Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:6514/2019
CPV Kód:45262800-9
Ajánlatkérő:Látrány Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Látrányi Bölcsőde: 8681 Látrány, Dózsa Görgy. u. 18. Hrsz.: 3/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Látrány Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41901100
Postai cím: Rákóczi Utca 69.
Város: Látrány
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8681
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tímea
Telefon: +36 304445810
E-mail: varga.timea413@gmail.com
Fax: +36 16036515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.latrany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.latrany.hu/palyazatok/top-1-4-1-15-so1-2016-00034
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00034 SZÁMÚ, „LÁTRÁNYI BÖLCSŐDE FÉRŐHELYBŐVÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKT KIVITELEZÉSI MUNKÁI”
Hivatkozási szám: EKR000279022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A meglévő déli szárny nyugat felé egy új épületrésszel bővül a szükséges gépészeti és villamossági
szerelésekkel. A bővítményben egy bölcsődei csoportszoba(38,53 m2) saját vizes blokkal(11,84 m2),
egy tornaszoba(55,80 m2) szertárral(4,80 m2), egy akadálymentes WC(4,62 m2) és öltözőközlekedő(24,60 m2) kerül elhelyezésre. Ezzel felszabadul az északi épületrészben jelenleg lévő
bölcsődei szoba, melynek helyére kerül a fejlesztői szoba. Így a vezetői iroda a funkciójának
megfelelően használható lesz, mivel jelenleg közös használatú a fejlesztővel. Az új épületrész
közlekedője csatlakozik a meglévő közlekedőhöz a bejárat közelében. A bejárati előtérben egy
válaszfal és két belső ajtó kibontásra kerül a tágasabb előtér kialakítása végett. A bejárat előtti
rámpás kialakítás kisebb átépítésre kerül, felette előtető készül, s itt kerül kialakításra a babakocsi
tároló(9,45 m2). Az új közlekedőből nyílik az előírásoknak megfelelően kialakított akadálymentes
WC. A bölcsődei csoportszoba előteréből nyílik a saját vizes blokk, melynek berendezése 2 WC, 2
gyermek mosdó, 1 felnőtt mosdó, pelenkázó és egy zuhanyzó kád. A csoportszobában max. 12
gyermek elhelyezése biztosított, 3m/fő helyigénnyel számolva. A szoba közvetlen kertkapcsolattal
és terasszal(70,00 m2) rendelkezik. A terasz elkülönül az óvodai terasztól, így altatásra is alkalmas.
Az új tornaszoba az egész épületet szolgálja. A helyiség a meglévő külső teraszról is megközelíthető,
így közvetlen a kapcsolat a kültéri műfüves pályával is. A helyiségek természetes megvilágításúak
3m-es belmagassággal, színes PVC padlóburkolattal. A bölcsődei udvar az óvodaitól elkülönítetten
kerül kialakításra. A bölcsőde bővítmény területe összesen 138 m2 + 70 m2 terasz.
Az épület főbejárata a meglévő rámpán keresztül akadálymentesen megközelíthető. A meglévő
rámpás bejárat kisebb átalakításra kerül, hogy nagyobb hely maradjon babakocsi tárolásra a fedett
tér alatt. A rámpa lejtése 5%, kiemelt peremmel, burkolata térkő kontrasztos színű szegélyekkel. Az
akadálymentesítés keretében az akadálymentesítés előírásainak megfelelő akadálymentes
vizesblokk és infokommunikációs eszközök valósulnak meg.
ALKALMAZOTT ÉPÜLETSZERKEZETEK, ANYAGOK:
1. Tartószerkezetek:
• 40-60 cm széles beton sávalapok, vasalt lábazati gerendaráccsal
• 30 cm blokktégla külső falak (Porothem 30 K)
• 30 cm blokktégla padlástéri külső falak (Porothem 30 NF)
• 25 cm blokktégla belső főfal (Porothem 25 NF)
• 20 cm monolit vb. födém
• ácsolt, fenyőfa tetőszerkezet
2. Nyílászárók
• külső ajtók, ablakok: rétegragasztott borovifenyő, 2 rtg. hőszigetelő üvegezéssel ( k= 1,1), Milesi
felületkezeléssel 4 rétegben, szín kivitelezés előtt egyeztetve
• új belső ajtók: utólag szerelhető tokszerkezet, CPL felület, állítható pánt, rozsdamentes acél
kilincsek
• csoportszobán és akadálymentes WC helyiségen tűzgátló ajtó
3. Tetőfedés
• CreatonOptima piros hornyolt cserép
• Lindab lemez bádogos szerkezetek
• ereszeknél beszellőzés rovarhálóval, kiszellőzés szellőző cserepekkel, min. 1db/szarufa
4. Felületképzés
• fehér és színes Baumit szilikonos finomszemcsés vakolat
• világos szürkeBaumit szilikonos lábazat
• belső falak: fehér és színes diszperzit festés
• vizes helyiségek: 210 cm magasságig csempeburkolat
• csoportszobákban, közlekedőkben: 120cm magasságig faburkolat
5. Vízszigetelés
5
• 1 réteg 4 mm-es bitumenes vastaglemez padlószigetelés talajnedvesség ellen( Villas )
• tetőszerkezetbenCreatonDuo porhó elleni üvegszál erősítésű fólia
6. Hőszigetelés
• földszinti padlóban 10 cm lépésálló polisztirol (Austrotherm)
• padlásfödém: 20 cm kőzetgyapot (Rockwool)
• homlokzaton 10cm polisztirol és kőzetgyapot (tűzvédelmi sávok) homlokzati hőszigetelő rendszer
(Baumit)
7. Burkolatok
• közlekedő, vizes blokk: kerámia
• csoportszoba, tornaszoba: PVC (B fl-s1)
• terasz: SemmelrockPastella térkő
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „LÁTRÁNYI BÖLCSŐDE FÉRŐHELYBŐVÍTÉSE”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45262500-6
45310000-3
45350000-5
45421100-5
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Látrányi Bölcsőde: 8681 Látrány, Dózsa Görgy. u. 18.
Hrsz.: 3/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő déli szárny nyugat felé egy új épületrésszel bővül a szükséges gépészeti és villamossági
szerelésekkel. A bővítményben egy bölcsődei csoportszoba(38,53 m2) saját vizes blokkal(11,84 m2),
egy tornaszoba(55,80 m2) szertárral(4,80 m2), egy akadálymentes WC(4,62 m2) és öltözőközlekedő(24,60 m2) kerül elhelyezésre. Ezzel felszabadul az északi épületrészben jelenleg lévő
bölcsődei szoba, melynek helyére kerül a fejlesztői szoba. Így a vezetői iroda a funkciójának
megfelelően használható lesz, mivel jelenleg közös használatú a fejlesztővel. Az új épületrész
közlekedője csatlakozik a meglévő közlekedőhöz a bejárat közelében. A bejárati előtérben egy
válaszfal és két belső ajtó kibontásra kerül a tágasabb előtér kialakítása végett. A bejárat előtti
rámpás kialakítás kisebb átépítésre kerül, felette előtető készül, s itt kerül kialakításra a babakocsi
tároló(9,45 m2). Az új közlekedőből nyílik az előírásoknak megfelelően kialakított akadálymentes
WC. A bölcsődei csoportszoba előteréből nyílik a saját vizes blokk, melynek berendezése 2 WC, 2
gyermek mosdó, 1 felnőtt mosdó, pelenkázó és egy zuhanyzó kád. A csoportszobában max. 12
gyermek elhelyezése biztosított, 3m/fő helyigénnyel számolva. A szoba közvetlen kertkapcsolattal
és terasszal(70,00 m2) rendelkezik. A terasz elkülönül az óvodai terasztól, így altatásra is alkalmas.
Az új tornaszoba az egész épületet szolgálja. A helyiség a meglévő külső teraszról is megközelíthető,
így közvetlen a kapcsolat a kültéri műfüves pályával is. A helyiségek természetes megvilágításúak
3m-es belmagassággal, színes PVC padlóburkolattal. A bölcsődei udvar az óvodaitól elkülönítetten
kerül kialakításra. A bölcsőde bővítmény területe összesen 138 m2 + 70 m2 terasz.
Az épület főbejárata a meglévő rámpán keresztül akadálymentesen megközelíthető. A meglévő
rámpás bejárat kisebb átalakításra kerül, hogy nagyobb hely maradjon babakocsi tárolásra a fedett
tér alatt. A rámpa lejtése 5%, kiemelt peremmel, burkolata térkő kontrasztos színű szegélyekkel. Az
akadálymentesítés keretében az akadálymentesítés előírásainak megfelelő akadálymentes
vizesblokk és infokommunikációs eszközök valósulnak meg.
ALKALMAZOTT ÉPÜLETSZERKEZETEK, ANYAGOK:
1. Tartószerkezetek:
• 40-60 cm széles beton sávalapok, vasalt lábazati gerendaráccsal
• 30 cm blokktégla külső falak (Porothem 30 K)
• 30 cm blokktégla padlástéri külső falak (Porothem 30 NF)
• 25 cm blokktégla belső főfal (Porothem 25 NF)
• 20 cm monolit vb. födém
• ácsolt, fenyőfa tetőszerkezet
2. Nyílászárók
• külső ajtók, ablakok: rétegragasztott borovifenyő, 2 rtg. hőszigetelő üvegezéssel ( k= 1,1), Milesi
felületkezeléssel 4 rétegben, szín kivitelezés előtt egyeztetve
• új belső ajtók: utólag szerelhető tokszerkezet, CPL felület, állítható pánt, rozsdamentes acél
kilincsek
• csoportszobán és akadálymentes WC helyiségen tűzgátló ajtó
3. Tetőfedés
• CreatonOptima piros hornyolt cserép
• Lindab lemez bádogos szerkezetek
• ereszeknél beszellőzés rovarhálóval, kiszellőzés szellőző cserepekkel, min. 1db/szarufa
4. Felületképzés
• fehér és színes Baumit szilikonos finomszemcsés vakolat
• világos szürkeBaumit szilikonos lábazat
• belső falak: fehér és színes diszperzit festés
• vizes helyiségek: 210 cm magasságig csempeburkolat
• csoportszobákban, közlekedőkben: 120cm magasságig faburkolat
5. Vízszigetelés
5
• 1 réteg 4 mm-es bitumenes vastaglemez padlószigetelés talajnedvesség ellen( Villas )
• tetőszerkezetbenCreatonDuo porhó elleni üvegszál erősítésű fólia
6. Hőszigetelés
• földszinti padlóban 10 cm lépésálló polisztirol (Austrotherm)
• padlásfödém: 20 cm kőzetgyapot (Rockwool)
• homlokzaton 10cm polisztirol és kőzetgyapot (tűzvédelmi sávok) homlokzati hőszigetelő rendszer
(Baumit)
7. Burkolatok
• közlekedő, vizes blokk: kerámia
• csoportszoba, tornaszoba: PVC (B fl-s1)
• terasz: SemmelrockPastella térkő
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítésben szerzett kivitelezési tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db kerül értékelésre) 10
2 A szerződés teljesítésében részt vevő szakember épületgépészet területén szerzett kivitelezési tapasztalata (db) (min 0 db, maximum 3 db kerül értékelésre 10
3 A kötelezően előírt 12 hónap időtartam felett megajánlott jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap) 5
4 Helyi hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a tárgyi kivitelezés teljes időtartama alatt (fő) (min 0 fő, maximum 3 fő kerül értékelésre) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó összár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00034 100% támogatás
II.2.9) További információ:
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00034 100% támogatás
Az eljárás nem feltételes.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez, de AT a helyszínt az I.1) pontban megadott elérhetőségen előre egyeztetés után,nem konzultációs jelleggel, megtekintheti.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Tájlkoztató
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bek b) pontja szerint (kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be).
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: STEINER Építőipari Generálkivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35121873
Postai cím: Kápolna Utca 7
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13395313214

Hivatalos név: Horváth és Társai Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19069823
Postai cím: Móricz Zsigmond utca 2/a
Város: Látrány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8681
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25245837214

Hivatalos név: COSTRUTTIVO Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56257506
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 10/a.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14342208202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Costruttivo Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(7400 Kaposvár, Liszt F utca 10/a.)
Adószám: 14342208-2-14
Indoka:
Az árazott költségvetés akadálymentesítési költségvetés vizesblokk 1-14. sorait nem töltötte ki. Ajánlatkérő a 7bt. 71. § szerint hiánypótlás keretében kérte az árazott költségvetés akadálymentesítési költségvetés vizesblokk 1-14. sorai munka, és díj egységárait pótolni. Ajánlattevő az árazással együttesen módosította az eredeti ajánlati árat nettó 36 536 497 Ft-ról 36 892 997 Ft-ra.
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 71. § (8) bekezdésére hivatkozással, a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja szerint.
HORVÁTH és TÁRSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(8681 Látrány, Móricz Zs utca 2/a.)
Adószám: 25245837-2-14
Indoka:
Ajánlattevő az árazással együttesen módosította az eredeti ajánlati árat nettó 32 397 888 Ft-ról 34 200 000 Ft-ra. Ajánlattevő alternatív ajánlatot tett, ezért ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja szerint.
STEINER Építőipari Generálkivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
(8630 Balatonboglár, Kápolna utca 7.)
Adószám: 13395313-2-14
Indoka:
Az árazott költségvetés akadálymentesítési költségvetés vizesblokk 1-14. sorait nem töltötte ki. Ajánlatkérő a 7bt. 71. § szerint hiánypótlás keretében kérte az árazott költségvetés akadálymentesítési költségvetés vizesblokk 1-14. sorai munka, és díj egységárait pótolni. Ajánlattevő által a hiánypótlás keretében határidőben benyújtott hiánypótlásban valamennyi tétel anyag- és munkadíja 100 Ft-nak van beárazva. Ajánlatkérő a Kbt. 72. § (7) bekezdése szerint indokolást kért a teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalás miatt. Ajánlattevő nem nyújtotta be az indokolását, ezért Ajánlatkérő nem tudott megbizonyosodni arról, hogy a vállalás teljesíthető-e, ezért az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerint.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges