Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6326/2019
CPV Kód:42610000-5
Ajánlatkérő:BGL-Lemeztechnológiai Kft
Teljesítés helye:5000 Szolnok, Panel út 1/B 19081/3/B
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TRUMPF Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fémmegmunkálás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BGL-Lemeztechnológiai Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63885987
Postai cím: Dandár Utca 25 6.em.5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázs Józsefné
Telefon: +36 56510940
E-mail: bgyk@bgyk.hu
Fax: +36 56510940
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzestanacsadas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fémmegmunkálás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés „Nagyteljesítményű lézervágó gép beszerzése ” tárgyban
Hivatkozási szám: EKR000480352018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42610000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés „Nagyteljesítményű lézervágó gép beszerzése ” tárgyban
Mennyiség: 1 darab nagyteljesítményű lézervágó gép
Főbb elvárások:
• CNC vezérlés
• Legalább 4500 W lézerteljesítmény
• Vágható lemezvastagság nemesacél esetében: Legalább 15 mm
• Vágható lemezvastagság szerkezeti acél esetében: Legalább 25 mm
• Vágható lemezvastagság alumínium esetében: Legalább 10 mm
Ajánlatkérő oktatást is elvár 8 órában 5 fő részére.
Ajánlattevő feladatát képezi továbbá a szerződéstervezet 2.3 pontja szerinti Dokumentáció (így különösen: az Áru részét képező valamennyi hardver és/vagy szoftver elem pontos műszaki leírását, beleértve a blokkvázlat szintű rajzot és a csatlakozók bekötését; az Áru üzemszerű működéséhez szükséges, teljes körű vezérlési, üzemeltetési, hibakeresési- és javítási dokumentációt, beleértve a szükséges vizsgálati, beállítási előírásokat (működéspróba, beállítások, átvételek, útmutató a vizsgálatokhoz és beállításokhoz, hibakereséshez, konkrét értékekkel, jelalakokkal); az Áru Üzembe Helyezéséhez szükséges dokumentációt (különös tekintettel az Áru rögzítésével, biztosítandó kábelekkel, végződésekkel, az Üzembe Helyezés lépéseivel, elemeivel kapcsolatos előírásokra); az Áru karbantartásához szükséges karbantartási leírást; minden olyan egyéb dokumentumot, mely az Áru üzemszerű működtetéséhez a jelen Szerződésben és mellékleteiben foglaltak alapján szükséges, akár kifejezetten meghatározásra, akár körülírásra került, vagy a működtetéshez, karbantartáshoz ésszerűen szükséges) és Tanúsítványok (így különösen: az Áru hardver(elem)einek és/vagy szoftver(elem)einek vonatkozásában kiállított, a jelen Szerződés, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok, szabványok, hatósági előírások szerinti certifikáció(ka)t, melyek különösen az Áru Üzembe Helyezéséhez és üzemeltetéséhez szükségesek) Ajánlatkérő részére történő átadása is.
A beszerzendő géppel szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 650000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagyteljesítményű lézervágó gép beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42610000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Panel út 1/B 19081/3/B
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés „Nagyteljesítményű lézervágó gép beszerzése ” tárgyban
Mennyiség: 1 darab nagyteljesítményű lézervágó gép
Főbb elvárások:
• CNC vezérlés
• Legalább 4500 W lézerteljesítmény
• Vágható lemezvastagság nemesacél esetében: Legalább 15 mm
• Vágható lemezvastagság szerkezeti acél esetében: Legalább 25 mm
• Vágható lemezvastagság alumínium esetében: Legalább 10 mm
Ajánlatkérő oktatást is elvár 8 órában 5 fő részére.
Ajánlattevő feladatát képezi továbbá a szerződéstervezet 2.3 pontja szerinti Dokumentáció (így különösen: az Áru részét képező valamennyi hardver és/vagy szoftver elem pontos műszaki leírását, beleértve a blokkvázlat szintű rajzot és a csatlakozók bekötését; az Áru üzemszerű működéséhez szükséges, teljes körű vezérlési, üzemeltetési, hibakeresési- és javítási dokumentációt, beleértve a szükséges vizsgálati, beállítási előírásokat (működéspróba, beállítások, átvételek, útmutató a vizsgálatokhoz és beállításokhoz, hibakereséshez, konkrét értékekkel, jelalakokkal); az Áru Üzembe Helyezéséhez szükséges dokumentációt (különös tekintettel az Áru rögzítésével, biztosítandó kábelekkel, végződésekkel, az Üzembe Helyezés lépéseivel, elemeivel kapcsolatos előírásokra); az Áru karbantartásához szükséges karbantartási leírást; minden olyan egyéb dokumentumot, mely az Áru üzemszerű működtetéséhez a jelen Szerződésben és mellékleteiben foglaltak alapján szükséges, akár kifejezetten meghatározásra, akár körülírásra került, vagy a működtetéshez, karbantartáshoz ésszerűen szükséges) és Tanúsítványok (így különösen: az Áru hardver(elem)einek és/vagy szoftver(elem)einek vonatkozásában kiállított, a jelen Szerződés, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok, szabványok, hatósági előírások szerinti certifikáció(ka)t, melyek különösen az Áru Üzembe Helyezéséhez és üzemeltetéséhez szükségesek) Ajánlatkérő részére történő átadása is.
A beszerzendő géppel szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1  2. Szimultán sebesség (m/min-ben megadva) (A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján minimum 110 m/min, maximum 140 m/min) 10
2 3. Legnagyobb vágható átmérő csövek esetében (mm-ben megadva) (A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján minimum 220 mm, maximum 370 mm) 10
3 4. Maximálisan megmunkálható csősúly (kg-ban megadva) (A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján minimum 200 kg, maximum 250 kg)  10
4 5. A megajánlott lézervágó gép pozicionálási pontossága ( +/- mm-ben megadva)(A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján minimum +/- 0,10 mm, maximum +/- 0,05 mm)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.1 db lézervágó gép vételára (nettó EUR/db) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00505
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7. pontban az ott feltüntetett 180 naptári napos időtartam a szerződés hatálybalépésének napjától számítandó. A II.2.7. pontban feltüntetett 180 naptári napos határidő ennek megfelelően nem tartalmazza a jótállás és egyes, nem a szerződés tárgyának teljesítésével közvetlenül összefüggő kötelezettségek előzőek szerinti határidőn túlnyúló időtartamát.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nagyteljesítményű lézervágó gép beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRUMPF Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17987134
Postai cím: Lincoln Út 1
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
E-mail: krisztina.klement@hu.trumpf.com
Telefon: +36 29999122
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29999101
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11866921213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 650000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TRUMPF Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17987134
Postai cím: Lincoln Út 1
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11866921213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges