Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:0653/2019
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:1139 Budapest, Rozsnyay utca 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Komplex Clear Általános Takarító és Üzemeltető Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kormos Tímea
Telefon: +36 14503162
E-mail: kormostimea@kozszolgaltato.bp13.hu
Fax: +36 13409144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest13.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Corner Hotel üzemeltetési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000814052018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Housekeeping:
A housekeeping feladatok ellátása a szálloda üzemi rendjéhez igazodva, általánosságban naponként 07:00 - 17:00 óra között. Ezen felül eseti megrendeléssel takarítóügyelet biztosítása feltöltő anyagok, takarítószerek és szerszámozottság biztosításával. A szállodában a check-out 10:00 óráig, check in pedig 14:00 órától lehetséges, ez late check-in, vagy early check-out esetében ettől eltérő lehet. Ezen időtartam alatt a takarító személyzetnek az utazó és érkező szobákkal kapcsolatos feladatokat el kell végezniük. A Corner Hotel Angyalföld szálloda épületében a mobiliák, beépített bútorok és eszközök, szőnyegek, kárpitok, falak, nyílászárók (tokokkal); az öltözőknél, a közösségi vizes helyiségeknél, közös tereknél, lépcsőházaknál, felvonóknál, szobáknál, irodáknál, raktáraknál, információs helyiségnél a szálláshelyeknél megfogalmazott sajátos technológia takarítási és fertőtlenítési szabályok és követelmények betartásával, feltöltő anyagok, takarítószerek és szerszámozottság biztosításával. Előr egyeztetett időpontokban évi minimum 3 alkalommal nagytakarítás.
2. Recepció:
Recepciós feladatok, szobafoglalásokkal kapcsolatos feladatok, a vendégek érkezéséhez, távozásához kapcsolódó feladatok (check in- chek out), a vendégek szállodában való tartózkodásához kapcsolódó feladatok. Üzemeltetési feladatok.Szobaértékesítési feladatok, kapcsolattartás
3. Karbantartás:
Karbantartási munkák elvégzése, pl.: függönyök visszahelyezése, zárak igazítása, nyílászárók passzintása, izzócserék, szerelvények utánhúzása, javítása, esetleges cseréi, zuhanykabinok, mosdók, WC csészék szigetelései, kisebb festés- és burkolatjavítások, dugulás elhárítás, épületgépészeti tárgyak, berendezések pl.: WC öblítőtartályok, csaptelepek, szifonok javítása, cseréi, villanyszerelvények javítása, esetleges cseréi stb. A szerszámozottságot és rezsi anyagot a vállalkozó biztosítja, egyéb anyagot előzetes jelzés és felmérés alapján a megrendelő.
A Vállalkozó feladatát és költségét képezi a Megrendelő arculata szerinti formaruha biztosítása mind a recepciósok, mind a takarítók esetében. A recepciós software kezeléséhez kapcsolódó oktatást, valamint minden további oktatást, többek között – de nem kizárólag - lift kezelői bizonyítvány, tűzvédelmi rendszer kezelés, elsősegély nyújtás oktatása a vállalkozó kötelessége és feladata. Ezek hiányában a vállalkozó által delegált munkavállalók a munkákban nem vehetnek részt, valamint ennek hiányából, vagy a tanultak helytelen alkalmazásából, mulasztásból szenvedett megrendelői, vagy vendég sérelem, hátrány és kár a vállalkozó terhére íródik. A részletes feladatmeghatározást a Feladatleírás nevű dokumentum tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 57480000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Corner Hotel üzemeltetési jellegű feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1139 Budapest, Rozsnyay utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Housekeeping:
A housekeeping feladatok ellátása a szálloda üzemi rendjéhez igazodva, általánosságban naponként 07:00 - 17:00 óra között. Ezen felül eseti megrendeléssel takarítóügyelet biztosítása feltöltő anyagok, takarítószerek és szerszámozottság biztosításával. A szállodában a check-out 10:00 óráig, check in pedig 14:00 órától lehetséges, ez late check-in, vagy early check-out esetében ettől eltérő lehet. Ezen időtartam alatt a takarító személyzetnek az utazó és érkező szobákkal kapcsolatos feladatokat el kell végezniük. A Corner Hotel Angyalföld szálloda épületében a mobiliák, beépített bútorok és eszközök, szőnyegek, kárpitok, falak, nyílászárók (tokokkal); az öltözőknél, a közösségi vizes helyiségeknél, közös tereknél, lépcsőházaknál, felvonóknál, szobáknál, irodáknál, raktáraknál, információs helyiségnél a szálláshelyeknél megfogalmazott sajátos technológia takarítási és fertőtlenítési szabályok és követelmények betartásával, feltöltő anyagok, takarítószerek és szerszámozottság biztosításával. Előre egyeztetett időpontokban évi minimum 3 alkalommal nagytakarítás.
2. Recepció:
Recepciós feladatok, szobafoglalásokkal kapcsolatos feladatok, a vendégek érkezéséhez, távozásához kapcsolódó feladatok (check in- chek out), a vendégek szállodában való tartózkodásához kapcsolódó feladatok. Üzemeltetési feladatok.Szobaértékesítési feladatok, kapcsolattartás
3. Karbantartás:
Karbantartási munkák elvégzése, pl.: függönyök visszahelyezése, zárak igazítása, nyílászárók passzintása, izzócserék, szerelvények utánhúzása, javítása, esetleges cseréi, zuhanykabinok, mosdók, WC csészék szigetelései, kisebb festés- és burkolatjavítások, dugulás elhárítás, épületgépészeti tárgyak, berendezések pl.: WC öblítőtartályok, csaptelepek, szifonok javítása, cseréi, villanyszerelvények javítása, esetleges cseréi stb. A szerszámozottságot és rezsi anyagot a vállalkozó biztosítja, egyéb anyagot előzetes jelzés és felmérés alapján a megrendelő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő vállalja, hogy nyertessége esetén a jelenlegi alkalmazottakat továbbfoglalkoztatja (foglalkozásukra irányulóan tartós jogviszony keretében, minimum 6 hónapig). 20
2 Környezetbarát tisztítószereket alkalmazásának vállalása (24 órán belül kémiailag lebomló) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár-nettó(alszempontok a II.2.13. pontban) Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlati ár az alábbi részszempontok szerint kerül értékelésre:
1. Ajánlati ár a recepciós szolgáltatás elvégzésére (nettó Ft/hónap) - Súlyszám: 30
2. Ajánlati ár a takarítási szolgáltatás elvégzésére (nettó Ft/hónap) Súlyszám: 30
3. Ajánlati ár az üzemeltetési szolgáltatás elvégzésére (nettó Ft/hónap). Súlyszám: 15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Corner Hotel üzemeltetési jellegű feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Komplex Clear Általános Takarító és Üzemeltető Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99044860
Postai cím: Tahi Utca 53-59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
E-mail: komplex.clearkft@gmail.com
Telefon: +36 17853886
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13352620241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62400000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57480000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Árgus-Security Vagyonvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52788107
Postai cím: Lövőház Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12018066241

Hivatalos név: Komplex Clear Általános Takarító és Üzemeltető Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99044860
Postai cím: Tahi Utca 53-59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13352620241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges