Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/73
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.15.
Iktatószám:6382/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Arka Község Önkormányzata Boldogkőváralja Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Arka: 021, 1203, 023, 025, 030, 035, 037 hrsz. földút Arka: 013, 015 hrsz. földút Boldogkőváralja: 1054/1 hrsz. alatti megvalósítási helyszínek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TOPTIMBER-ROAD Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Arka Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK25848
Postai cím: Hunyadi János utca 29
Város: Arka
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3885
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varkoly Ferenc polgármester
Telefon: +36 46306039
E-mail: arkaert@gmail.com
Fax: +36 46485088
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.arka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.arka.hu
 
Hivatalos név: Boldogkőváralja Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petőfi Sándor utca 28
Város: Boldogkőváralja
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3885
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Zavodni Ferenc - polgármester
Telefon: +36 46306039
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.boldogkovaralja.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.boldogkovaralja.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése Arka és Boldogkőváralja településen
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Külterületi helyi közutak fejlesztése Arka és Boldogkőváralja településen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Arka: 021, 1203, 023, 025, 030, 035, 037 hrsz. földút Arka: 013, 015 hrsz. földút Boldogkőváralja: 1054/1 hrsz. alatti megvalósítási helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A település külterületén található a Boldogkőváralja és Arka közötti mezőgazdasági út. Ez a mezőgazdasági út részben a táblák között halad és a szántóföldeket közelíti meg, részben pedig egy összekötő útként működik és kapcsolatot biztosított Arka és Boldogkőváralja között. Az utóbbi években ezen út állapota folyamatosan romlott és egyre nehezebb ezen út igénybe vételével a mezőgazdasági területek megközelítése. Ezért szükséges a földút stabilizálása vagyis méretezett zúzottkő burkolattal történő ellátása.
A felújítandó út külterületi mezőgazdasági gyűjtő út, tervezési sebesség: 30 km/h
A tervezett út teljes hossza 549 méter (013 és 015 hrsz).
Az építendő pályaszerkezet felépítése:
- 30 cm kohósalak kő ÚT 2-3.206 útügyi műszaki előírás szerint
15 cm homokos kavics
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8528 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése Arka és Boldogkőváralja településen
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TOPTIMBER-ROAD Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 044/1. hrsz
Város: Garadna
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3873
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 7038 6586
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 77825045
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Arka: 021, 1203, 023, 025, 030, 035, 037 hrsz. földút Arka: 013, 015 hrsz. földút Boldogkőváralja: 1054/1 hrsz. alatti megvalósítási helyszínek.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A település külterületén található a Boldogkőváralja és Arka közötti mezőgazdasági út. Ez a mezőgazdasági út részben a táblák között halad és a szántóföldeket közelíti meg, részben pedig egy összekötő útként működik és kapcsolatot biztosított Arka és Boldogkőváralja között. Az utóbbi években ezen út állapota folyamatosan romlott és egyre nehezebb ezen út igénybe vételével a mezőgazdasági területek megközelítése. Ezért szükséges a földút stabilizálása vagyis méretezett zúzottkő burkolattal történő ellátása.
A felújítandó út külterületi mezőgazdasági gyűjtő út, tervezési sebesség: 30 km/h
A tervezett út teljes hossza 549 méter (013 és 015 hrsz).
Az építendő pályaszerkezet felépítése:
- 30 cm kohósalak kő ÚT 2-3.206 útügyi műszaki előírás szerint
15 cm homokos kavics
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 77825045
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TOPTIMBER-ROAD Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 044/1. hrsz
Város: Garadna
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3873
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 7038 6586
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1.számú:Felek a közöttük létrejött alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
4.3. Vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni legkésőbb a munkaterület átadását követő 180 napon belül. Megrendelő előteljesítést elfogad

2.számú:Felek az alapszerződés 15.8.2. pontja szerinti mellékletét jelen szerződés módosítás melléklete alapján módosítják.
Jelen szerződés-módosítás mellékletét képezi a módosított költségvetés.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 28§-a (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytattak le az útpadkába beépítésre kerülő tételek vonatkozásában, amelyet az alábbiak szerint véglegesítenek:
Tervező külön nyilatkozatban hozzájárult a tervezett és az ajánlattevő ajánlatában megjelölt 10 cm vastagságú M22 Tállyai zúzottkőből készülő kétoldali útpadka magasabb minőségű helyettesítő termékkel 30 cm vastagságú kohósalakkal történő kiváltásához és megépítéséhez.
Szerződő felek megállapodnak az útpadka műszaki tartalmának módosításában.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 77825045 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 77825045 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben