Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6333/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagyatád Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7500 Nagyatád, Aradi u. 1., 1351 hrsz. 7500 Nagyatád, Árpád utca 16.; 589/1 hrsz. 7500 Nagyatád, Rozsnyói utca 2/A.; 2189/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KRONELL Építőipari Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyatád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29282281
Postai cím: Baross Gábor Utca 9.
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ormai István
Telefon: +36 82504500
E-mail: varoshaza@nagyatad.hu
Fax: +36 82504555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nagyatad.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://nagyatad.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagyatád Város Önkormányzata részére „Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon” című, TOP-1.4.1-15SO1-2016-00026 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó építési, kivitelezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001165212018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt keretein belül megvalósul a Nagyatádi Óvodák - Csillagszem, Gyöngyvirág és Nyitnikék óvodai telephelyek- épületeinek felújítása, infrastrukturális korszerűsítése, a főző és melegítő konyhák fejlesztésével.
Hasznos alapterületek:
- Csillagszem Óvoda: 409,43 m2
- Nyitnikék Óvoda: 728,39 m2
- Gyöngyvirág Óvoda: 522,79 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 352889391 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Óvodák felújítása, korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45260000-7
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45350000-5
45410000-4
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7500 Nagyatád, Aradi u. 1., 1351 hrsz.
7500 Nagyatád, Árpád utca 16.; 589/1 hrsz.
7500 Nagyatád, Rozsnyói utca 2/A.; 2189/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hasznos alapterületek:
- Csillagszem Óvoda: 409,43 m2
- Nyitnikék Óvoda: 728,39 m2
- Gyöngyvirág Óvoda: 522,79 m2
A TOP keretében elszámolható, telephelyek szerinti, támogatott tételek:
1.) Csillagszem Óvoda (Aradi utca)
 az épület homlokzatának hőszigetelése,
 nyílászáróinak cseréje és szúnyoghálóval történő felszerelése,
 világítás és gépészeti korszerűsítése,
 melegítő konyhájának átalakítása,
 személyzeti öltözőjének és szociális blokkjának átalakítása,
 beavatkozási helyeken aljzatburkolat, csoportszobákban lévő parketták felújítása,
 nyugati csoportszobájához kapcsolódóan szélfogó, valamint öltöző ki- és átalakítása,
 csoportszobáinak elválasztása, illetve 2 ajtó megszűntetése,
 akadálymentesített illemhely kialakítás,
 megújuló energiaforrás alkalmazása (napelemek kihelyezése).
2.) Nyitnikék Óvoda (Rozsnyói utca)
 az épület homlokzatának hőszigetelése,
 nyílászáróinak cseréje és szúnyoghálóval történő felszerelése,
 világítás és gépészeti korszerűsítése, kazán cseréje,
 főzőkonyha átalakítása,
 személyzeti öltöző és szociális blokk átalakítása,
 akadálymentesített illemhely kialakítása,
 aljzatburkolatok felújítása, (csoportszoba, átalakítással érintett helységek)
 lambéria bontása,
 lapostető szigetelése,
 terasz burkolat csere, teraszárnyékoló bontása, átalakítása,
 udvar felújítás keretében: beközlekedő aszfalt burkolat felújítás,
 megújuló energiaforrás alkalmazása (napelemek kihelyezése).
3.) Gyöngyvirág Óvoda (Árpád utca)
 az épület homlokzatának hőszigetelése,
 nyílászáróinak cseréje és szúnyoghálóval történő felszerelése,
 világítás és gépészeti korszerűsítése,
 melegítő konyha átalakítása,
 előkészítők egybenyitása,
 étkező kialakítása,
 aljzatburkolatok felújítása, (csoportszoba, átalakítással érintett helységek)
 lambéria bontása,
 acéltartók statikai felülvizsgálata,
 szennyvízcsatorna rendszer cseréje,
 akadálymentesített illemhely kialakítása,
 lapostető szigetelése,
 tornaszoba felújítása,
 fejlesztő terem kialakítása,
 udvar felújítás keretében: külső térburkolat, rámpa
 megújuló energiaforrás alkalmazása (napelemek kihelyezése).

A TOP keretében nem elszámolható, Önkormányzati saját forrásból finanszírozott tételek:
1.) Csillagszem Óvoda (Aradi utca)
 aljzatburkolat felújítás (közlekedők, vizesblokkokban, konyha, irodák),
 csempe burkolat felújítás a vizesblokkokban,
 udvar felújítás keretében: térburkolat építése új épületrészhez kapcsolódóan, külső lépcsők burkolása, akadálymentesítéshez kapcsolódó külső burkolatok készítése, akadálymentes parkoló kialakítása.
2.) Nyitnikék Óvoda (Rozsnyói utca)
 teljes fűtési rendszer csőhálózatának cseréje,
 aljzatburkolat felújítás (közlekedők, vizesblokkokban, konyha, irodák),
 csempe burkolat felújítás a vizesblokkokban,
 udvar felújítás keretében: akadálymentes parkoló kialakítása
 belső átalakítás (nevelői szoba, raktár)
 belső nyílászáró csere (csoportszoba), új elhelyezése (konyhai folyosó, konyha),
3.) Gyöngyvirág Óvoda (Árpád utca)
 teljes fűtési rendszer csőhálózatának cseréje,
 belső átalakítás (melegítőkonyha, tornaszoba),
 aljzatburkolat felújítás (közlekedők, vizes blokkokban, konyha, irodák),
 csempe burkolat felújítás a vizesblokkokban,
 acéltartók statikai felülvizsgálata,
 udvar felújítás keretében: akadálymentes parkoló kialakítása,
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 60 hónap, legkedvezőbb szintje: 72 hónap)  10
2 3. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember (M.2.) többlettapasztalata (hónap, minimumérték 0, maximum 36 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00026
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Óvodák felújítása, korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KRONELL Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64949596
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
E-mail: kronellkft@gmail.com
Telefon: +36 303516401
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14883066214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 352889391
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szigetelések, épületgépészeti munkák, villanyszerelési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220

Hivatalos név: KRONELL Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64949596
Postai cím: Dózsa György Utca 100
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14883066214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges