Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6479/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pilis Város Önkormányzat
Teljesítés helye::2721 Pilis, Attila utca 8 sz. 3257 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pilis Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41081176
Postai cím: Kossuth L. u.utca 47. Utca 47
Város: Pilis
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2721
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajnal Csilla
Telefon: +36 29498142
E-mail: polgarmester@pilis.hu
Fax: +36 56513339
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.pilis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Intézmények felújítási és bővítési munkálatai
Hivatkozási szám: EKR000422352018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Attila úti Gesztenyéskert tagóvoda fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
További tárgyak:45110000-1
45311200-2
45320000-6
45321000-3
45421130-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: :2721 Pilis, Attila utca 8 sz. 3257 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében PM_OVODAFEJLESZTES_2017 keretén belül a Pilis „Attila úti Gesztenyéskert tagóvoda fejlesztése” az alábbiak szerint:
Felújítási munkálatok
• határoló szerkezetek (külső fal, padlásfödém, lapostető) hőszigetelése
• külső nyílászárók cseréje (kivétel terven jelölt „megmaradó ablaksor”)
• korábbi FM.11 és 12 közötti válaszfal bontása, új válaszfal építése, padlóburkolat bontása,
új járólap
Bővítési munkálatok
• 2 db új csoportszoba, gyermek mosdó, öltöző, tornaszoba, torna szertár, nevelői öltöző, teakonyha, logopédiai szoba, gépészeti helyiség, intézményvezetői szoba, orvosi szoba-elkülönítő, akadálymentes vendég mosdó építése
• épületgépészeti, belső épületvillamossági rendszer kiépítése
A nyertes ajánlattevő feladata az épület tényleges megvalósulásának megfelelő megvalósulási dokumentációt elkészítése.
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadóak.
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16721 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Attila úti Gesztenyéskert tagóvoda fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94441435
Postai cím: Aranyeső Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: info@ecosaving.hu
Telefon: +36302500554
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 149596459
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
További tárgyak:45110000-1
45311200-2
45320000-6
45321000-3
45421130-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: :2721 Pilis, Attila utca 8 sz. 3257 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében PM_OVODAFEJLESZTES_2017 keretén belül a Pilis „Attila úti Gesztenyéskert tagóvoda fejlesztése” az alábbiak szerint:
Felújítási munkálatok
• határoló szerkezetek (külső fal, padlásfödém, lapostető) hőszigetelése
• külső nyílászárók cseréje (kivétel terven jelölt „megmaradó ablaksor”)
• korábbi FM.11 és 12 közötti válaszfal bontása, új válaszfal építése, padlóburkolat bontása,
új járólap
Bővítési munkálatok
• 2 db új csoportszoba, gyermek mosdó, öltöző, tornaszoba, torna szertár, nevelői öltöző, teakonyha, logopédiai szoba, gépészeti helyiség, intézményvezetői szoba, orvosi szoba-elkülönítő, akadálymentes vendég mosdó építése
• épületgépészeti, belső épületvillamossági rendszer kiépítése
A nyertes ajánlattevő feladata az épület tényleges megvalósulásának megfelelő megvalósulási dokumentációt elkészítése.
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadóak.
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 158042080
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94441435
Postai cím: Aranyeső Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: info@ecosaving.hu
Telefon: +36 302500554
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 1.2. SZERZŐDÉS TÁRGYA pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„Megrendelő által megrendelt pótmunkák
• Meglévő épületrész fedélszék megerősítése, tetőhéjazat cseréje,
• A főbejárat fölé előtető készítése,
• Új gazdasági bejárat kialakítása, útcsatlakozással, térburkolattal, a meglévő nagykapu áthelyezésével.”
A Szerződés 2.1. VÁLLALKOZÓI DÍJ a.) Finanszírozás: pontja kiegészül a következő szöveggel:
„A pótmunkák vállalkozói díját Megrendelő saját költségvetése terhére finanszírozza.”
A Szerződés 2.1. VÁLLALKOZÓI DÍJ c) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a szerződés alapján a szerződéses feladatainak teljes körű ellátásának ellenértékeként az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:
Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege
nettó 158.042.080 Ft, azaz százötvennyolcmillió-negyvenkétezer-nyolcvan forint,
+ 27 % ÁFA 42.671.362 Ft, azaz negyvenkétmillió-hatszázhetvenegyezer- háromszázhatvankettő forint,
mindösszesen bruttó 200.713.442 Ft, azaz kétszázmillió-hétszáztizenháromezer-négyszáznegyvenkettő forint.”
A Szerződés 2.4. SZÁMLÁZÁS ÉS TELJESÍTÉSIGAZOLÁS SZÁMLÁZÁS: pontja kiegészül a következő szöveggel:
„f) a pótmunka elszámolása a végszámla benyújtásával egyidejűleg, külön számla ellenében történik.”
A Szerződés 1. számú melléklet Árazott költségvetés „Új épületszárny” költségvetése helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete szerinti árazott költségvetés lép.
A Szerződés új, 3. számú melléklettel – pótmunka költségvetés – egészül ki, a jelen módosítás 2. számú melléklete szerint.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 149596459 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 158042080 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben