás nyújtására a minisztériumok és a Miniszterelnökség, valamint a háttér intézményeik ellátását biztosító gépjárművek részére a 2016-2018-ig
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66514110-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Biztosítási szerződés gépjármű Casco biztosítási szolgáltatás nyújtására a minisztériumok és a Miniszterelnökség, valamint a háttér intézményeik ellátását biztosító gépjárművek részére a 2016-2018-ig
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66514110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Gépjármű Casco biztosítási szolgáltatás 10 %,minimum bruttó 50.000,- HUF/káresemény önrészesedés alkalmazásával, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság mindenkori üzemeltetésében lévő gépjármű állomány vonatkozásában, amely jelenleg 616 db személygépkocsiból, 15 db tehergépkocsiból, valamint 1 db autóbuszból áll. A járműszám várható emelkedése 2016-ban 10%, 2017-ben 15,5%, 2018-ban 15,5%. Az eljárás becsült értéke és fedezete az említett adatok figyelembe vételével került kialakításra. A szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére álló összeg biztosítási adóval együtt 397.820.652,- HUF, amely összegnek fedezetet kell nyújtania az ajánlatkérő, mint biztosított által üzemeltetett gépjárműállománynak a szerződés hatálya alatt esetlegesen bekövetkező változásaira is. A szerződés ezen összeg kimerüléséig, de legfeljebb a szerződés megkötésétől számított 36 hónapig tart. A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban került részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 093 - 166209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Biztosítási szerződés gépjármű Casco biztosítási szolgáltatás nyújtására a minisztériumok és a Miniszterelnökség, valamint a háttér intézményeik ellátását biztosító gépjárművek részére a 2016-2018-ig
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/05/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert Károly krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 397820652 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 10456017-4-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66514110-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66514110-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjármű Casco biztosítási szolgáltatás 10 %,minimum bruttó 50.000,- HUF/káresemény önrészesedés alkalmazásával, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság mindenkori üzemeltetésében lévő gépjármű állomány vonatkozásában, amely jelenleg 616 db személygépkocsiból, 15 db tehergépkocsiból, valamint 1 db autóbuszból áll. A járműszám várható emelkedése 2016-ban 10%, 2017-ben 15,5%, 2018-ban 15,5%. Az eljárás becsült értéke és fedezete az említett adatok figyelembe vételével került kialakításra. A szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére álló összeg biztosítási adóval együtt 397.820.652,- HUF, amely összegnek fedezetet kell nyújtania az ajánlatkérő, mint biztosított által üzemeltetett gépjárműállománynak a szerződés hatálya alatt esetlegesen bekövetkező változásaira is. A szerződés ezen összeg kimerüléséig, de legfeljebb a szerződés megkötésétől számított 36 hónapig tart. A közbeszerzési műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban került részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 477820652
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: UNIQA Biztosító Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés 1.3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.3. Az 1.1. pontban meghatározott biztosítási szolgáltatás esetében a Biztosított rendelkezésére álló keretösszeg biztosítási adóval együtt nettó 477 820 652,- Ft, azaz négyszázhetvenhétmillió-nyolcszázhúszezer-hatszázötvenkettő forint, mely összeg fedezetet kell, hogy nyújtson a Biztosított által üzemeltetett gépjárműállománynak a szerződés hatálya alatt esetlegesen bekövetkező változásaira is."
A VII.2.2) pont folytatása:
Az integrációs folyamat lezárását követően a KEF jármű állománya a 2017. évben a korábban tervezettnél jelentősebb mértékben, 57 %-kal - 632 db-ról 1.131 db-ra - növekedett, ami miatt a Szerződés keretösszege a futamidő tervezett vége előtt kimerül. A további 80.000.000,- Ft keretösszeg elegendő a Szerződés hátralevő időtartamára, illetve az azonos tárgyú új közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő új szerződés hatálybalépéséig terjedő időtartamra.
A Kbt. 141. § (4) bekezdésének cb) alpontja szerint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, sem a szerződés tárgyában, sem a műszaki leírásban szereplő feladatokban nem történik változás a módosítást követően.
A Kbt. 141. § (4) bekezdésének cc) alpontja szerint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátási kötelezettségen belül az 1. melléklet III. 1.14.1. pontja szerinti casco biztosítás folyamatos biztosítása érdekében szükséges a Szerződés keretösszegének emelése.
A szerződésmódosítás időpontja 2019.03.27.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) alpontja szerint a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva a közbeszerzési eljárás megkezdésekor nem láthatott előre. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet ezen szervezeteket 2016. december 31., valamint 2017. március 31. napjával megszüntette, valamint a 7. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X.2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátási feladatok tekintetében a megszüntetett szervek jogutódjaként a KEF került meghatározásra.
Ezen változásokat követően a KEF ellátotti köre jelentősen megnövekedett, mely változást a közbeszerzési eljárás megkezdésekor előre tervezni nem lehetett. Folytatás a VII.2.1) pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 397820652 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 477820652 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben