Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/90
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.05.13.
Iktatószám:6343/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szegedi Csatornamű Társulat
Teljesítés helye:Szeged, Tápé városrész, Tápéi főcsatorna 1+100 – 1+760 szelvények közötti (Muskátli utca – Rév utca)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Csatornamű Társulat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95560542
Postai cím: Széchenyi Tér 5.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák Gyula
Telefon: +36 62420199
E-mail: csattars@t-online.hu
Fax: +36 62420199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ekr.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeged, Tápéi főcsatorna építése
Hivatkozási szám: EKR000238502018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szeged, Tápéi főcsatorna 1+100 – 1+760 szelvények
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, Tápé városrész, Tápéi főcsatorna 1+100 – 1+760 szelvények közötti (Muskátli utca – Rév utca)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szeged, Tápéi főcsatorna 1+100 – 1+760 szelvények közötti (Muskátli utca – Rév utca) szakaszának átépítése, összesen 635 fm zárt vasbeton csatorna építése kétoldali dréncső kivitelezésével és a zárt csatornához kapcsolódó oldalági bekötések építésével.
Az ajánlatkérési dokumentáció részeként átadott vízjogi létesítési engedély, kiviteli terv és tervezői költségvetésben meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11238 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szeged, Tápéi főcsatorna 1+100 – 1+760 szelvények
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@hebkft.hu
Telefon: 62-310-399
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 62-202-399
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 219549130
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, Tápé városrész, Tápéi főcsatorna 1+100 – 1+760 szelvények közötti (Muskátli utca – Rév utca)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szeged, Tápéi főcsatorna 1+100 – 1+760 szelvények közötti (Muskátli utca – Rév utca) szakaszának átépítése, összesen 635 fm zárt vasbeton csatorna építése kétoldali dréncső kivitelezésével és a zárt csatornához kapcsolódó oldalági bekötések építésével.
Az ajánlatkérési dokumentáció részeként átadott vízjogi létesítési engedély, kiviteli terv és tervezői költségvetésben meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 248354580
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
E-mail: info@hebkft.hu
Telefon: +36 62310399
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62202399
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
4. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK ÉS FIZETÉSÉNEK RENDJE (ELSZÁMOLÁS) pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1. A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok elvégzéséért ajánlata alapján,
NETTÓ VÁLLALÁSI ÁR: 248.354.580,- Ft
ÁFA 27% 67.055.737,- Ft
BRUTTÓ VÁLLALÁSI ÁR: 315.410.317,- Ft
azaz kettőszáznegyvennyolcmillió-háromszázötvennégyezer-ötszáznyolcvan 0/00 Ft + Áfa forint illeti meg.
A kivitelezési munkához kapcsolódó ÁFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § foglaltak szerint járnak el a felek.
A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely a munkahelyi adottságok, az ajánlattételi dokumentációk és a 3.1 pontban felsorolt dokumentumok és információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra.
4.5. A Vállalkozó 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A végszámla értéke nettó: 28.805.450,- Ft-nál nem lehet kevesebb. Az elkészült munkáról a Felek közösen és a műszaki ellenőr, teljesítést igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó pénzügyi készültséget és a szerződéstől való esetleges eltérést. Az aláírt teljesítés igazolási jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete. Az előleg a 4. részszámlában kerül elszámolásra.
5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE pontja az alábbiak szerint módosul:
5.2. A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás – átvétel megkezdésének időpontja): 2019. július 31.
A megrendelő előteljesítést elfogad.
Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt meghiúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.3. pontja szerinti késedelmi kötbért tartozik Vállalkozó fizetni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Muskátli utcai fenékküszöb problémája miatt az ATIVIZIG előírásai szerint, a Muskátli utcai és Rév utcai meglévő út alatti átvezetéseket át kell építeni és a Rév utcai átvezetést követően egy elzáró műtárgyat is ki kell alakítani, továbbá a Beszterce utcán meglévő zárt szakasz 1-7 aknaközeiben a feltárt, szükséges javításokat el kell végezni.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 219549130 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 248354580 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben