Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6510/2019
CPV Kód:24311900-6
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15889
Postai cím: Szőlő utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balatoni Zoltán
Telefon: +3614524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +3614524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Klórgáz és uszodavegyszer beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:24311900-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Klórgáz beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:24311900-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretszerződés futamideje alatt 54.914 kg keretmennyiségű klórgáz leszállítása a dokumentáció részeként közreadott ártáblázatban és műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Az ajánlatkérő 38.450 kg alapmennyiségben vállal lehívási kötelezettséget a szerződés tartama alatt, a keretmennyiség további része opció, amelynek lehívására az ajánlatkérőnek nincs kötelezettsége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9660 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Klórgáz és uszodavegyszer beszerzése Rész száma: 1 Elnevezés: Klórgáz beszerzése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Adler Károly utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3524
Ország: HU
E-mail: ertekesites@vinyl.hu
Telefon: +36 205677031
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12826769
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17188082
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:24311900-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:24962000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: - Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszoda 1118 Budapest, Kelenhegyi út 4.
- Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda 1146 Budapest, Állatkerti krt. 11.
- Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda 1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29.
- Rudas Gyógyfürdő és Uszoda 1013 Budapest, Döbrentei tér 9.
- Király Gyógyfürdő 1027 Budapest, Fő u. 84.
- Dandár Gyógyfürdő 1095 Budapest, Dandár u. 5-7.
- Palatinus Gyógy-, Strand és Hullámfürdő 1003 Budapest, Margitsziget Soó Rezső stny. 1,
- Római Strandfürdő 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 2.
- Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda 1038 Budapest, Pusztakúti út 3.
- Pünkösdfürdői Strand 1039 Budapest, Királyok útja 272.
- Paskál Gyógyfürdő és Strandfürdő 1141 Budapest, Egressy út 178 f.
- Központi Raktár 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretszerződés futamideje alatt 54.914 kg keretmennyiségű klórgáz leszállítása a dokumentáció részeként közreadott ártáblázatban és műszaki leírásban meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20188082
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Adler Károly utca 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3524
Ország: HU
E-mail: ertekesites@vinyl.hu
Telefon: +36 205677031
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36-12826769
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A keretszerződés keretét a felek 3000000,-HUF-al emelik meg, tekintettel arra, hogy a 2018-ban átadott illetve üzemeltetésbe vett fürdőlétesítmények kiugró anyagfelhasználást generáltak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2018-ban átadott ( Csillaghegyi Árpád fürdő) illetve üzemeltetésbe ( Dagály Standfürdő) vett fürdőlétesítmények kiugró vendégforgalmat és ezzel együtt anyagfelhasználást generáltak, amelyre a szerződés 2018. 05.31-i aláírásakor nem lehetett számítani.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 17188082 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 20188082 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben