Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:0626/2019
CPV Kód:45310000-3
Ajánlatkérő:Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye:9026 Győr, Egyetem tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Elektro-Therm Villamosipari és Épületgépész Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20173920
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 966613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uni-sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vészvilágítás-főelosztó kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000361682018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vészvilágítás-főelosztó kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alapinfrastruktúra fejlesztése kapcsán a projektben érintett laborépület főelosztójának, valamint a villamos hálózat, vészvilágítási rendszer korszerűsítésére történik meg. Ez az új berendezések, gépek (nyitott laborok) működtetéséhez szükséges infrastruktúrát korszerűsítő beruházás. A beruházás az alábbi tevékenységeket foglalja magába: Vészvilágítási rendszer kiépítése a Széchenyi István Egyetem labor-és kapcsolódó épületek 1-2-ben, valamint a Laborépületben lévő 0,4 kV-os főelosztó berendezés kiépítése.
Vészvilágítási rendszer kiépítése a Laborépületben és a kapcsolódó épületekben az alábbiak szerint: Laborépület 2 szint, alapterület:~ 8500 m2, kapcsolódó épület I. 9 szint, alapterület: ~ 13600 m2, kapcsolódó épület II. 7 szint, alapterület: ~ 3300 m2. A vészvilágítási rendszer épületenként különálló központi akkumulátoros rendszerrel kivitelezendő. A kivitelezésnek tartalmaznia kell a Laborépületben lévő 0,4 kV-os főelosztó berendezés 13 mezőjét a meglévő áramkörök részére a betápláló megszakító 2500A, sínezéssel, korszerű kompakt megszakítókkal, a primer és szekunder oldali túláram és zárlatvédelmi eszközök beállításainak kivitelezésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22928 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vészvilágítás-főelosztó kivitelezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Elektro-Therm Villamosipari és Épületgépész Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68025276
Postai cím: Szabadi Utca 16. 1. em. 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: elektro-therm@elektro-therm.hu
Telefon: +36 96414074
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96414074
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 128641059
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45310000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alapinfrastruktúra fejlesztése kapcsán a projektben érintett laborépület főelosztójának, valamint a villamos hálózat, vészvilágítási rendszer korszerűsítésére történik meg. Ez az új berendezések, gépek (nyitott laborok) működtetéséhez szükséges infrastruktúrát korszerűsítő beruházás. A beruházás az alábbi tevékenységeket foglalja magába: Vészvilágítási rendszer kiépítése a Széchenyi István Egyetem labor-és kapcsolódó épületek 1-2-ben, valamint a Laborépületben lévő 0,4 kV-os főelosztó berendezés kiépítése.
Vészvilágítási rendszer kiépítése a Laborépületben és a kapcsolódó épületekben az alábbiak szerint: Laborépület 2 szint, alapterület:~ 8500 m2, kapcsolódó épület I. 9 szint, alapterület: ~ 13600 m2, kapcsolódó épület II. 7 szint, alapterület: ~ 3300 m2. A vészvilágítási rendszer épületenként különálló központi akkumulátoros rendszerrel kivitelezendő. A kivitelezésnek tartalmaznia kell a Laborépületben lévő 0,4 kV-os főelosztó berendezés 13 mezőjét a meglévő áramkörök részére a betápláló megszakító 2500A, sínezéssel, korszerű kompakt megszakítókkal, a primer és szekunder oldali túláram és zárlatvédelmi eszközök beállításainak kivitelezésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 128641059
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Elektro-Therm Villamosipari és Épületgépész Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68025276
Postai cím: Szabadi Utca 16. 1. em. 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: elektro-therm@elektro-therm.hu
Telefon: +36 96414074
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96414074
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
EREDETI SZÖVEGEZÉS
Teljesítési határidők és kapcsolódó számlázás:
1. 2018.10.15. a nettó ellenszolgáltatás 20%-a számlázható – teljesítendő feladatok: Alapszerelési munkálatok, nyomvonal és lámpahely kialakítások, előkészítési munkálatok. Tartószerkezet kiépítésének munkái.
2. 2019.01.15. a nettó ellenszolgáltatás 30%-a számlázható – teljesítendő feladatok: Tartószerkezet építési munkálatok, védőcsövek kiépítése. Kábelezési munkálatok. Világítási berendezések, lámpatestek felszerelése. Vészvilágítási központok elhelyezése. EPH rendszer kialakítás. A főelosztó, elosztó berendezések gyártásának előkészítése.
3. 2019.04.15. a nettó ellenszolgáltatás 30%-a számlázható – teljesítendő feladatok: Világítási berendezések, szerelvények felszerelésének befejezése. A főelosztó, elosztó berendezés gyártásának megkezdése valamint a kiépítéssel kapcsolatos munkálatok.
4. 2019.06.15. a nettó ellenszolgáltatás 10%- a számlázható – teljesítendő feladatok: A szükséges átalakítások, bővítések. Helyreállítási munkálatok.
Végszámla: legkésőbb 2019.08.31-ig a nettó ellenszolgáltatás 10%- a számlázható – teljesítendő feladatok: Vészvilágítási rendszer beüzemelése. Az egyéb műszaki átadással kapcsolatos munkálatok.
MÓDOSÍTOTT SZÖVEGEZÉS
Teljesítési határidők és kapcsolódó számlázás:
1. 2019.01.15. a nettó ellenszolgáltatás 20%-a számlázható – teljesítendő feladatok: Alapszerelési munkálatok, nyomvonal és lámpahely kialakítások, előkészítési munkálatok. Tartószerkezet kiépítésének munkái.
2. 2019.03.01. a nettó ellenszolgáltatás 30%-a számlázható – teljesítendő feladatok: Tartószerkezet építési munkálatok, védőcsövek kiépítése. Kábelezési munkálatok. Világítási berendezések, lámpatestek felszerelése. Vészvilágítási központok elhelyezése. EPH rendszer kialakítás. A főelosztó, elosztó berendezések gyártásának előkészítése.
3. 2019.04.15. a nettó ellenszolgáltatás 30%-a számlázható – teljesítendő feladatok: Világítási berendezések, szerelvények felszerelésének befejezése. A főelosztó, elosztó berendezés gyártásának megkezdése valamint a kiépítéssel kapcsolatos munkálatok.
4. 2019.06.15. a nettó ellenszolgáltatás 10%- a számlázható – teljesítendő feladatok: A szükséges átalakítások, bővítések. Helyreállítási munkálatok.
Végszámla: legkésőbb 2019.08.31-ig a nettó ellenszolgáltatás 10%- a számlázható – teljesítendő feladatok: Vészvilágítási rendszer beüzemelése. Az egyéb műszaki átadással kapcsolatos munkálatok.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 128641059 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 128641059 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A közbeszerzési eljárás időbeni eltolódása miatt az ajánlattételi felhívásban és szerződéstervezetben feltüntetett teljesítési részhatáridők nem reálisak, tekintettel arra, hogy már aláíráskor is lehetetlen lenne a teljesítés. Az első két teljesítési határidő módosításával a szerződés teljesíthetőségének elérése a cél. A módosítás a Kbt. 141. § (6) alapján történik.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben