Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:6401/2019
CPV Kód:79956000-0
Ajánlatkérő:Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Teljesítés helye:DE30,DE7,DEA1,ES511,FR101,HU110,ITH59,UKI
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Trifolium Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Turisztikai marketing
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás  
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32912081
Postai cím: Kacsa Utca 15-23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Gabriella
Telefon: +36 303029716
E-mail: Gabriella.Meszaros@mtu.gov.hu
Fax: +36 14888799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.itthon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.itthon.hu
 
Hivatalos név: Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40558482
Postai cím: Kacsa Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészaáros Gabriella
Telefon: +36 303029716
E-mail: Gabriella.Meszaros@mtu.gov.hu
Fax: +36 14888799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.itthon.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Turisztikai marketing
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2019. évi külföldi turisztikai, MICE és borszakmai
Hivatkozási szám: EKR001088092018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79956000-0
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
II.1.1. és II.2.1.kifejtése a karakterkorlát miatt: 2019. évi külföldi turisztikai, MICE és borszakmai kiállítás magyar kollektív standjának megvalósítása Vállalkozási Szerződés keretében.
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezet részére a megrendezésre kerülő külföldi turisztikai, MICE és borszakmai kiállítások magyar kollektív standjának megvalósítása.
Ajánlattevő feladatát képezi a standok egységes arculatának, megjelenésének valamint elrendezésének tervezése, általános stand koncepció tervének kialakítása, vizuális tervezés arculati elemekkel, bútorokkal, a stand teljeskörű megtervezése, interaktív elemek tervezésével együtt. Ajánlattevő feladata továbbá a kiállításokon történő részvétel szervezése, a szükséges standelemek legyártása, a standok kivitelezése, szállítása, építése és bontása, valamint a standok kiállításokon történő üzemeltetése és a kiállításokon fotós tevékenység ellátása. Folyt a II.2.4.-ben.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 229340000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 2019. évi külföldi turisztikai, MICE és borszakmai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79956000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: DE30,DE7,DEA1,ES511,FR101,HU110,ITH59,UKI A teljesítés fő helyszíne: EU, GB
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Folyt. a II.1.4.-ből.
A nyertes ajánlattevő feladatai közé tartozik többek között a kiállításhoz szükséges engedélyek beszerzése, a víz és elektromos áram bekötésének intézése, valamint az eszközök biztosítása, kiállítási attrakciók megszervezése, kapcsolattartás a résztvevőkkel, kiállítási tájékoztató megszervezése, egyedi installációs elemek legyártása, grafikai kivitelezés.
A tervezett kiállítások helyszíne, időpontja, mérete, típusa:
Berlin – ITB (2019.03.06-10-)-200m2
Düsseldorf –ProWein Düsseldorf (2019. március 17-19.)- 400m2
Dubai-ATM(2019.04.-29-05.01)-100m2
HongKong-ProWeinAsia (2019.05.07.-10.)-40m2
Frankfurt-IMEX(2019.05.21.-23.)-120m2
London- World Travel Market (2019.11.)-200 m2
Shanghai-Prowein China(2019.11.)-100m2
Barcelona-IBTM World (2019.11.) -120m2
Az Ajánlatkérő(k)fenti kiállításokon központi szervezésű épített standokkal kíván részt venni. A standoknak egységes arculati megjelenéssel tükrözniük kell Mo. és Bp., mint vonzó desztináció jellegzetességeit. Az Ajánlatkérő(k) számára olyan kiállítási stand rendszer kialakítása a cél, mely képviseli Magyarországot a különböző nemzetközi turisztikai, idegenforgalmi szakmai- és borszakmai kiállításokon. A tervezett rendszertől elvárás, hogy különböző méretű alapterületen is alkalmazható legyen a főbb elemek, motívumok, funkciók és arculati elemek megtartásával. A rendszer modularitása lehetővé teszi a különböző helyszíneken való egységes megjelenést egyes meghatározott elemek elhagyása mellett is, a kiállítások különböző igényeinek megfelelő változatos elrendezési lehetőséggel.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést (vagy azzal egyenértékű) is elfogadja. A közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátásához szükséges munkaerő, anyag és a szükséges eszközök biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata.
A kiállítási alapterületek mérete tekintetében a szerződés időtartama alatt -30% eltérés lehetséges (Kbt. 58.§(1) bekez. alapján opcionális), míg a kiállítások darabszáma tekintetében - 3 db eltérés lehetősége az előírás. Fentieket Ajánlattevőnek az ajánlatétel során figyelembe kell vennie. A részletes előírásokat a közbesz. dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a jelen közbesz.eljárást feltételes közbesz.eljárásként kívánja lefolytatni, oly módon, hogy a szerződés hatálybalépésének feltételeként kiköti, hogy az Ajánlatkérők a szerződés fedezetét biztosító 2019.évre vonatkozó támogatási szerződést aláírják.

Karakterkorlát miatt a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása) pontban folytatott III.1.4) pont folytatása az alábbiakban:
d) legalább 1 fő minimum középfokú végzettségű minimum 24 hónap kiállítási standok építészeti és gyártás előkészítési munkák során szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
A szakemberek között átfedés nem lehetséges, azaz minimum 4 fő szakembert kell bemutatni.
Stand kivitelezés területén szerzett tapasztalat alatt AK a következőket érti: ez az elemek gyártását és helyszíni beépítését jelenti (elemek gyártása, csomagolás, szállítás, helyszíni építés, vásár szabályzat ismerete, felkötési szabályok ismerete, tűzvédelmi előírások ismerete)
Kiállítási standok építészeti és gyártás előkészítési munkák során szerzett tapasztalat alatt AKa következőket érti: egyeztetés a megrendelővel, a tervezővel, a kiállítókkal és a gyártmány tervezése.
Igazolási mód:
M1) A 321/2015.(X.30.) Kr.21. §(3) bekez. a) pontja valamint a 23.§-a alapján. AK felhívja a figyelmet a Kr. 21/A§-ra is;
M2) A 321/2015.(X.30.) Kr.21.§(3) bekez. b) pontja alapján. Előzetes igazolás a Kbt. 114. § (2) bekez. szerint nyilatkozattal. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bek.-re is.
Részletes Igazolási mód a Kbt.-nek megfelelően KD-ben található.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
1. Ár (súlyszám: 95)
1.1. Ajánlati összár (nettó HUF) (súlyszám 80)
1.2. Az előírt 1.200 kg-on felül, a prospektus és egyéb kiállítási szóróanyag, termék szállításának díja (fix nettó Ft díj/km) (súlyszám 15)
2. Késedelmi kötbér mértéke (a késedelemmel érintett nettó szerződéses ellenérték %-a/óra, egy tizedes jegyig megadva –a vállalás legkedvezőtlenebb szintje 3%/óra és a vállalás legkedvezőbb szintje 5%/óra -) –(%/ óra minden késedelmesen eltelt óra után) (súlyszám 5)
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 011 - 022392
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/26 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Trifolium Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63839074
Postai cím: Szent István Park 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: office@trifolium.hu
Telefon: +36 309440595
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 246290549
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 229340000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Grafikai kivitelezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. IDMC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9082 Nyúl, Tavasz utca 1/A, 11819943-2-08
2. MAHIR - OC BAU Konzorcium
OC BAU Kft., 1106 Budapest Bogáncsvirág 5-7., 10891188-2-42
MAHIR Kiállítás és Rendezvény Kft., 1136 Budapest Hegedűs Gyula utca 16.,10935013-2-41
3. Special Effects International Zrt., 1155 Budapest Wysocki Utca 1., 23000063-2-42
4. Trifolium Hungary Kft., 1137 Budapest Szent István Park 6., 10497038-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)