Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6247/2019
CPV Kód:45000000-7;45100000-8
Ajánlatkérő:Üröm Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Üröm, Gábor Áron sétány
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Üröm Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93565141
Postai cím: Iskola U. 10.
Város: Üröm
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2096
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kisfalvi István FAKSZ00615
Telefon: +36 202248736
E-mail: prezentarones@gmail.com
Fax: +36 202248736
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.urom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: futópálya építése Üröm község területén
Hivatkozási szám: EKR000059332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Üröm, Gábor Áron sétányon a hrsz.: 1333/1 ingatlantól, a hrsz.:010/94 ingatlanon keresztül a hrsz.: 010/81 (010/80) ingatlanig és hrsz.: (016), (012) ingatlanon folyó patak koronája közötti zöldfelületen rekortán futópálya építése. Üröm község területén az építési területet keleti oldalról teljes hosszúságában a Hrsz.: (016), (012) ingatlanok telkén húzódó ér és annak nyugati rézsűkoronája határolja. A Hrsz.:010/94(010/94) szakaszon több esetben is szükségessé válik a kiszélesedő rézsűkorona kismértékben történő korrekciója. Részben a Hrsz.: 1333/3 terület zöldsávja és a patak koronája közt beékelődött, háromszög alakú telken, részben a Hrsz .: (1333/2) ingatlanon 13x18 m alapterületű ütéscsillapító gumifelületen fitneszpark létesül.** Fagyálló, gumi futófelület átl. 40 mm vtg.-gal (Epoxi műgyanta kötésű, vízáteresztő, salakvörös szinű SBR gumi) 11-45 pályaszakaszokon, pályakimutatás alapján 1230m2. Fagyálló, gumi futófelület átl. 40 mm vtg.-gal (Epoxi műgyanta kötésű, vízáteresztő, salakvörös szinű SBR gumi) 2. pályaszakaszokon, pályakimutatás alapján 860m2; azaz összesen 2090m2 felületen.** A pályaszakaszok adatait a „Pályakimutatás” c. dokumentációba mellékelt táblázatba foglaltuk össze. A területen (igazodva az adott szakaszok adottságaihoz) szegéllyel együtt 1,30-1,40 m széles, öntött gumi futófelületű, nagyrészt két oldalon bebetonozott, szürke kerti szegéllyel megtámasztott futópálya létesül. Az építés részét képezik továbbá az előkészítő-, az al- és felépítményi munkák, valamint az építéshez közvetlenül kapcsolódó kerti berendezések és kertészeti munkák. *** További részleteket a KD Műszaki leírás tartalmazza. Az ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS és a KD-bármely eltérése esetén az ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS adatai az irányadók.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 74901945 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: futópálya építése Üröm község területén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Üröm, Gábor Áron sétány
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fagyálló, gumi futófelület összesen 2090 négyzetméter.** Üröm, Gábor Áron sétányon a hrsz.: 1333/1 ingatlantól, a hrsz.:010/94 ingatlanon keresztül a hrsz.: 010/81 (010/80) ingatlanig és hrsz.: (016), (012) ingatlanon folyó patak koronája közötti zöldfelületen rekortán futópálya építése. Üröm község területén az építési területet keleti oldalról teljes hosszúságában a Hrsz.: (016), (012) ingatlanok telkén húzódó ér és annak nyugati rézsűkoronája határolja. A Hrsz.:010/94(010/94) szakaszon több esetben is szükségessé válik a kiszélesedő rézsűkorona kismértékben történő korrekciója. Részben a Hrsz.: 1333/3 terület zöldsávja és a patak koronája közt beékelődött, háromszög alakú telken, részben a Hrsz .: (1333/2) ingatlanon 13x18 m alapterületű ütéscsillapító gumifelületen fitneszpark létesül.** Fagyálló, gumi futófelület átl. 40 mm vtg.-gal (Epoxi műgyanta kötésű, vízáteresztő, salakvörös szinű SBR gumi) 11-45 pályaszakaszokon, pályakimutatás alapján 1230m2. Fagyálló, gumi futófelület átl. 40 mm vtg.-gal (Epoxi műgyanta kötésű, vízáteresztő, salakvörös szinű SBR gumi) 2. pályaszakaszokon, pályakimutatás alapján 860m2; azaz összesen 2090m2 felületen.** A pályaszakaszok adatait a „Pályakimutatás” c. dokumentációba mellékelt táblázatba foglaltuk össze. A területen (igazodva az adott szakaszok adottságaihoz) szegéllyel együtt 1,30-1,40 m széles, öntött gumi futófelületű, nagyrészt két oldalon bebetonozott, szürke kerti szegéllyel megtámasztott futópálya létesül. Az építés részét képezik továbbá az előkészítő-, az al- és felépítményi munkák, valamint az építéshez közvetlenül kapcsolódó kerti berendezések és kertészeti munkák. További részleteket a KD Műszaki leírás tartalmazza. Az ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS és a KD-bármely eltérése esetén az ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS adatai az irányadók.
Jelen eljárás műszaki leírásában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. Ezekben az esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés szerint).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 jótállás a futópálya gumiburkolatára, de legalább 36 hónap. A 72 hónap, és annál magasabb időtartam a maximális pontszámot kapja. 30
2 jótállás a futópályán kívüli építési/telepítési munkákra, de legalább 36 hónap. A 72 hónap, és annál magasabb időtartam a maximális pontszámot kapja. 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár (nettó Ft 1+2 pályasz. össz) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: futópálya építése Üröm község területén
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30921403
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@everling.hu
Telefon: +36 14071589
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12730074
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24238278213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 75000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74901945
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Kobold'2003 Növénytermesztő és Parképítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37667117
Postai cím: Termő U. 93
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
E-mail: koboldepito@gmail.com
Telefon: +36 305525039
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 12982578243
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 73930700 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30921403
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24238278213

Hivatalos név: Sportpark Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43188145
Postai cím: Tátra Utca 5. A. ép. al. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24253680241

Hivatalos név: Kobold'2003 Növénytermesztő és Parképítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37667117
Postai cím: Termő U. 93
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12982578243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges